Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Quy định số 2405-QĐ/TU, ngày 07 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm của Bí thư Thành ủy; bí thư quận ủy, huyện ủy và bí thư đảng ủy xã – phường, thị trấn trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân

Tin khác

Thông báo