Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

STTThể loạiSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
1Nghị quyết18/NQ-HĐNDNghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của HĐND TPHCM về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh10-07-2023Hội đồng nhân dân TPHCM
2Nghị quyết12-NQ/TUNghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Thành ủy TPHCM về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 203026/9/2022Thành ủy TPHCM
3Nghị quyếtNghị quyết Hội nghị lần thứ 05 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIThành ủy TPHCM
4Nghị quyết27-NQ/TUNghị quyết 27-NQ/TU ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Thành ủy TPHCM về Hội nghị lần thứ 51 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Khóa X12/10/2020Thành ủy TPHCM
5Nghị quyếtSố 13 -NQ/TUNghị quyết Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X16/10/2018Thành ủy TPHCM
6Nghị quyếtBộ Chính trị ra nghị quyết phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọnkt
7Nghị quyếtNghị quyết của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vữngkt
8Nghị quyếtNghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảngkt
9Nghị quyếtNghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Thành ủy khóa X về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền công tác dân vận năm 2015; nhiệm vụ và giải pháp năm 2016
10Nghị quyếtNghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
11Nghị quyếtNghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Thành ủy khóa IX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2013
12Nghị quyếtNghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai
13Nghị quyếtNghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020
14Nghị quyếtNghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
15Nghị quyếtNghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn
16Nghị quyếtNghị quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH và Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn
17Nghị quyếtMột số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
18Nghị quyếtNghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy ngày 1 tháng 12 năm 2011 tại Hội nghị lần thứ 8 Thành ủy khóa IX
19Nghị quyếtNghị quyết về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội
20Nghị quyếtNghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội
21Nghị quyếtNghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIIIVăn kiện Hội nghị:Lần 13 khóa VIII
12

Thông báo