Thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2019

Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 1/3/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019

Tin khác

Thông báo