Chủ Nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020

Cập nhật 09:02 21-08-2020

Câu hỏi 42

Hỏi: Cán bộ, chiến sĩ vi phạm nội dung kỷ luật do ngành Công an nhân dân quy định thì có bị coi là vi phạm kỷ luật Đảng và bị xử lý kỷ luật về Đảng không?

Cập nhật 09:01 21-08-2020

Câu hỏi 41

Hỏi: Đồng chí Nguyễn Văn A là Chủ tịch, sau đó là Bí thư huyện P thuộc tỉnh K. Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra và kết luận: Giai đoạn đồng chí làm Chủ tịch, Bí thư huyện ủy P có sai phạm trong việc quản lý đất đai và kiến nghị xử lý hành chính đối với đồng chí A. Tuy nhiên, hiện nay đồng chí đã chuyển công tác sang đảng bộ thuộc Đảng bộ khối cơ quan Trung ương. Hỏi, việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm về Đảng của đảng viên A thuộc về tổ chức đảng nào?

Cập nhật 08:59 21-08-2020

Câu hỏi 40

Hỏi: Quyết định kỷ luật tổ chức đảng vi phạm phải được thông báo đến các tổ chức đảng nào? Việc thông báo quyết định kỷ luật tổ chức đảng vi phạm rộng hơn, chẳng hạn trên phương tiện thông tin đại chúng phải do tổ chức đảng nào quyết định?

Cập nhật 08:58 21-08-2020

Câu hỏi 39

Hỏi: Đảng viên B không đồng ý với quyết định của chi bộ xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, đảng viên B gửi đơn khiếu nại lên đảng ủy cơ sở. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, đoàn giải quyết khiếu nại của đảng ủy cho rằng nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật là đã phù hợp nên vận động, đề nghị đảng viên B rút đơn khiếu nại. Vậy, việc Đoàn giải quyết khiếu nại vận động đảng viên rút đơn khiếu nại kỷ luật đó có đúng quy định của Đảng không?

Cập nhật 08:56 21-08-2020

Câu hỏi 38

Hỏi: Chi bộ cấp dưới cơ sở không có con dấu riêng, vậy khi Chi bộ ban hành quyết định kỷ luật đối với đảng viên vi phạm theo thẩm quyền thì đóng dấu của tổ chức đảng nào và việc đóng dấu được thực hiện như thế nào?

Cập nhật 09:06 24-07-2020

Câu hỏi 37

Hỏi: Trong quá trình giám sát đối với Ban cán sự đảng Bộ X, Đoàn giám sát phát hiện một số sai phạm của Ban cán sự trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về việc quy hoạch và bổ nhiệm một số cán bộ cấp Vụ (không đảm bảo điều kiện về công tác chuyên môn, trình độ lý luận chính trị…). Vậy, đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Bộ X thu hồi quyết định bổ nhiệm và quyết định quy hoạch đối với các cán bộ trên thì có đúng quy định của Đảng không?

Cập nhật 09:05 24-07-2020

Câu hỏi 36

Hỏi: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường đại học X tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí A là Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường đại học X (Đảng bộ Trường đại học X trực thuộc Đảng bộ Khối, Chính quyền thuộc Bộ quản lý). Vậy, việc Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường đại học X tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí A có đúng thẩm quyền không?

Cập nhật 09:03 24-07-2020

Câu hỏi 35

Hỏi: Đoàn kiểm tra của ủy ban kiểm tra huyện ủy giải quyết đơn tố cáo đồng chí A là huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã. Trong quá trình giải quyết, Đoàn kiểm tra đã phát hiện đồng chí A có dấu hiệu vi phạm khác nên báo cáo và được thường trực ủy ban kiểm tra huyện ủy cho chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Sau đó Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh cả nội dung trong đơn tố cáo và nội dung dấu hiệu vi phạm ngoài đơn tố cáo với ủy ban kiểm tra huyện ủy. Vậy, việc làm đó của Đoàn kiểm tra giải quyết tố cáo là đúng hay sai?

Cập nhật 08:53 24-07-2020

Câu hỏi 34

Hỏi: Khi biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên, ở cấp nào mới được cộng dồn phiếu theo quy định?

Cập nhật 14:26 27-05-2020

Câu hỏi 33

Hỏi: Đồng chí Bí thư chi bộ là Hiệu trưởng Trường THCS bị tố cáo có vi phạm quy định trong công tác đầu tư, xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện giải quyết đơn tố cáo và kết luận đối với sai phạm bị tố cáo đó. Đồng thời, kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo có hình thức kiểm điểm xử lý đảng viên vi phạm. Thường trực Huyện ủy giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định. Vậy, trường hợp này Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có cần phải thành lập Đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm không?

Cập nhật 14:23 27-05-2020

Câu hỏi 32

Hỏi: Khi đang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A, cũng trong thời gian này đến thời kỳ xem xét, bổ nhiệm lại đối với đồng chí A theo quy định. Ủy ban kiểm tra nhận thấy đồng chí A mặc dù chưa có kết luận, nhưng có vi phạm, khuyết điểm và đề nghị tạm dừng việc bổ nhiệm lại đối với đồng chí A. Vậy, việc làm trên của ủy ban kiểm tra có đúng không?

Cập nhật 14:22 27-05-2020

Câu hỏi 31

Hỏi: Mục 1.8, Phần I, Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy định về nhân sự ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở như sau:

Cập nhật 14:21 27-05-2020

Câu hỏi 30

Hỏi: Tiết 1.1, Điểm 1, Mục II, Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nêu:

Cập nhật 17:11 31-03-2020

Câu hỏi 29

Hỏi: Đảng viên A có vi phạm về chính trị nội bộ (lịch sử chính trị) bị Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra, xem xét, xử lý. Qua kiểm tra Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ huyện ủy và cá nhân đồng chí Trưởng Ban tổ chức huyện ủy đã buông lỏng vai trò lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát nên đã xác nhận không đúng về lịch sử chính trị của đảng viên A. Vậy, khi xem xét xử lý kỷ luật về đảng đối với đảng viên A và Ban tổ chức huyện ủy, cá nhân đồng chí Trưởng Ban tổ chức huyện ủy thì trường hợp nào được áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật về đảng?

Cập nhật 17:09 31-03-2020

Câu hỏi 28

Hỏi: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy B tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Thường trực Huyện ủy Y, tỉnh B. Vậy việc kiểm tra đó có đúng không? Thường trực huyện ủy có phải là đối tượng kiểm tra, giám sát không?

Thông báo