Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

STTThể loạiSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
1Hướng dẫn62-HD/BTGTUHướng dẫn 62-HD/BTGTU ngày 28/9/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022)28-09-2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
2Hướng dẫn61-HD/BTGTUHướng dẫn 61 – HD/BTGTU ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Công tác tuyên truyền quý IV năm 202221-09-2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
3Hướng dẫn60-HD/BTGTUHướng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 29/8/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 2022)29/8/2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
4Hướng dẫn59-HD/BTGTUHướng dẫn 59- HD/BTGTU ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)18/7/2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
5Hướng dẫn58-HD/BTGTUHướng dẫn 58 - HD/BTGTU ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 – 23/11/2022)18/7/2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
6Hướng dẫn57-HD/BTGTUHướng dẫn 57- HD/BTGTU ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/08/1912 – 07/08/2022)18/7/2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
7Hướng dẫn53-HD/BTGTUHướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 4/7/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022”4/7/2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
8Hướng dẫn52 – HD/BTGTUHướng dẫn 52 – HD/BTGTU ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 203020-6-2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
9Hướng dẫn51 – HD/BTGTUHướng dẫn 51 – HD/BTGTU ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 202220-6-2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
10Hướng dẫn50 – HD/BTGTUHướng dẫn 50 - HD/BTGTU ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2022)20-6-2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
11Hướng dẫn49 – HD/BTGTUHướng dẫn 49 – HD/BTGTU ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Hướng dẫn Tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022”20-6-2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
12Hướng dẫn48-HD/BTGTUHướng dẫn 48-HD/BTGTU ngày 17 tháng 5 năm 2022 về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới17-05-2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
13Hướng dẫn47-HD/BTGTUHướng dẫn 47-HD/BTGTU ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 – 11/6/2022)17-05-2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
14Hướng dẫn45-HD/BTGTUHướng dẫn số 45-HD/BTGTU ngày 24/3/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc24/3/2022Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
15Hướng dẫn34-HD/BTGTUHướng dẫn số 34-HD/BTGTU ngày 27/12/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 202227/12/2021Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
16Hướng dẫn33-HD/BTGTUHướng dẫn số 33-HD/BTGTU ngày 27/12/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Công tác tuyên truyền quý I năm 202227/12/2021Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
17Hướng dẫn32-HD/BTGTUHướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 27/12/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố và Chương trình hành động số 11-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy27/12/2021Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
18Hướng dẫn31-HD/BTGTUHướng dẫn số 31-HD/BTGTU ngày 27/12/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII27/12/2021Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
19Hướng dẫn89-KH/TUKế hoạch 89-KH/TU ngày 24/12/2021 của Thành ủy TPHCM về tăng cường công tác dân vận trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội24-12-2021Thành ủy TPHCM
20Hướng dẫn88-KH/TUKế hoạch 88-KH/TU ngày 24/12/2021 của Thành ủy TPHCM về củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội24-12-2021Thành ủy TPHCM
21Hướng dẫn87-KH/TUKế hoạch 87-KH/TU ngày 24/12/2021 của Thành ủy TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố, trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố24-12-2021Thành ủy TPHCM

Thông báo