Thứ Tư, ngày 16 tháng 6 năm 2021

Cập nhật 16:57 01-04-2021

Câu hỏi 50

Hỏi: Đảng viên bị kỷ luật đảng có đơn khiếu nại, trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại thì qua đời. Vậy, con của đảng viên đó có quyền đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền cho biết kết quả giải quyết khiếu nại hay không?

Cập nhật 16:51 01-04-2021

Câu hỏi 49

Hỏi: Đồng chí B là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý, sinh hoạt tại chi bộ, có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, chi bộ đã họp xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách nhưng không báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên quản lý đồng chí B. Việc không báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên của chi bộ là đúng hay sai?

Cập nhật 16:46 01-04-2021

Câu hỏi 48

Hỏi: Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A thì có đơn tố cáo nội dung vi phạm khác của đồng chí A. Trong trường hợp này phải xử lý như thế nào? Đoàn kiểm tra có được gộp nội dung tố cáo với nội dung kiểm tra mà Đoàn đang thực hiện để giải quyết không?

Cập nhật 16:43 01-04-2021

Câu hỏi 47
Hỏi: Ủy ban Kiểm tra cấp trên có thẩm quyền kiểm tra, xem xét lại các quyết định kỷ luật của cấp ủy cấp dưới đối với đảng viên trong khi đảng viên không có khiếu nại kỷ luật không?
Cập nhật 16:33 06-11-2020

Câu hỏi 46

Hỏi: Đoàn giám sát do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy A thành lập để giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thưòng vụ Đảng ủy Công ty X (Công ty X là doanh nghiệp nhà nước). Qua giám sát, Đoàn giám sát phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty. Vậy, trong trường hợp này Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có thẩm quyền trực tiếp ra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hay phải báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm?

Cập nhật 16:31 06-11-2020

Câu hỏi 45

Hỏi: Đảng viên thực hiện quyền tố cáo qua fax, thư điện tử, điện thoại, trường hợp này tổ chức đảng có giải quyết không? Vì sao?

Cập nhật 16:30 06-11-2020

Câu hỏi 44

Hỏi: Đảng viên A là Điều tra viên đang trực tiếp giải quyết vụ án, đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án để thay đổi tội danh. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 13, Quy định 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì vi phạm của đảng viên A tương ứng với hình thức kỷ luật khai trừ. Tuy nhiên, tại hội nghị của chi bộ, kết quả: 2/3 số đảng viên biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật là cảnh cáo, chỉ có 1/3 số đảng viên chính thức biểu quyết đề nghị hình thức khai trừ. Trường hợp này Chi bộ phải xử lý như thế nào ?

Cập nhật 16:28 06-11-2020

Câu hỏi 43

Hỏi: Chi bộ Phòng X thuộc Ngân hàng chính sách xã hội trực thuộc Huyện ủy Y, có vi phạm trong việc chỉ đạo thu khoản tiền 1% đối với mỗi tổ chức, cá nhân vay tiền khi làm thủ tục vay tại Phòng X. Vậy, việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với Chi bộ Phòng X thuộc thẩm quyền của tổ chức đảng nào?

Cập nhật 09:02 21-08-2020

Câu hỏi 42

Hỏi: Cán bộ, chiến sĩ vi phạm nội dung kỷ luật do ngành Công an nhân dân quy định thì có bị coi là vi phạm kỷ luật Đảng và bị xử lý kỷ luật về Đảng không?

Cập nhật 09:01 21-08-2020

Câu hỏi 41

Hỏi: Đồng chí Nguyễn Văn A là Chủ tịch, sau đó là Bí thư huyện P thuộc tỉnh K. Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra và kết luận: Giai đoạn đồng chí làm Chủ tịch, Bí thư huyện ủy P có sai phạm trong việc quản lý đất đai và kiến nghị xử lý hành chính đối với đồng chí A. Tuy nhiên, hiện nay đồng chí đã chuyển công tác sang đảng bộ thuộc Đảng bộ khối cơ quan Trung ương. Hỏi, việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm về Đảng của đảng viên A thuộc về tổ chức đảng nào?

Cập nhật 08:59 21-08-2020

Câu hỏi 40

Hỏi: Quyết định kỷ luật tổ chức đảng vi phạm phải được thông báo đến các tổ chức đảng nào? Việc thông báo quyết định kỷ luật tổ chức đảng vi phạm rộng hơn, chẳng hạn trên phương tiện thông tin đại chúng phải do tổ chức đảng nào quyết định?

Cập nhật 08:58 21-08-2020

Câu hỏi 39

Hỏi: Đảng viên B không đồng ý với quyết định của chi bộ xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, đảng viên B gửi đơn khiếu nại lên đảng ủy cơ sở. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, đoàn giải quyết khiếu nại của đảng ủy cho rằng nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật là đã phù hợp nên vận động, đề nghị đảng viên B rút đơn khiếu nại. Vậy, việc Đoàn giải quyết khiếu nại vận động đảng viên rút đơn khiếu nại kỷ luật đó có đúng quy định của Đảng không?

Cập nhật 08:56 21-08-2020

Câu hỏi 38

Hỏi: Chi bộ cấp dưới cơ sở không có con dấu riêng, vậy khi Chi bộ ban hành quyết định kỷ luật đối với đảng viên vi phạm theo thẩm quyền thì đóng dấu của tổ chức đảng nào và việc đóng dấu được thực hiện như thế nào?

Cập nhật 09:06 24-07-2020

Câu hỏi 37

Hỏi: Trong quá trình giám sát đối với Ban cán sự đảng Bộ X, Đoàn giám sát phát hiện một số sai phạm của Ban cán sự trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về việc quy hoạch và bổ nhiệm một số cán bộ cấp Vụ (không đảm bảo điều kiện về công tác chuyên môn, trình độ lý luận chính trị…). Vậy, đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Bộ X thu hồi quyết định bổ nhiệm và quyết định quy hoạch đối với các cán bộ trên thì có đúng quy định của Đảng không?

Cập nhật 09:05 24-07-2020

Câu hỏi 36

Hỏi: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường đại học X tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí A là Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường đại học X (Đảng bộ Trường đại học X trực thuộc Đảng bộ Khối, Chính quyền thuộc Bộ quản lý). Vậy, việc Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường đại học X tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí A có đúng thẩm quyền không?

Thông báo