Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)

Tin khác

Thông báo