Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Cập nhật 22:20 21-11-2023

Câu hỏi 84

Hỏi: Chi bộ A bị kỷ luật bằng hình thức giải tán thì các đảng viên trong chi bộ có vi phạm nhưng chưa đến mức bị kỷ luật khai trừ thì phải xem xét, xử lý kỷ luật trước khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt tới chi bộ mới hay chuyển nội dung vi phạm cho chi bộ mới sinh hoạt xem xét, xử lý kỷ luật?

Cập nhật 22:15 21-11-2023

Câu hỏi 83

Hỏi: Ủy ban kiểm tra thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên cùng với quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên. Vậy việc thông báo kết luận kiểm tra và ra quyết định kỷ luật được ban hành như thế nào, ban hành đồng thời hay chỉ ban hành quyết định kỷ luật hay thông báo kết luận kiểm tra?

Cập nhật 22:10 21-11-2023

Câu hỏi 82

Hỏi: Tổ chức đảng đã làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời cho đảng viên A nhưng đảng viên A không tham gia sinh hoạt đảng và không đóng đảng phí 4 tháng liên tục trong năm mà không có lý do chính đáng. Như vậy, khi xem xét, xử lý kỷ luật thì cấp ủy nơi đảng viên A sinh hoạt đảng tạm thời có được xóa tên đảng viên A trong danh sách đảng viên không?

Cập nhật 22:05 21-11-2023

Câu hỏi 81

Hỏi: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên X công tác tại xã Y là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kết luận đảng viên X có vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao đến mức phải xử lý kỷ luật. Vậy, đảng viên X có phải kiểm điểm trước chi bộ không; quy trình tiếp theo thực hiện như thế nào?

Cập nhật 22:00 21-11-2023

Câu hỏi 80

Hỏi: Đảng viên A có vi phạm về đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ được Chi bộ B giao. Chi bộ B đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với vi phạm về thực hiện nhiệm vụ được chi bộ giao; khiển trách đối với vi phạm về đạo đức, lối sống. Quyết định kỷ luật đối với đảng viên A của Chi bộ B có đúng không?

Cập nhật 15:55 06-07-2023

Câu hỏi 79

Hỏi: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có được chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cấp xã không và nếu được thì thực hiện như thế nào?

Cập nhật 15:52 06-07-2023

Câu hỏi 78

Hỏi: Đảng viên bị phát hiện có vi phạm từ trước khi được kết nạp Đảng thì xử lý như thế nào?

Cập nhật 15:49 06-07-2023

Câu hỏi 77

Hỏi: Đảng viên X có vi phạm, ban thường vụ đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ban thường vụ huyện ủy xem xét thấy việc xử lý kỷ luật của ban thường vụ đảng ủy cơ sở chưa tương xứng với lỗi vi phạm, đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng.

Vậy, ban thường vụ huyện ủy xử lý kỷ luật như trên có đúng thẩm quyền không? Trước khi ra quyết định kỷ luật khai trừ đảng viên X ra khỏi Đảng thì có phải ra quyết định hủy bỏ quyết định kỷ luật cảnh cáo của ban thường vụ đảng ủy cơ sở đối với đồng chí X không?

Cập nhật 15:46 06-07-2023

Câu hỏi 76

Hỏi: Có một số đảng viên cùng nhau viết đơn nhưng không ký tên, tố cáo lãnh đạo đơn vị mình công tác, chi bộ phát hiện ra các đồng chí này qua bản thảo viết tay. Vậy, xử lý trường hợp này như thế nào?

Cập nhật 15:41 06-07-2023

Câu hỏi 75

Hỏi: Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể ban chấp hành đảng bộ và một số đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ bộ phận khóa trước. Qua kiểm tra, đã phát hiện có vi phạm, khuyết điểm. Hiện có hai loại ý kiến:

- Ý kiến thứ nhất: Cho rằng khi đảng bộ bộ phận đã đại hội hết nhiệm kỳ thì việc ra quyết định kiểm tra trên là vô hiệu đối với cả tập thể ban chấp hành đảng bộ bộ phận và các đồng chí đảng ủy viên khóa đó.

- Ý kiến thứ hai: Cho rằng chỉ vô hiệu đối với tập thể ban chấp hành đảng bộ bộ phận, còn các đồng chí đảng ủy viên khóa trước vẫn là đảng ủy viên của đảng ủy bộ phận khóa này thì việc kiểm tra đảng viên không vô hiệu.

Cập nhật 14:31 15-05-2023

Câu hỏi 74

Hỏi: Đồng chí A bị Ủy ban Kiểm tra Thị ủy M kỷ luật khiển trách do thiếu trách nhiệm trong việc đôn đốc, bàn giao để tiếp tục điều hành công việc của chi bộ, cơ quan và trong quản lý cán bộ cấp phát tiền chính sách, dẫn đến tình trạng cán bộ tham ô, bị khởi tố; thiếu trách nhiệm để cơ quan xảy ra mất đoàn kết nội bộ. Đồng chí A chấp hành quyết định kỷ luật và không khiếu nại. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Thị ủy M thấy Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thi hành kỷ luật đối với đồng chí A là không đúng mức vì đồng chí A vi phạm nhiều nội dung và quyết định kỷ luật đồng chí A bằng hình thức cảnh cáo. Vậy, Ban Thường vụ Thị ủy M ban hành quyết định kỷ luật đối với đồng chí A có đúng không. Hiệu lực của quyết định kỷ luật được tính từ ngày công bố quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ Thị ủy M hay quyết định của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy M công bố trước đây.

Cập nhật 14:30 15-05-2023

Câu hỏi 73

Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy A kết luận đồng chí Trần Văn C, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã T có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015-2020 là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện A). Tuy nhiên khi kiểm điểm đồng chí Trần Văn C, có 03 ý kiến:

Cập nhật 14:27 15-05-2023

Câu hỏi 72

Hỏi: Đảng viên A là Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính huyện có hành vi tiêu cực, tham nhũng trong việc quản lý tài chính, thu chi ngân sách đến mức phải kỷ luật cách chức Huyện ủy viên. Tổ chức đảng có thẩm quyền cũng xác định, kết luận một số cán bộ thuộc Phòng Tài chính huyện có biết rõ sự việc xảy ra nhưng không báo cáo nên quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng. Tuy nhiên, cũng có 2 loại ý kiến:

Cập nhật 14:25 15-05-2023

Câu hỏi 71

Hỏi: Việc đảng viên không cung cấp tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra, kiểm toán thì có bị coi là vi phạm quy định của Đảng không?

Cập nhật 14:23 15-05-2023

Câu hỏi 70

Hỏi: Trước khi làm việc với đối tượng bị tố cáo, trưởng đoàn kiểm tra giải quyết tố cáo của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy A đã thông báo thành phần, nội dung buổi làm việc, trong đó đề nghị đối tượng bị tố cáo không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình trong quá trình làm việc với đoàn. Tuy nhiên, đang trong quá trình làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện đối tượng bị tố cáo vẫn lén đặt điện thoại ghi âm ở dưới ngăn bàn, đoàn đã lập biên bản nhưng đối tượng không ký, vì cho rằng không có quy định nào cấm việc ghi âm, ghi hình. Vậy, đoàn kiểm tra lập biên bản có đúng không?

Thông báo