Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VIII tại đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX.

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VIII, Đảng bộ và nhân dân Củ Chi đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thử thách và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tuy còn những mặt tồn tại và hạn chế.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần này có nhiệm vụ tổng kết đánh giá những thành tựu và các tồn tại, yếu kém, chỉ rõ nguyên  nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VIII, trên cơ sở đó tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2005- 2010 và những năm tiếp theo.

PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện

trong 5 năm qua.

1/- Kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế của Huyện có sự chuyển dịch đúng hướng.

Năm năm qua, kinh tế trên địa bàn Huyện đạt mức tăng trưởng bình quân 17,96%/năm (vượt 7,49% so nghị quyết). Cơ cấu kinh tế của Huyện từng bước có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản trong cơ cấu kinh tế chung của Huyện giảm, công nghiệp, thương mại-dịch vụ tăng. Đây là xu hướng phát triển phù hợp với xu thế chung của Thành phố.

Các chương trình, mục tiêu kinh tế lớn của Huyện đều đạt và vượt so Nghị quyết Đại hội VIII đã đề ra, nhất là chương trình 2 cây 1 con. Đàn bò sữa đạt trên 19.000 con, vượt 20% so chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Rau an toàn, hoa lan, cây kiểng được nông dân chú ý phát triển mạnh ở một số xã, thị trấn với tổng diện tích canh tác 905 ha, trong đó hoa kiểng 50 ha.

Tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân giai đoạn 2000- 2005 đạt 3,43% (vượt 0,02% so Nghị quyết đề ra), ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng 21,47% (vượt 6,22%), thương mại-dịch vụ tăng 27,13% (vượt 18,58%). Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tiếp tục khôi phục và phát triển mạnh như mây- tre- lá, bánh tráng xuất khẩu.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Huyện hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Kết quả thu ngân sách nhà nước trong 5 năm qua đạt 377 tỷ đồng, tăng bình quân 23,10% /năm. Chi ngân sách đảm bảo đúng luật, đúng chế độ chính sách và ưu tiên đầu tư cho những công trình, chương trình trọng điểm phục vụ  nhiệm vụ chính trị của Huyện.

Tuy nhiên lĩnh vực kinh tế của Huyện cũng còn nhiều mặt khó khăn hạn chế. Các ngành kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa vững chắc; sản xuất nông nghiệp chưa có đột phá lớn và tăng chậm so với tiềm năng; công nghiệp phát triển nhanh nhưng còn mang tính tự phát; tổng giá trị ngành thương mại- dịch vụ còn chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế chung của huyện. Các nguồn lực bên trong (đất đai, lao động, các thành phần kinh tế…) và nguồn lực bên ngoài (vốn, khoa học-công nghệ…) chưa khai thác tốt. Công tác quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn chậm; kinh tế tập thể còn yếu. Tình trạng ô nhiễm môi trường cũng là vấn đề lớn đang đặt ra cần được quan tâm giải quyết.

2/- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát triển mạnh và tương đối toàn diện đã góp phần tạo ra diện mạo mới cho nông thôn Củ Chi.

Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật được Huyện đặc biệt quan tâm và đầu tư khá toàn diện. Tổng kinh phí đầu tư trong 5 năm qua trên 995,906 tỷ đồng, bình quân 199,18 tỷ đồng/năm vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (Nghị quyết đề ra từ 170- 180 tỷ đồng). Trong đó, nhựa hóa đường giao thông nông thôn chiếm tỷ trọng 55,60% kiên cố hóa kênh mương vùng kênh Đông và các ngành khác chiếm 7,60%, văn hóa xã hội chiếm 35,9% trong đó chủ yếu là đầu tư xây dựng các trường Trung học phổ thông.

Ngoài ra, Huyện còn đầu tư cho việc xây dựng Trung Tâm Văn Hóa, Trung Tâm Thể dục thể thao, xây dựng Nhà văn hóa xã Thái Mỹ, văn phòng 40 ấp, khu phố văn hóa và 10 nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ các xã Anh hùng. Tiến hành nâng cấp sửa chữa các phòng khám khu vực, một số trạm y tế xã, thị trấn; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dân lập theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tính trong 5 năm qua nhân dân Củ Chi đã đóng góp hằng trăm tỷ đồng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Huyện.

Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội bền vững, vấn đề môi sinh, môi trường luôn được Huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đã xử lý kiên quyết đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, chấn chỉnh tình trạng khai thác đất, cát trái phép trên địa bàn Huyện. Chủ động phối hợp các ngành Thành phố kiểm tra 29 đơn vị sản xuất dọc theo Kinh thầy Cai, xử lý 16 đơn vị vi phạm, buộc di dời 11 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi Khu dân cư.

Tuy nhiên trên lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho lĩnh vực văn hóa xã hội, các khu vui chơi giải trí của nhân dân còn nhiều hạn chế. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cho các xã, thị trấn còn ít, tính xã hội hóa không cao. Một số dự án triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng cho việc thi công các công trình còn chậm, chi trả  tiền đền bù kéo dài và giải quyết tái định cư chưa tốt. Tình trạng lấn chiếm, vi phạm lộ giới, vi phạm trong xây dựng còn xảy ra nhiều trên địa bàn các xã, thị trấn chưa được xử lý kiên quyết và kịp thời.

