Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Xây dựng Đảng

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ

Cập nhật 21:54 31-05-2023

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 31/5, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM phối hợp củng Học viện Cán bộ TP tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW”.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng góp ý cần phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng bởi đây là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng, thường xuyên của Đảng; Đổi mới để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; Tiếp tục đổi mới để phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Trâm Anh – Nguyễn Bích – Minh Trường

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo