Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

STTThể loạiSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
1Thông tri37-TT/TUThông tri 37-TT/TU ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh04/9/2020Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
2Thông tri36-TT/TUThông tri số 36-TT/TU ngày 3/8/2020 của Thành ủy TPHCM về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh3/8/2020Thành ủy TPHCM
3Thông tri35 -TT/TUThông tri số 35 -TT/TU ngày 29/7/2020 của Thành ủy TPHCM về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới tại Thành phố Hồ Chí Minh29/7/2020Thành ủy TPHCM
4Thông tri

Thông tri 17-TT/TU của Thành ủy TPHCM ngày 9 tháng 8 năm 2017 về lãnh đạo tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó bão mạnh, kết hợp triều cường, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

5Thông tri

Thông tri 16-TT/TU ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

6Thông triThông tri số 15-TT/TU ngày 21 tháng 2 năm 2017 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 - 2023
7Thông triThông tri lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành phố lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022
8Thông triThông tri lãnh đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
9Thông triThông tri số 05-TT/TU ngày 29/2/2016 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030
10Thông triThông tri về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh lần X nhiệm kỳ 2016 - 2021
11Thông triThông tri số 37-TT/TU ngày 15/9/2015 của Thành ủy TPHCM về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
12Thông triThông tri số 23-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tha tù trước thời hạn cho ngưòi bị kết án phạt tù có thời hạn năm 2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
13Thông triThông tri số 17-TT/TU ngày 4/5/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về Lãnh đạo thực hiện Thông báo kết luận số 24-TB/TW của Bộ Chính trị về chế độ, chính sách đối với quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975
14Thông triThông tri số 14-TT/TU ngày 06/04/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013 - 2018)
15Thông triThông tri số 12-TT/TU ngày 09/12/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017)
16Thông triThông tri số 08-TT/TU ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Thành ủy TPHCM về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố giai đoạn 2011 - 2015
17Thông triThông tri số 07-TT/TU ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Thành ủy TPHCM về quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
18Thông triThông tri số 02-TT/TU ngày 10/02/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016
19Thông triThông tri số 30-TT/TU ngày 25/3/2010 của Thành ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010)
20Thông triThông tri số 28 – TT/TU của Thành ủy TPHCM ngày 27/11/2009 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010)
21Thông triThông tri số 16-TT/TU ngày 02/10/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cơ sở, quận huyện và tương đương, tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI
12

Thông báo