Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023

Quy định số 1342-QĐ/TU ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Thành ủy TPHCM về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Tin khác

Thông báo