Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

STTThể loạiSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
1Kết luận386-KL/TUKết luận số 386-KL/TU ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh26/9/2022Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
2Kết luận34-KL/TWKết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 203018/4/2022Bộ Chính trị
3Kết luận23-KL/TWKết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng10/12/2021Ban Bí thư
4Kết luận91-KL/TUKết luận số 91-KL/TU ngày 4/5/2021 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI về công tác dân vận4/5/2021Thành ủy TPHCM
5Kết luận484-KL/TUKết luận số 484-KL/TU ngày 17/7/2019 của Thành ủy TPHCM về Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”17/7/2019Thành ủy TPHCM
6Kết luậnKết luận 362-KL/TU ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện giám sát, chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan phát triển kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng cuối năm 201831/7/2018Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
7Kết luận

Kết luận 269-KL/TU ngày 9 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về Đề án thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý

8Kết luận

Kết luận 266-KL/TU ngày 9 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về Đề án ủy quyền cho các sở - ngành, thủ trưởng các sở - ngành, ủy ban nhân dân quận – huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

9Kết luận

Kết luận 231-KL/TU ngày 7 tháng 9 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về điều chỉnh Chương trình làm việc năm 2017 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy

10Kết luậnKết luận số 222-KL/TU ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ- CP của Chính phủ
11Kết luận

Kết luận 219-KL/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội thành phố 3 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2017

12Kết luậnKết luận số 113-KL/TU ngày 12/4/2013 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2013
13Kết luậnKết luận số 52-KL/TU ngày 8/6/2012 của tập thể Thường trực Thành ủy về tiếp tục phân công chuyên viên các ban Thành ủy và chuyên viên các ban quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng
14Kết luậnKết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo
15Kết luậnKết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
16Kết luậnKết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mớiBan Bí thư Trung ương Đảng
17Kết luậnKết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020
18Kết luậnKết luận số 40-KL/TU Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIII
19Kết luậnKết luận số 37-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa VIII về nâng tiêu chí giảm nghèo giai đoạn 2009 - 2015Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa VIII
20Kết luậnKết luận số 33-KL/TU ngày 14/11/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về điều chỉnh mức chi tiền ăn trưa, lễ tết các cơ quan Đảng thành phố, quận, huyện, cấp trên cơ sở năm 2009
21Kết luậnKết luận số 35-KL/TU ngày 14/11/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về điều chỉnh mức chi trợ cấp đối với cán bộ được luân chuyển theo quy hoạch không ở nhà công vụ, tự túc phương tiện đi, về hàng ngày
12

Thông báo