3/- Lĩnh vực hoạt động văn hóa- xã hội đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng nghị quyết đã đề ra, nhất là phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, và chăm lo đời sống nhân dân:

Công tác giáo dục đã có sự tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu quan trọng đã đề ra. Mạng lưới trường lớp đã xây dựng rộng khắp đảm bảo yêu cầu dạy và học. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của ngành đã được chuẩn hóa, một số đã đạt trên chuẩn. Chất lượng và hiệu suất đào tạo các ngành, các cấp học đều tăng. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh lưu ban, nghĩ bỏ học giảm đáng kể. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cuối cấp học và thi đậu vào các trường Cao đẳng, Đại học đều tăng hằng năm, năm sau cao hơn năm trước. Khoảng cách giáo dục giữa các quận nội thành so với Củ Chi trong những năm học gần đây được kéo giảm. Năm học 2003- 2004 và 2004- 2005, kết quả tỷ lệ tốt nghiệp Trung học cơ sở Củ Chi được xếp hạng 5 và hạng 3 so với toàn thành phố. Ngoài ra, Huyện cũng giữ vững kết quả về xóa mù chữ, phổ cập tiểu học và hoàn thành mục tiêu phổ cập Trung học cơ sở đúng độ tuổi như nghị quyết đã đề ra.

Hoạt động y tế có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chăm lo sức khỏe của nhân dân. Huyện đã xây dựng 20 trạm y tế xã và thị trấn đạt chuẩn quốc gia. Đầu tư nâng cấp Trung Tâm Y tế và trang bị nhiều thiết bị chuyên dùng hiện đại như máy CT Scaner, mở rộng thêm các chuyên khoa điều trị nâng tổng số giường bệnh từ 180 đến 300 giường. Hiện nay Trung Tâm Y Tế Củ Chi là bệnh viện tuyến Huyện đầu tiên của cả nước thực hiện được việc mổ sọ não. Trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ được nâng cao, y đức có nhiều tiến bộ, chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Lòng tin của bệnh nhân đối với đội ngũ y- bác sĩ được nâng lên.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống diện chính sách và nhân dân nói chung đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, phát huy được tình làng nghĩa xóm, góp phần thu hẹp sự cách biệt giàu nghèo ở nông thôn. Qua thực hiện chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương và tole hóa nhà tranh tre, tính đến nay Củ Chi đã vận động xây tặng 3.806 nhà tình nghĩa, 3.754 nhà tình thương, 4.160 nhà trả góp hoàn thành cơ bản chương trình xóa hết nhà tranh, tre và hoàn thành chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo trong năm 2003 (sớm 2 năm so với Nghị quyết đã đề ra).

Hằng năm Huyện cũng đã tạo và giải quyết việc làm cho trên 8.000 lao động góp phần làm chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn theo hướng tích cực và nâng tỷ lệ lao động có việc làm lên trên 95% với mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 8.000.000đ/người/năm.

Công tác thông tin tuyên truyền có nhiều tiến bộ. Đài truyền thanh được đầu tư trang thiết bị hiện đại với trên 90% số hộ được nghe đài qua hệ thống loa không dây. Phong trào văn hóa văn nghệ phát triển khá tốt cả chiều rộng lẫn chiều sâu góp phần phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh trong nhân dân. Trung tâm thể dục thể thao, Trung Tâm Văn hóa Huyện được đầu tư xây dựng mới, khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thi đấu và phát triển phong trào chung của Huyện. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên (100% hộ có các phương tiện nghe nhìn). Phong trào thể dục thể thao được duy trì và phát triển với hơn 18% số dân thường xuyên tham gia tập luyện. Hằng năm Huyện tổ chức hàng chục giải thi đấu thể thao cấp huyện và tham gia nhiều giải cấp thành phố đạt hằng trăm huy chương các loại. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thu hút trên 90% hộ dân tham gia. Nhiệm kỳ qua, Huyện Củ Chi có 5 xã, 97 ấp, khu phố đăng ký xây dựng xã, ấp văn hóa, bước đầu đã có 60 ấp, khu phố và xã Thái Mỹ được công nhận đạt chuẩn văn hóa có 54.013 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 85, 73% so tổng số hộ dân.

Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa-thể dục thể thao trong nhiệm kỳ qua tuy đạt được những kết quả quan trọng nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Chất lượng hoạt động của một số ấp, khu phố văn hóa chưa cao. Sự phân hóa giàu nghèo đang có chiều hướng gia tăng; tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp.

4/- Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị xã hội tạo tiền đề cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của Huyện.

Xác định củng cố quốc phòng an ninh là một trong 2 nhiệm vụ chiến lược của cả nước trong thời kỳ mới. Huyện ủy đã thường xuyên chỉ đạo ngành Công an tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc tán phát các tài liệu phản động, giải quyết những vấn đề phức tạp không để phát sinh thành điểm nóng. Trong 5 năm qua Huyện đã tập trung chỉ đạo giải quyết ổn định các vụ khiếu kiện đông người chủ yếu là trong quá trình triển khai thực hiện giải tỏa đền bù cho các dự án lớn như công trình đường dây 500 KV, khu xử lý chất thải rắn ở Tam Tân, nâng cấp mở rộng quốc lộ 22, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, dự án phim trường xã Hòa Phú. Kịp thời giải quyết các vụ đình, lãng công mang tính tự phát của công nhân nhất là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn Huyện trong 5 năm qua phát triển mạnh và đi vào chiều sâu đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đã xóa 3 tuyến đường trọng điểm thường xảy ra cướp giật, 5 tụ điểm phức tạp, kéo giảm 40% số vụ phạm pháp hình sự, nâng tỷ lệ điều tra khám phá án trên 70% và khám phá 95% số vụ trọng án.

Quá trình thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, Huyện Củ Chi không chỉ làm chuyển hóa các địa bàn trọng điểm mà còn đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm và bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn. Vai trò của quần chúng  nhân dân được phát huy nhất là trong việc tham gia tố giác, truy bắt tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự xã hội địa phương.

Công tác củng cố quốc phòng và quân sự địa phương đi vào nề nếp và có nhiều tiến bộ. Từng bước nâng cao được nhận thức của nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hằng năm Huyện đều có kế hoạch rà soát bổ sung các phương án tác chiến và tổ chức diễn tập phòng thủ đạt yêu cầu đề ra. Thường xuyên duy trì thực hiện tốt công tác huấn luyện, hội thao, củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, hoàn thành các chỉ tiêu tuyển quân hằng năm chất lượng được nâng lên.

Nhìn chung tình hình phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông 5 năm qua tuy giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Đáng lưu ý là số vụ cướp giật, trộm cắp tài sản công dân gia tăng; trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp; chất lượng lực lượng dân quân tự vệ còn thấp, công tác huấn luyện, hội thao hằng năm chưa đạt kết quả cao.

5/- Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên được quan tâm thường xuyên. Đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn như tổ chức nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết của Đảng, mở các lớp học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Đến nay chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã được nâng lên một bước đáng kể. Tính đến cuối năm 2004, Đảng bộ có 84,13% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (tăng 18,92%), trong đó có 33 cơ sở Đảng (chiếm tỷ lệ 49,2%) giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền. Có 84,85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20,78% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tăng 5,31%), đảng viên vi phạm tư cách chiếm tỷ lệ 0,62% (giảm 0,27%). Trong 5 năm đã kết nạp được 772 đảng viên mới vượt 48% so chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đã đề ra (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra là 520 đảng viên). Ngoài ra Huyện cũng đã thành lập 5 chi bộ trong các đơn vị doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

Một trong những kết quả nổi bật của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua là thực hiện tốt công tác cán bộ. Đến nay Củ Chi không chỉ khắc phục được tình trạng yếu kém trước đây về công tác cán bộ mà còn nâng cao được trình độ đội ngũ cán bộ chủ chốt từ Huyện đến cơ sở. Hiện nay đa số cán bộ chủ chốt đều có trình độ Cao cấp, Cử nhân chính trị, Đại học chuyên ngành và một số đồng chí có trình độ Thạc sĩ. Hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đều có kế hoạch rà soát, bổ sung việc quy hoạch, tạo nguồn diện Thành ủy, Huyện ủy quản lý. Thực hiện tốt công tác đào tạo, đề bạt, bố trí và luân chuyển cán bộ. Đã mạnh dạn đề bạt bố trí cán bộ trẻ, nữ giữ các cương vị chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận đoàn thể các cấp. Đã hoàn thành việc quy hoạch 11 chức danh do Thành ủy quản lý 29 đ/c (nữ chiếm 27,6%) và 407 cán bộ diện Huyện ủy quản lý (nữ chiếm 20%). Tính riêng năm 2004 đã đề bạt bổ nhiệm 51 cán bộ, đào tạo dài hạn 180 đ/c có trình độ cao đẳng, đại học, thực hiện luân chuyển cán bộ cho 37 trường hợp trong đó có 14 luân chuyển theo quy hoạch diện Thành ủy quản lý.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên được coi trọng. Huyện ủy đã chỉ đạo chặt chẽ trong việc kết nạp đảng viên mới, cũng như tuyển dụng, đề bạt, bố trí cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vũng mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Về công tác kiểm tra của Đảng: Xác định đây là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, từ đó các cấp ủy Đảng đã thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra kịp thời chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp các cấp ủy Đảng cơ sở và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đồng thời góp phần ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Trong 5 năm qua đã xử lý kỷ luật 96 đảng viên và 2 cơ sở Đảng sai phạm, nguyên nhân chủ yếu là một bộ phận cán bộ, đảng viên sa sút về phẩm chất đạo đức, tư lợi, cố ý làm trái các quy định của pháp luật.

Tuy chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên nhưng vẫn còn một vài cơ sở Đảng yếu kém, mất đoàn kết nội bộ kéo dài chậm được củng cố. Công tác kiểm tra của một số cấp ủy và Uỷ ban kiểm tra cơ sở còn yếu, nể nang sợ đụng chạm. Việc luân chuyển, quy hoạch đào tạo, đề bạt bố trí cán bộ trẻ, nữ chỉ mới đáp ứng yêu cầu trước mắt. Một số nơi đội ngũ cán bộ dự bị kế thừa vẫn còn hụt hẩng; tỷ lệ cán bộ có trình độ nghiệp vụ chuyên ngành còn thấp. Một bộ phận đảng viên còn ngán ngại trong việc học tập, công tác tự phê bình và phê bình yếu; đấu tranh xây dựng nội bộ thiếu mạnh dạn, thấy sai không dám phê phán, thấy đúng không dám bảo vệ.

6/- Hệ thống bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn một bước về tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ, hiệu quả quản lý được nâng lên.

Qúa trình thực hiện cải cách hành chính, khoán quỹ lương và tinh gọn bộ máy, đa số cán bộ viên chức, công chức đều thực hiện tốt thực thi công vụ. Cơ quan HĐND và UBND Huyện đã duy trì tổ chức tốt công tác tiếp dân định kỳ, qua đó tiếp nhận, giải quyết có hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo, giảm bớt phiền hà cho dân. Đội ngũ cán bộ nữ, trẻ chiếm tỷ lệ ngày càng tăng ở các cương vị chủ chốt trong bộ máy quản lý hành chính Nhà nước của Huyện và cơ sở. Lĩnh vực cải cách tư pháp đã tăng cường thêm cán bộ, đầu tư thêm cơ sở vật chất và đạt được một số kết quả bước đầu trong công tác xét xử, hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật từng bước được nâng lên. Mặt khác, quá trình triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, hoạt động của hệ thống chân rết của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận ở ấp, khu phố cũng dần đi vào nề nếp và đạt hiệu quả tốt hơn.

Tuy nhiên công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn lỏng lẻo, yếu kém; thực thi pháp luật chưa nghiêm. Công tác xét xử và thi hành án còn chậm, số án tồn đọng tuy có giảm nhưng số lượng còn lớn. Bộ máy quản lý hành chính Nhà nước vẫn còn một số phòng ban chuyên môn có hiện tượng vừa thừa vừa thiếu cán bộ công chức chuyên trách; một bộ phận cán bộ công chức chưa thật sự tận tâm phục vụ nhân dân, còn có biểu hiện quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu hách dịch đối với quần chúng.

7/- Công tác vận động quần chúng có nhiều tiến bộ góp phần củng cố, phát triển Khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động mang tính thiết thực đáp ứng được lợi ích, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, công tác vận động quần chúng của Mặt trận-đoàn thể các cấp luôn hướng về cơ sở và gắn kết với đoàn viên, hội viên trên địa bàn dân cư, góp phần củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hệ thống chân rết đoàn, hội được củng cố, phát triển và chất lượng có nâng lên. Đến nay Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tập hợp số lượng đoàn viên, hội viên và các đội nhóm ở cơ sở trên 244.000 người ở 1.104 chi đoàn, chi hội và 254 câu lạc bộ, đội nhóm, trong đó giai cấp công nhân của Huyện ngày càng lớn mạnh với số lượng đoàn viên công đoàn có 21.342 chiếm 56% so tổng số công nhân lao động. Với những kết quả nổi bật trong công tác vận động quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể, từ đầu nhiệm kỳ khóa VIII đến nay Củ Chi có 4 đơn vị vinh dự đón nhận Huân chương lao động do Chủ tịch nước trao tặng (Hội Nông dân, Mặt trận tổ quốc,  Hội Cựu chiến binh và Liên Đoàn Lao động Huyện).

Tuy nhiên vẫn còn một số cấp ủy cơ sở chưa thật sự quan tâm đúng mức đối với công tác dân vận của Đảng; một số cán bộ đảng viên, viên chức nhà nước chưa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác vận động quần chúng ở đơn vị  công tác và địa bàn nơi cư trú. Hoạt động của Mặt trận- đoàn thể từng nơi, từng lúc chưa đi vào chiều sâu; trình độ, năng lực cán bộ và chất lượng hoạt động của một bộ phận cán bộ Mặt trận-đoàn thể ở ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố còn yếu.

Một số nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VIII có thể rút ra một số nguyên nhân đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm sau đây:

Một là: Trên cơ sở nhận thức đúng đắn đường lối, chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước mà có sự vận dụng phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của cấp ủy Đảng. Đây là bài học kinh nghiệm luôn mang tính thời sự mà Củ Chi là một trong những địa phương đã có truyền thống.

Những thành công của chương trình nhà tình nghĩa, chương trình xóa đói giảm nghèo trong những thập niên 80, 90; chương trình nhựa hóa đường giao thông nông thôn, chương trình đèn chiếu sáng dân lập… trong nhiệm kỳ qua đã chứng minh điều đó.

Hai là: Trong lãnh đạo chỉ đạo phải có trọng tâm, trọng điểm, biết tập trung những vấn đề quan trọng có tính đột phá và tác động đến nhiều lĩnh vực  như giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, công tác cán bộ… trên cơ sở đó, trong tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo chặt chẽ bằng những giải pháp cụ thể, đồng bộ và quyết liệt nhằm thực hiện cho bằng được mục tiêu đã đề ra.

Kinh nghiệm thực tiễn trong nhiệm kỳ qua cho thấy, với cách làm như vậy, Củ Chi đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Trong đó có những kết quả đặc biệt nổi bật như báo cáo kiểm điểm đã đánh giá.

Ba là: Phải khai thác tốt nguồn lực bên trong và bên ngoài địa phương thông qua các phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, huy động các nguồn lực vật chất cho đầu tư phát triển theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã vận động được hằng trăm tỷ đồng (bằng tiền mặt, giá trị đất hiến làm đường giao thông). Nhờ vậy, các chương trình mở rộng nâng cấp đường giao thông, chương trình nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chương trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dân lập… đã đạt được kết quả tốt đẹp.

Bốn là: Phải thực hiện tốt công tác đào tạo, luân chuyển, sử dụng cán bộ. Bố trí cán bộ đúng sở trường, đúng người, đúng việc; kết hợp hài hòa, hợp lý các thế hệ cán bộ để phát huy mặt mạnh, khắc phục những mặt khiếm khuyết của nhau. Đồng thời phải thường xuyên quan tâm động viên về mặt tinh thần, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ nhất là cán bộ cơ sở.

Đây cũng là bài học kinh nghiệm có tính thời sự. Bởi cán bộ có một vị trí đặc biệt quan trọng quyết định sự thành bại của mọi công việc nhất là vai trò của người đứng đầu. Trong nhiệm kỳ vừa qua nơi nào làm tốt công tác cán bộ thì Đảng bộ đó dù có yếu kém cũng sẽ từng bước vươn lên đạt TSVM (xã Phước Hiệp), ngược lại thì Đảng bộ sẽ trì trệ yếu kém kéo dài không hoàn thành được nhiệm vụ chính trị (Phạm Văn Cội).

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển

kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng an ninh trong 5 năm tới

(2005-2010)

Củ Chi là Huyện có vị trí địa lý thuận lợi, còn nhiều tiềm năng về đất đai, lao động; Đảng bộ và nhân dân có truyền thống cách mạng, lao động cần cù sáng tạo. Hiện nay Thành phố đã và đang triển khai nhiều dự án lớn trên địa bàn huyện và cùng với những thành tựu và kinh nghiệm qua gần 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, đó là những thuận lợi hết sức cơ bản.

Song Củ Chi cũng đã và đang gặp nhiều khó khăn lớn. Tốc độ đô thị hóa nhanh, dẫn đến tình trạng dân nhập cư tăng cao; cùng với sự tác động tiêu cực của mặt trái của nền kinh tế thị trường làm cho tình hình an ninh trật tự và các tệ nạn xã hội vốn đã phức tạp lại càng diễn biến phức tạp hơn. Mặt khác những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp và xu hướng phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng cũng chính là lực cản trên bước đường phát triển.

Mục tiêu chung:

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những thuận lợi và khó khăn nói trên, Củ Chi xác định mục tiêu chung của Huyện trong 5 năm tới là: Đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công-nông-thương mại-dịch vụ.  Phấn đấu đến năm 2010, nâng mức thu nhập bình quân đầu người dân lên từ 10 đến 15 triệu đồng/năm; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Từng bước ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng và phát triển Củ Chi trở thành một thành phố vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh có nếp sống văn minh, hiện đại.

Những nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp chủ yếu:

1/- Tiếp tục đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn để từng bước hoàn thiện cơ cấu công nghiệp- nông nghiệp- thương mại- dịch vụ của Huyện vào năm 2010 và những năm tiếp theo.

Trong 5 năm tới Huyện Củ Chi phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế  bình quân hằng năm là 18,76%. Trong đó mức tăng trưởng công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp 20,76%, thương mại-dịch vụ 18,89% và nông- lâm nghiệp thủy sản 5,44%/năm. Trong cơ cấu nông nghiệp chăn nuôi chiếm tỷ trọng 36%. Duy trì tổng đàn bò sữa của Huyện khoảng 35.000 con, nâng diện tích canh tác rau an toàn lên 3.000 ha. Ngoài chương trình 2 cây, 2 con cần chú trọng con heo và khai thác diện tích mặt nước ao hồ để phát triển chăn nuôi thủy sản. Khuyến khích các hình thức đầu tư, trợ vốn cho việc nuôi trồng hoa lan, cây kiểng để đến năm 2010 Củ Chi nâng tổng diện tích trồng hoa lan cây kiểng lên 500 ha. Phấn đấu đạt mức lợi nhuận bình quân trên mỗi ha đất nông nghiệp đạt từ 50 triệu đồng/năm, cá biệt một số diện tích đạt 100 triệu/ha/năm.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác quy hoạch và chỉnh trang đô thị, tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết các khu dân cư tập trung cũng như các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn gắn với việc thực hiện các dự án quy hoạch chung của Thành phố.

Phấn đấu trong 5 năm tới tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Huyện đạt 468,499 tỷ  đồng, tăng 24,23% so với nhiệm kỳ qua.

* Giải pháp:

Để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng 2 con (bò sữa, cá sấu), 2 cây (rau an toàn, hoa kiểng), cần chú trọng khâu sản xuất giống và cải thiện chất lượng giống đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác quản lý và khai thác có hiệu quả tiềm năng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có. Thực hiện tốt việc cơ giới hóa, chương trình khuyến nông và pháp lệnh thú y. Khuyến khích việc đầu tư phát triển các giống cây trồng vật nuôi có chất lượng hiệu quả kinh tế cao. Xây dựng thương hiệu rau an toàn;  bình tuyển cải thiện chất lượng đàn bò, nâng cao sản lượng và chất lượng nguồn sữa. Có chính sách khuyến khích kêu gọi đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến thức ăn tinh, đồng thời tiến hành quy hoạch mở rộng diện tích trồng cỏ cho chăn nuôi, thực hiện việc ký kết hợp đồng tiêu thụ một số nông sản phẩm có thế mạnh của Huyện. Mạnh dạn chuyển diện tích nuôi trồng những cây, con truyền thống ít hiệu quả sang những cây, con mới có hiệu quả kinh tế cao.

Củng cố và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Khuyến khích các hình thức liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp với hộ nông dân theo hướng đầu tư khép kín. Phấn đấu đến năm 2010 sẽ xây dựng một số mô hình kinh tế hợp tác và hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả kinh tế cao.

