Chủ Nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021

Cải cách hành chính, giảm bớt trình tự, thủ tục trong chỉ đạo, điều hành và thời gian giải quyết công việc

Cập nhật 14:55 08-04-2021

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 7/4, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đặc biệt chú trọng đến khâu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; Phân công rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành các nhiệm vụ.

Đặc biệt, từng cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình họp định kỳ hàng tháng, hàng quý đối với những vấn đề lớn, quan trọng mà Thành phố đã chỉ đạo, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu liên quan đến tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Trâm Anh – Minh Trường – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xã hội

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo