Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Cập nhật 14:31 15-05-2023

Câu hỏi 74

Hỏi: Đồng chí A bị Ủy ban Kiểm tra Thị ủy M kỷ luật khiển trách do thiếu trách nhiệm trong việc đôn đốc, bàn giao để tiếp tục điều hành công việc của chi bộ, cơ quan và trong quản lý cán bộ cấp phát tiền chính sách, dẫn đến tình trạng cán bộ tham ô, bị khởi tố; thiếu trách nhiệm để cơ quan xảy ra mất đoàn kết nội bộ. Đồng chí A chấp hành quyết định kỷ luật và không khiếu nại. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Thị ủy M thấy Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thi hành kỷ luật đối với đồng chí A là không đúng mức vì đồng chí A vi phạm nhiều nội dung và quyết định kỷ luật đồng chí A bằng hình thức cảnh cáo. Vậy, Ban Thường vụ Thị ủy M ban hành quyết định kỷ luật đối với đồng chí A có đúng không. Hiệu lực của quyết định kỷ luật được tính từ ngày công bố quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ Thị ủy M hay quyết định của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy M công bố trước đây.

Cập nhật 14:30 15-05-2023

Câu hỏi 73

Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy A kết luận đồng chí Trần Văn C, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã T có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015-2020 là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện A). Tuy nhiên khi kiểm điểm đồng chí Trần Văn C, có 03 ý kiến:

Cập nhật 14:27 15-05-2023

Câu hỏi 72

Hỏi: Đảng viên A là Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính huyện có hành vi tiêu cực, tham nhũng trong việc quản lý tài chính, thu chi ngân sách đến mức phải kỷ luật cách chức Huyện ủy viên. Tổ chức đảng có thẩm quyền cũng xác định, kết luận một số cán bộ thuộc Phòng Tài chính huyện có biết rõ sự việc xảy ra nhưng không báo cáo nên quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng. Tuy nhiên, cũng có 2 loại ý kiến:

Cập nhật 14:25 15-05-2023

Câu hỏi 71

Hỏi: Việc đảng viên không cung cấp tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra, kiểm toán thì có bị coi là vi phạm quy định của Đảng không?

Cập nhật 14:23 15-05-2023

Câu hỏi 70

Hỏi: Trước khi làm việc với đối tượng bị tố cáo, trưởng đoàn kiểm tra giải quyết tố cáo của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy A đã thông báo thành phần, nội dung buổi làm việc, trong đó đề nghị đối tượng bị tố cáo không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình trong quá trình làm việc với đoàn. Tuy nhiên, đang trong quá trình làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện đối tượng bị tố cáo vẫn lén đặt điện thoại ghi âm ở dưới ngăn bàn, đoàn đã lập biên bản nhưng đối tượng không ký, vì cho rằng không có quy định nào cấm việc ghi âm, ghi hình. Vậy, đoàn kiểm tra lập biên bản có đúng không?

Cập nhật 21:24 07-04-2023

Câu hỏi 69

Hỏi: Đảng viên A là Ủy viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y. Ngày 13 tháng 7 năm 2022, tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Y bằng hình thức Cảnh cáo. Đảng viên A tuy không trực tiếp liên quan đến nội dung kỷ luật nhưng là Ủy viên Ban Cán sự đảng nên bị ghi vào hồ sơ đảng viên. Vậy cuối năm 2022, Ban Cán sự Đảng bộ Y đề nghị bổ nhiệm đảng viên A giữ chức vụ cao hơn có đúng quy định của Đảng không?

Cập nhật 21:23 07-04-2023

Câu hỏi 68

Hỏi: Ủy ban kiểm tra tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A. Sau khi kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra báo cáo ủy ban kiểm tra xem xét, quyết định và ban hành kết luận kiểm tra.

Cập nhật 21:21 07-04-2023

Câu hỏi 67

Hỏi: Chi bộ biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, đảng viên đang bị xem xét, xử lý kỷ luật có được biểu quyết kỷ luật đối với mình không?

Cập nhật 21:20 07-04-2023

 

Câu hỏi 66

Hỏi: Đảng viên A vi phạm tới mức phải xử lý kỷ luật, cấp ủy nhiều lần yêu cầu kiểm điểm, nhưng đảng viên A không hợp tác, không chịu kiểm điểm trước chi bộ. Vậy, tổ chức đảng có thẩm quyền có quyết định kỷ luật đối với đảng viên A được không?

Cập nhật 21:18 07-04-2023

Câu hỏi 65

Hỏi: Việc thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên do tổ chức đảng cấp dưới đề nghị lên, theo Điểm 4.7, Mục III, của Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện hiện một số nội dung của Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương nêu: “Trường hợp tổ chức đảng cấp dưới không xem xét, xử lý hoặc xử lý không đúng mức thì tổ chức đảng có thẩm quyền cấp trên căn cứ nội dung vi phạm để thực hiện quy trình, thủ tục bỏ phiếu và quyết định thi hành mà không phải làm quy trình, thủ tục từ trình hành kỷ luật dưới lên”. Như vậy, quy trình thủ tục bỏ phiếu được thực hiện như thế nào?

Cập nhật 20:46 20-03-2023

Câu hỏi 64

Hỏi: Đảng viên A bị Cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, tổ chức đảng có thẩm quyền đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên A, nhưng gia đình cung cấp thông báo giám định của cơ quan chức năng kết luận đồng chí A bị tâm thần. Vì vậy, Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can A và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Vậy, đảng viên A có được trở lại sinh hoạt đảng không, quy trình thực hiện như thế nào?

Cập nhật 20:43 20-03-2023

Câu hỏi 63

Hỏi: Trường hợp đảng viên đã chấp hành bằng hình thức khiển trách được 10 tháng, tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định thay đổi hình thức kỷ luật từ khiển trách thành cảnh cáo thì thời gian chấp hành hình thức kỷ luật tiếp theo của đảng viên đó thực hiện như thế nào?

Cập nhật 20:41 20-03-2023

Câu hỏi 62

Hỏi: Đảng viên A được tổ chức đảng có thẩm quyền cho miễn sinh hoạt đảng. Tuy nhiên, đảng viên A vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật trong thời gian miễn sinh hoạt đảng. Vậy, tổ chức đảng có thẩm quyền thực hiện xử lý kỷ luật hay xóa tên đảng viên đó?

Cập nhật 20:38 20-03-2023

Câu hỏi 61

Hỏi: Đồng chí Bí thư chi bộ là Hiệu trưởng Trường THCS bị tố cáo có vi phạm quy định trong công tác đầu tư, xây dựng, UBND huyện giải quyết đơn tố cáo và kết luận đối với sai phạm bị tố cáo đó. Đồng thời, kiến nghị ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo có hình thức kiểm điểm xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Thường trực huyện ủy giao cho Ủy ban kiểm tra huyện ủy tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định. Vậy, trường hợp này Ủy ban kiểm tra huyện ủy có cần phải thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm không?

Cập nhật 20:33 20-03-2023

Câu hỏi 60

Hỏi: Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A thì có đơn tố cáo nội dung vi phạm khác của đồng chí A. Trong trường hợp này phải xử lý như thế nào? Đoàn kiểm tra có được gộp nội dung tố cáo với nội dung kiểm tra mà đoàn đang thực hiện để giải quyết không?

Thông báo