Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024

STTThể loạiSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
1Quyết định117-QĐ/TWQuy định 117-QĐ/TW ngày 18 tháng 8 năm 2023 của BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM về xin lỗi và phục hồi quyền lợi tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan18-08-2023BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
2Quyết định1382-QĐ/TUQuyết định 1382-QĐ/TU ngày 6 tháng 6 năm 2023 của Thành ủy TPHCM ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng06-06-2023Thành ủy TPHCM
3Quyết định1603-QĐ/TUQuyết định 1603-QĐ/TU ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Thành ủy TPHCM ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng11-10-2023Thành ủy TPHCM
4Quyết định1488-QĐ/TUQuyết định 1488-QĐ/TU ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Thành ủy TPHCM ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Văn phòng Thành ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng31-07-2023Thành ủy TPHCM
5Quyết định1194-QĐ/TUQuyết định 1194-QĐ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Thành ủy TPHCM ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng27-12-2022Thành ủy TPHCM
6Quyết định2856/QĐ-UBNDQuyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của UBND TPHCM về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND TP triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh11-07-2023Ủy ban nhân dân TPHCM
7Quyết định885-QĐ/UBKTTWQuyết định 885-QĐ/UBKTTW ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành mẫu báo cáo thống kê về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng29-12-2022Ủy ban Kiểm tra Trung ương
8Quyết định89-QĐ/TWQuyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở01-12-2022BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
9Quyết định505-QĐ/UBKTTWQuyết định số 505-QĐ/UBKTTW ngày 14/4/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức danh và bổ nhiệm ngạch Kiểm tra Đảng14/4/2022Ủy ban Kiểm tra Trung ương
10Quyết định354-QĐ/UBKTTWQuyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng22/12/2021Ủy ban Kiểm tra Trung ương
11Quyết định257/QĐ-UBNDQuyết định số 257/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 của UBND TPHCM về việc thành lâp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 202622/1/2021UBND TPHCM
12Quyết định135-QĐNS/TUQuyết định 135-QĐNS/TU ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thành ủy TPHCM về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-202618-01-2021Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
13Quyết định4764/QĐ-UBNDQuyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND TPHCM về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-BTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh29/12/2020UBND TPHCM
14Quyết định3166-QĐ/TUQuyết định số 3166-QĐ/TU ngày 14/4/2020 của Thành ủy TPHCM về phân bổ đại biểu các đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.14/4/2020Thành ủy TPHCM
15Quyết định4700/QĐ-UBNDQuyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Ủy ban Nhân dân TPHCM về ban hành tiêu chí và quy trình công nhận “Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, “Phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch” và “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh”31/10/2019Ủy ban Nhân dân TPHCM
16Quyết định2260-QĐ/TUQuyết định số 2260-QĐ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý16/4/2019Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
17Quyết định668 - QĐ/UBKTTWQuyết định số 668 - QĐ/UBKTTW ngày 1/12/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng1/12/2017Ủy ban Kiểm tra Trung ương
18Quyết định359 - QĐ/UBKTTWQuyết định số 359 - QĐ/UBKTTW ngày 9/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng”9/11/2016Ủy ban Kiểm tra Trung ương
19Quyết định210 - QĐ/UBKTTUQuyết định số 210 - QĐ/UBKTTU ngày 20/7/2018 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM về ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng” áp dụng cho ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy20/7/2018Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM
20Quyết định209 - QĐ/UBKTTUQuyết định số 209 - QĐ/UBKTTU ngày 20/7/2018 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM về ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy20/7/2018Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM
21Quyết định1744-QĐ/TUQuyết định số 1744-QĐ/TU ngày 21 tháng 07 năm 2018 của Thành ủy TPHCM về ban hành quy trình của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra chấp hành, giám sát chuyên đề21/07/2018Thành ủy TPHCM

Thông báo