Tiếp tục mở rộng khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 2,  xây dựng định hình thêm 8 cụm công nghiệp mới trên địa bàn Huyện; và một số khu thương nghiệp ở các cụm kinh tế- xã hội gắn với việc nâng cấp các chợ nông thôn.

2/- Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó chú trọng việc duy tu bảo dưỡng và hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Quan tâm thực hiện quy hoạch và phát triển các công trình phúc lợi văn hóa xã hội theo hướng xã hội hóa, đa dạng hóa các loại hình đầu tư góp phần tạo ra một diện mạo mới đối với nông thôn ngoại thành. Trước mắt là xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể cho việc đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí cho công nhân ở Tân Qui, Nhà văn hóa Thiếu nhi Huyện, tiếp tục đầu tư các hạng mục công trình để Trung Tâm TDTT Huyện đạt chuẩn theo quy định của Thành phố. Phấn đấu tổng kinh phí đầu tư đạt khoảng 3.002 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho giao thông 50,66%, giáo dục, văn hóa, xã hội 40,13%.

3/- Nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa xã hội.

Về giáo dục, phấn đấu đến 2010 xây dựng từ 50 -> 60% số trường đạt chuẩn quốc gia. Giữ vững kết quả đã đạt được về xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi, phấn đấu hoàn thành phổ cập trung học phổ thông vào năm 2007, nhất là số thanh niên trong diện tuổi chưa có việc làm ổn định. Tập trung huy động 100% trẻ trong độ tuổi vào mẫu giáo và lớp 1, hạn chế thấp nhất số trẻ em nghỉ, bỏ học. Chú trọng việc định hướng phân luồng học sinh ngay từ THCS, đồng thời đẩy mạnh việc đào tạo nghề cho thanh niên cả số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của nhà doanh nghiệp và xuất khẩu lao động.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành y tế trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các loại dịch bệnh. Quan tâm đào tạo nghiệp vụ chuyên môn với việc nâng cao y đức của người thầy thuốc. Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị y tế chuyên dùng, mở rộng các chuyên khoa sâu phục vụ cho việc khám, điều trị như lọc máu ngoài thận, mổ nội soi, khoa ngoại thần kinh và các chuyên khoa khác. Phấn đấu đến 2010 Củ Chi hoàn thành cơ bản việc xây dựng trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia.

Hoàn thành việc xây dựng nhà Văn hóa các xã, thị trấn, đồng thời có kế hoạch đạo tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ phong trào cho nhà Văn hóa. Phấn đấu đến 2010 toàn Huyện có từ 50 -> 60% số ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa 3-> 4 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa và 2 xã nông thôn mới toàn diện. Cơ bản ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở nông thôn nhất là cờ bạc, ma túy, mại dâm.

Phấn đấu đến năm 2009 Huyện Củ Chi sẽ hoàn thành chỉ tiêu xóa hộ nghèo theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm. Hằng năm đào tạo, giới thiệu và tạo việc làm ổn định cho từ 6.000 đến 8.000 lao động.

* Giải pháp:

Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, biện pháp cấp bách và cơ bản nhất là tập trung nâng cao tính xã hội hóa trong hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Tích cực chăm lo đời sống các gia đình chính sách và dân nghèo, ưu tiên trợ vốn, đào tạo nghề giải quyết việc làm cho  lao động thuộc diện nghèo và quân nhân xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch nâng cấp và mở rộng Trường công nhân kỹ thuật Huyện theo dự án đã được phê duyệt.

Gắn việc xây dựng xã, thị trấn văn hóa với việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tích cực đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tệ nạn xã hội. Kịp thời phát hiện và đưa đi cai nghiện tập trung đối với những người nghiện ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền vận động để đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân và gia đình trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.

Thực hiện đa dạng hóa các loại hình đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giải trí theo định hướng quy hoạch chung của Huyện. Tiếp tục tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.

4/- Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc.

Tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ An ninh tổ quốc trong thời kỳ mới. Các chương trình hành động của Thành ủy và Huyện ủy về lãnh đạo cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân đối với âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Phấn đấu giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự mỗi năm từ 5-> 7%,  ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội nhất là ma túy trên địa bàn Huyện.

Thường xuyên tăng cường công tác nắm tình hình, xử lý kịp thời các vụ tranh chấp khiếu kiện phức tạp không để kéo dài và phát sinh thành điểm nóng. Phát huy tốt vai trò tham mưu của ngành Công an, Quân sự trong việc giữ gìn an ninh chính trị trật tự xã hội, củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong nhân dân đồng thời quan tâm xây dựng mạng lưới an ninh cơ sở vững mạnh. Thực hiện tốt công tác quản lý, huấn luyện, diễn tập và nâng cao chất lượng hội thao các cấp. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân NVQS hằng năm cả về chất lượng và số lượng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh dân quân tự vệ và giáo dục truyền thống cách mạng sâu rộng trong nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao trách nhiệm và tính tự giác trong việc xây dựng củng cố quốc phòng và công tác quân sự địa phương.

Tổ chức tốt việc bồi dưỡng, huấn luyện diễn tập hằng năm, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trú đóng trên địa bàn trong việc củng cố xây dựng khu vực phòng thủ địa phương.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xã- thị đội, lực lượng công an viên và tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là các xã yếu.

