Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Hướng dẫn số 28-HD/BTGTU ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)

Tin khác

Thông báo