Thứ Năm, ngày 20 tháng 2 năm 2020

Công văn số 5424-CV/BTCTU ngày 8/3/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về triệu tập cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức thành phố năm 2018

Tin khác

Thông báo