Thứ Ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019

Cập nhật 09:44 25-09-2019

Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên đề kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và công tác phòng, chống tham nhũng

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/9, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Thành uỷ TPHCM phối hợp Học viện cán bộ TP khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên đề kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và công tác phòng, chống tham nhũng. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TPHCM; Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.

Cập nhật 11:00 31-08-2019

Câu hỏi 20
Hỏi: Nội dung tố cáo đối với tổ chức đảng mà ủy ban kiểm tra phải giải quyết là nội dung nào?
Cập nhật 10:00 31-08-2019

Câu hỏi 19

Hỏi: Đồng chí A có đơn tố cáo đồng chí B là lãnh đạo cơ quan; qua giải quyết tố cáo Ủy ban Kiểm tra nhận thấy bản thân đồng chí A cũng có vi phạm cùng với đồng chí B. Biết được việc này, nên khi đoàn kiểm tra đang thẩm tra, xác minh; đồng chí A đã rút đơn tố cáo. Vậy, trường hợp trên xử lý như thế nào?

Cập nhật 09:20 31-08-2019

Câu hỏi 18

Hỏi: Đảng viên A là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Công an tỉnh X vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Tuy nhiên, khi tổ chức đảng đang thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật thì đồng chí đó có quyết định nghỉ hưu. Do đó, về thẩm quyền kỷ luật có 2 loại ý kiến, như sau:

Cập nhật 09:00 31-08-2019

Câu hỏi 17

Hỏi: Ủy ban Kiểm tra huyện ủy nhận được nhiều đơn tố cáo giấu tên, mạo tên đối với đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy xã. Nội dung đơn nêu cụ thể một số vi phạm của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã. Qua xem xét đơn và nắm tình hình, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy không giải quyết đơn tố cáo mà quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí đó. Việc Ủy ban Kiểm tra huyện ủy ra quyết định kiểm tra như vậy có đúng không?

Cập nhật 08:20 31-08-2019

Câu hỏi 16

Hỏi: Đảng viên A là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Tháng 1 năm 2019, đảng viên A có đơn xin nghỉ việc do hoàn cảnh khó khăn. Đơn nghỉ việc chưa được giải quyết thì đảng viên A tự ý đi khỏi địa phương, tổ chức đảng nhiều lần mời đảng viên A đến làm việc nhưng đảng viên A không có mặt. Có 2 ý kiến như sau:

Cập nhật 07:38 28-07-2019

Câu hỏi 15

Hỏi: Nội dung tố cáo đối với tổ chức đảng mà ủy ban kiểm tra phải giải quyết là nội dung nào?

Cập nhật 07:27 28-07-2019

Câu hỏi 14

Hỏi: Đảng viên A là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Công an tỉnh X vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Tuy nhiên, khi tổ chức đảng đang thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật thì đồng chí đó có quyết định nghỉ hưu. Do đó, về thẩm quyền kỷ luật có 2 loại ý kiến, như sau:

Cập nhật 07:15 28-07-2019

Câu hỏi 13

Hỏi: Chi bộ cơ sở A ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đảng viên B (là đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy C. Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy C nhận thấy Chi bộ A xử lý không đúng mức với mức độ vi phạm của đảng viên B. Vậy Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy C phải thực hiện như thế nào?

Cập nhật 07:05 28-07-2019

Câu hỏi 12

Hỏi: Đảng viên A bỏ sinh hoạt đảng, bị tổ chức đảng có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên. Tuy nhiên, sau đó một thời gian thì chi bộ phát hiện đồng chí A có vi phạm kỷ luật đảng khi còn công tác. Vậy, tổ chức đảng có thẩm quyền có tiến hành kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đối với đồng chí A không?

Cập nhật 07:02 28-07-2019

Câu hỏi 11

Hỏi: UBKT huyện ủy nhận được nhiều đơn tố cáo nặc danh, mạo danh đối với đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy xã. Nội dung đơn nêu vi phạm ở nhiều lĩnh vực. Qua xem xét, UBKT huyện ủy không giải quyết đơn tố cáo mà quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí đó. Việc UBKT huyện ủy ra quyết định kiểm tra như vậy có đúng không?

Cập nhật 10:54 23-07-2019

Câu hỏi 10

Hỏi: Đảng viên A có vợ sinh con thứ 3 và có giấy xác nhận thuộc trường hợp không xem xét, xử lý kỷ luật theo Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22/3/2018 Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cập nhật 10:35 23-07-2019

Câu hỏi 9
Hỏi: Đảng viên A là công chức vi phạm khuyết điểm từ tháng 5/2015, đến tháng 5-2018 tổ chức đảng phát hiện và tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, đề nghị chính quyền xử lý đồng bộ là khiển trách. Có 2 ý kiến:

Ý kiến thứ 1: Tổ chức đảng, chính quyền xử lý như vậy là đúng.

Ý kiến thứ 2: Việc tổ chức đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm nêu trên là đúng quy định của Đảng. Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật về chính quyền là không đúng, vì căn cứ quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức thì đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đối với đảng viên A.

Cập nhật 10:14 23-07-2019

Câu hỏi 8

Hỏi: Ủy ban Kiểm tra Quận uỷ Quận Đ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A trong việc kê khai lý lịch để kết nạp vào Đảng, phát hiện đồng chí đó kê khai lý lịch không trung thực. Hỏi vấn đề này xem xét, xử lý như thế nào?

12

Thông báo