Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023

Quy định số 01-QĐi/UBKTTU ngày 20 tháng 07 năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Tin khác

Thông báo