Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

STTThể loạiSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
1Công văn2643-CV/BTGTUCông văn 2643 ngày 7/3/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17/3/2023)07-03-2023Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
2Công văn2573-CV/BTGTUCông văn số 2573-CV/BTGTU ngày 17/02/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về việc tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/03/1923 – 01/03/2023)17/02/2023Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
3Hướng dẫn71-HD/BTGTUHướng dẫn số 71-HD/BTGTU ngày 17/1/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 – 15/02/2023)17/1/2023Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
4Công văn2504-CV/BTGTUCông văn số 2504-CV/BTGTU ngày 18/1/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về việc gửi đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp bất thường thứ 2, Quốc hội khóa XV18/1/2023Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
5Chỉ thị21-CT/TUChỉ thị số 21-CT/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy TPHCM về việc tổ chức các hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/4/2025)30/12/2022Thành ủy TPHCM
6Quyết định885-QĐ/UBKTTWQuyết định 885-QĐ/UBKTTW ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành mẫu báo cáo thống kê về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng29-12-2022Ủy ban Kiểm tra Trung ương
7Quyết định89-QĐ/TWQuyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở01-12-2022BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
8Hướng dẫn66-HD/BTGTUHướng dẫn 66-HD/BTGTU ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 202723-11-2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
9Hướng dẫn64-HD/BTGTUHướng dẫn số 64-HD/BTGTU ngày 4/11/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)4/11/2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
10Hướng dẫn63-HD/BTGTUHướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 14/10/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước14/10/2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
11Chương trình hành động21-Ctr/TUChương trình hành động 21-Ctr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Thành ủy TPHCM thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 203010-10-2022Thành ủy TPHCM
12Kết luận386-KL/TUKết luận số 386-KL/TU ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh26/9/2022Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
13Nghị quyết12-NQ/TUNghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Thành ủy TPHCM về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 203026/9/2022Thành ủy TPHCM
14Hướng dẫn62-HD/BTGTUHướng dẫn 62-HD/BTGTU ngày 28/9/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022)28-09-2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
15Hướng dẫn61-HD/BTGTUHướng dẫn 61 – HD/BTGTU ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Công tác tuyên truyền quý IV năm 202221-09-2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
16Hướng dẫn60-HD/BTGTUHướng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 29/8/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 2022)29/8/2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
17Hướng dẫn59-HD/BTGTUHướng dẫn 59- HD/BTGTU ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)18/7/2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
18Hướng dẫn58-HD/BTGTUHướng dẫn 58 - HD/BTGTU ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 – 23/11/2022)18/7/2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
19Hướng dẫn57-HD/BTGTUHướng dẫn 57- HD/BTGTU ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/08/1912 – 07/08/2022)18/7/2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
20Hướng dẫn53-HD/BTGTUHướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 4/7/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022”4/7/2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
21Hướng dẫn52 – HD/BTGTUHướng dẫn 52 – HD/BTGTU ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 203020-6-2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Thông báo