Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Hướng dẫn 49-HD/BTGTU ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

Tin khác

Thông báo