Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024

STTThể loạiSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
1Khác1629-QĐ/TUQuy định 1629-QĐ/TU ngày 26 tháng 10 năm 2023 của THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh26-10-2023Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
2Khác10-QC/TUQuy chế 10-QC/TU ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Thành ủy TPHCM về phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Ban Tổ chức Thành ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.21-08-2023Thành ủy TPHCM
3Khác1300-QĐ/TUQuy định số 1300-QĐ/TU ngày 3/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; điều chuyển, thay thế, bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật hoặc uy tín giảm sút; năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu03/04/2023Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
4Khác37-QĐ/TWQuy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm25/10/2021Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
5Khác22-QĐ/TWQuy định 22-QĐ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng28-07-2021Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
6Khác4634/UBND-VXVăn bản số 4634/UBND-VX ngày 8/11/2019 của UBND TPHCM về việc hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 3/9/2019 của UBND TP.8/11/2019UBND TPHCM
7Khác2405-QĐ/TU

Quy định số 2405-QĐ/TU, ngày 07 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm của Bí thư Thành ủy; bí thư quận ủy, huyện ủy và bí thư đảng ủy xã – phường, thị trấn trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân

07/07/2019Thành ủy TPHCM
8Khác13-QĐ/UBKTTWQuy định số 13-QĐ/UBKTTW, ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân18/09/2019Ủy ban Kiểm tra Trung ương
9Khác205-QĐ/TWQuy định số 205-QĐ/TW, ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền23/09/2019Bộ Chính trị
10Khác08-QĐi/BTCTU

Quy định 08-QĐi/BTCTU ngày 2 tháng 4 năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về quản lý cập nhật, khai thác, dữ liệu thống kê, thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng

2/4/2019Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
11Khác2265-QĐ/TUQuy định số 2265-QĐ/TU ngày 17/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý uy tín giảm sút; năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu17/4/2019Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
12Khác2231-QĐ/TUQuy định số 2231-QĐ/TU ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về quản lý và xét duyệt đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành ủy28/3/2019Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
13Khác02-QĐi/TUQuy định số 02-QĐi/TU ngày 21 tháng 07 năm 2018 của Thành ủy TPHCM về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy21/07/2018Thành ủy TPHCM
14Khác01-QĐi/UBKTTUQuy định số 01-QĐi/UBKTTU ngày 20 tháng 07 năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy20/07/2018UBKT Thành ủy TPHCM
15Khác01-QĐi/TWQuy định số 01-QĐi/TW ngày 10 tháng 05 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng10/05/2018Ban Chấp hành Trung ương
16Khác1374-QĐ/TUQuy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước01/12/2017Thành ủy TPHCM
17Khác1342-QĐ/TUQuy định số 1342-QĐ/TU ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Thành ủy TPHCM về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý14/11/2017Thành ủy TPHCM
18Khác

Quy định 04-QĐ/BTGTU ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM quy định tiêu chuẩn đánh giá và chấm điểm thi đua công tác tuyên giáo 2017

19Khác

Văn bản 4787/UBND-VX ngày 02 tháng 8 năm 2017 của UBND TPHCM về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại thành phố.

20Khác

Văn bản 1323/STTTT-BC ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM về ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

21Khác

Văn bản 4033/UBND-KT ngày 30 tháng 6 năm 2017 của UBND TPHCM về triển khai các biện pháp phòng, chống sự cố do mã độc Petrwrap

12

Thông báo