Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

STTThể loạiSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
1Hướng dẫn86-HD/BTGTUHướng dẫn số 86-HD/BTGTU ngày 26/2/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2019, và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 202026/2/2020Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
2Hướng dẫn82-HD/BTGTUHướng dẫn 82 - HD/BTGTU ngày 6 tháng 2 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra06-02-2020Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
3Hướng dẫn80-HD/BTGTUHướng dẫn số 80-HD/BTGTU ngày 15/1/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về công tác tuyên truyền quý I năm 202015/1/2020Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
4Hướng dẫn81-HD/BTGTUHướng dẫn 81-HD/BTGTU ngày 15/1/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 202015-01-2020Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
5Hướng dẫn115-HD/BTGTWHướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 8/1/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 20208/1/2020Ban Tuyên giáo Trung ương
6Hướng dẫn77-HD/BTGTUHướng dẫn số 77-HD/BTGTU ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về hướng dẫn Tổ chức tuyên truyền Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông30/12/2019Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
7Hướng dẫn16 - HD/BTCTUHướng dẫn 16 – HD/BTCTU ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý25-11-2019Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
8Hướng dẫn15 - HD/BTCTUHướng dẫn 15 – HD/BTCTU ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về công tác nhân sự cấp ủy và quy trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở(1) và đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 202525-11-2019Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
9Hướng dẫn13-HD/BTCTUHướng dẫn 13-HD/BTCTU ngày 1 tháng 7 năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về tiêu chí, quy trình rà soát, sàng lọc đảng viên1/7/2019Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
10Hướng dẫn12-HD/BTCTUHướng dẫn 12-HD/BTCTU ngày 1 tháng 7 năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về xét công nhận xã đạt tiêu chí "18.3 Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên" của tiêu chí 18 "Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật" trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 – 20201/7/2019Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
11Hướng dẫn

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Thành ủy TPHCM
12Hướng dẫn64

Hướng dẫn 64-HD/BTGTU ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

11-4-2019Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
13Hướng dẫn50-HD/BTGTUHướng dẫn số 50-HD/BTGTU ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Công tác tuyên truyền quý III năm 201811/7/2018Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
14Hướng dẫnHướng dẫn 49-HD/BTGTU ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
15Hướng dẫn48-HD/BTGTUHướng dẫn số 48-HD/BTGTU ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về công tác tuyên truyền quý II năm 201821/3/2018
16Hướng dẫn47-HD/BTGTUHướng dẫn số 47-HD/BTGTU ngày ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 201826/02/2018
17Hướng dẫn46-HD/BTGTUHướng dẫn số 46-HD/BTGTU ngày ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về công tác thông tin đối ngoại năm 201826/02/2018
18Hướng dẫn

Hướng dẫn 44-HD/BTGTU ngày 6 tháng 2 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

19Hướng dẫn42-HD/BTGTUHướng dẫn số 42-HD/BTGTU ngày 12/01/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về công tác tuyên truyền quý I năm 201812/01/2018
20Hướng dẫn

Hướng dẫn 40-HD/BTGTU ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo 2017, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018

21Hướng dẫn

Hướng dẫn số 39-HD/BTGTU ngày 27/9/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

Thông báo