Về cải cách tư pháp tiếp tục phát huy tốt vai trò của các cơ quan tư pháp trong quá trình phối hợp thực thi pháp luật; nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác xét xử và thi hành án, phấn đấu giải quyết các vụ án tồn đọng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời có văn bản kiến nghị ngành cấp trên tăng cường, bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền đối với một số cơ quan bảo vệ pháp luật của Huyện đang thiếu cán bộ như Tòa án Huyện, Viện kiểm sát, để tiến tới thực hiện tăng thẩm quyền của cấp Huyện theo định hướng chung của Thành phố.

5/- Tập trung củng cố xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trước hết, phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức chính trị để tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động, tính gương mẫu của đảng viên trong việc chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

Mỗi tổ chức cơ sở Đảng phải coi trọng việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì nề nếp tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng nhằm ghi nhận, phát huy những ưu điểm và thấy được những khuyết- nhược điểm để ra sức khắc phục sửa chữa phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQ.TW 6 (lần 2) nhằm xây dựng hệ thống tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Tập trung củng cố các cơ sở Đảng yếu, kém, chú trọng xây dựng các tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp tư nhân. Phấn đấu đến năm 2010 không còn đơn vị yếu kém và có 86% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng được 80% chi bộ Đảng ở các doanh nghiệp tư nhân có điều kiện. Hằng năm mỗi tổ chức cơ sở Đảng phải có chương trình kế hoạch cụ thể trong việc giáo dục, bồi dưỡng cảm tình Đảng, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên ưu tú để chủ động tạo nguồn phát triển Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mới. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 700 -> 800 đảng viên mới.

Nâng cao vai trò tham mưu của các ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy trong việc thực hiện văn bản hóa hoạt động của các cấp ủy Đảng. Tiếp tục kiện toàn quy chế làm việc, đổi mới phong cách lãnh đạo, xác định rõ mối quan hệ giữa cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị để phát huy chức trách của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, khắc phục bệnh quan liêu, bàn giấy và tình trạng bao biện, làm thay hoặc ỷ lại vào cấp ủy.

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII). Nâng cao trách nhiệm của tập thể và vai trò cá nhân đặc biệt là người đứng đầu của các tổ chức trong cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị của Huyện.

Đổi mới phong cách lề lối làm việc, kiên quyết giảm bớt hội họp, chỉ tổ chức những Hội nghị  thật sự cần thiết, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc hội nghị, tăng cường sự chỉ đạo bằng văn bản, thực hiện tốt chế độ đi cơ sở, đổi mới quy trình ban hành nghị quyết và chỉ đạo thực hiện nghị quyết.

Tiến hành rà soát lại đội ngũ cán bộ đương nhiệm để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo hướng chuẩn hóa cán bộ, đồng thời thống kê số thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học nhưng chưa có việc làm ổn định để phát huy nguồn nhân lực. Phối hợp với trường cán bộ Thành phố và các trường Đại học tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ đảng viên nhất là số cán bộ trẻ diện quy hoạch dài hạn. Từng bước xây dựng kế hoạch lâu dài về cán bộ, để phấn đấu đến Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ X, Củ Chi có đủ đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa theo yêu cầu của Thành phố thông qua nhiều loại hình đào tạo (kết hợp đào tạo tập trung với tại chức, vừa cử cán bộ đi học ở các trường của Trung ương, Thành phố, vừa mở các lớp tại Huyện). Phấn đấu trong 5 năm tới có thêm khoảng 400 cán bộ có trình độ đại học, cao cấp và cử nhân chính trị. Để thực hiện tốt việc này Huyện sẽ tăng thêm kinh phí đào tạo hằng năm và thực hiện chế độ học tập bắt buộc đối với cán bộ chưa đạt chuẩn.

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, nhất là những người có quá trình tham gia công tác lâu dài ở cơ sở và ấp, khu phố. Gắn thực hiện chính sách đãi ngộ với chống tiêu cực và tham nhũng, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên sai phạm, mạnh dạn thay thế những cán bộ năng lực kém không hoàn thành nhiệm vụ, kể cả những cán bộ, đảng viên có nhiều dư luận của quần chúng mà không tiếp thu và khắc phục sửa chữa.

Trong 5 năm tới cần tăng cường thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới nhằm phục vụ cho công tác kết nạp đảng viên mới, cũng như tuyển dụng, đề bạt, bố trí cán bộ  vào công tác quy hoạch dài hạn.

Xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền huyện, xã vững mạnh trên cơ sở thực hiện tốt việc cải cách hành chánh, phát huy dân chủ và tăng cường pháp chế XHCN.

Tập trung củng cố xây dựng bộ máy chính quyền Huyện và cơ sở vững mạnh thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Chú trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, các tổ đại biểu và chất lượng kỳ họp HĐND các cấp. Tăng cường sự kiểm tra giám sát của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và giải quyết các yêu cầu bức xúc của dân.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước cấp Huyện và cơ sở. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý hành chính Nhà nước đặc biệt là trên các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, công tác quy hoạch và một số ngành nghề nhạy cảm trên lĩnh vực văn hóa. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các cơ quan công quyền với nhân dân và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn Huyện để thu hút đầu tư  thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Công khai hóa mọi thủ tục hành chính đồng thời thực hiện tốt chế độ tiếp dân định kỳ. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện việc trẻ hóa và nâng cao trình độ năng lực tham mưu của các phòng, ban và đội ngũ chuyên viên trong quá trình thực thi công vụ. Triển khai thực hiện khoán biên chế và chi phí hành chính đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp và các xã, thị trấn.

Tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động Ban nhân dân ấp, Ban bảo vệ khu phố và các tổ dân phố, tổ nhân dân nhằm tạo điều kiện tốt cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trong cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong đơn vị theo quy định số 428 của Thành ủy để củng cố lòng tin của nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Chỉ thị 30 của Bộ chính trị nhằm phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước và cán bộ công chức, ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống có hiệu quả tệ quan liêu tham nhũng.

 Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân,  thực hiện tốt pháp lệnh cán bộ công chức, pháp lệnh về chống tham nhũng và  quy chế dân chủ cơ sở và trong các cơ quan nhà nước.

Đổi mới và tăng cường công tác vận động quần chúng của Đảng nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân.

Các cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm, có chương trình kế hoạch đối với công tác vận động quần chúng. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của mỗi tổ chức cơ sở Đảng, tính gương mẫu của người đảng viên trong phong trào quần chúng, tích cực tham gia củng cố các Hội, đoàn, chăm lo giải quyết những nguyện vọng, lợi ích chính đáng của quần chúng. Thực hiện tốt quy chế kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức, viên chức nhà nước.

Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể để nâng cao vai trò cơ quan đại diện và thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Phải tập trung mọi hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình câu lạc bộ phát triển sâu rộng các phong trào quần chúng trên địa bàn dân cư.

Để làm tốt việc này, cần tập trung củng cố hệ thống chính trị chân rết của Mặt trận-đoàn thể ở ấp, khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân, đồng thời xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở vững mạnh. Qua từng phong trào phải có sơ, tổng kết và rút kinh nghiệm và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình tốt, bồi dưỡng, đào tạo giới thiệu những cán bộ ưu tú cho Đảng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận, đoàn thể các cấp trong việc phối hợp thực hiện tốt các ký kết, các nghị quyết liên tịch, các chương trình hành động giữa các đoàn thể chính trị với các ngành, các đơn vị đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội địa phương. Tiếp tục phát huy cơ chế dân chủ đại diện với mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở. Coi trọng việc lấy ý kiến dân đối với những vấn đề quan trọng có liên quan đến lợi ích chính đáng của đông đảo quần chúng, tổ chức công khai hóa việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch đặc biệt là trong việc giải tỏa, đền bù, tái định cư đối với các dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Huyện.

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỄM

1- Chương trình phát triển cây con: Phấn đấu đến năm 2010 diện tích canh tác rau an toàn đạt 3.000 ha, hoa lan cây kiểng 500 ha, đàn bò sữa duy trì ở mức 35.000 con.

2- Chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng: Phấn đầu đến năm 2010 hoàn thành xây dựng trụ sở làm việc và nhà văn hóa- thể thao của các xã, thị trấn còn lại. Cấp phối sỏi đỏ 200 km và bêtông nhựa nóng 130 km đường giao thông nông thôn và một số tuyến  giao thông nội đồng quan trọng đã được quy hoạch.

 

3- Chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp và giảm hộ nghèo: Phấn đấu  hoàn thành mục tiêu giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới thành phố vào năm 2009. Giải quyết và tạo việc làm cho 40.000 lao động, xây dựng 500 căn nhà chung cư.

4- Chương trình Văn hóa xã hội: Xây dựng từ 50->60% số trường đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục THPT vào năm 2007. Đầu tư nâng cấp, mở rộng Trung Tâm Y Tế Củ Chi thành bệnh viện Đa khoa hạng hai với 500 giường nội trú, nâng cấp bệnh viện An Nhơn Tây thành bệnh viện Đa khoa hạng ba với 200 giường. Xây dựng 2 xã nông thôn mới toàn diện.            

5- Chương trình mục tiêu 3 giảm: Phấn đấu hạn chế thấp nhất số người nghiện ma túy, và các tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Kéo giảm tai nạn giao thông hằng năm 20% và án hình sự giảm từ 5% -> 7% .

KIẾN NGHỊ:

1/- Đề nghị Thành phố xem xét chấp thuận định hướng phát triển của Huyện Củ Chi thành Thành phố vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh để có chính sách đầu tư hợp lý.

2/- Đề nghị Trung ương và Thành phố đẩy mạnh tiến độ triển khai thi công công trình bờ bao ven sông Sài Gòn, bờ Kè- Bến Súc- Tây Ninh để tránh sạt lỡ và tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái.

3/- Đề nghị Thành phố triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Huyện một cách đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện giải tỏa, đền bù và tái định cư cho những hộ bị ảnh hưởng.

4/- Đề nghị Trung ương và Thành phố xem xét đề nghị của Huyện về việc chia tách thành lập xã mới đối với các xã địa bàn rộng đông dân cư của Huyện như Tân Thạnh Đông, Phú Hòa Đông, Tân Phú Trung.

¬   ¬

¬

Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ IX có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là cơ sở, là tiền đề để tiếp tục phát huy sức mạnh Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện thắng lợi những phương hướng nhiệm vụ này chính là đặt nền móng cho những bước phát triển nhanh và bền vững của Huyện Củ Chi trong những năm tiếp theo.

Nêu cao truyền thống cách mạng của quê hương đất thép Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Củ Chi đoàn kết một lòng, phát huy trí tuệ và tinh thần tự lực tự cường, nắm chắc thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, khắc phục khó khăn thử thách, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ IX đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh”.

Thông báo