Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

STTThể loạiSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
1Quyết định885-QĐ/UBKTTWQuyết định 885-QĐ/UBKTTW ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành mẫu báo cáo thống kê về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng29-12-2022Ủy ban Kiểm tra Trung ương
2Quyết định89-QĐ/TWQuyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở01-12-2022BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
3Quyết định505-QĐ/UBKTTWQuyết định số 505-QĐ/UBKTTW ngày 14/4/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức danh và bổ nhiệm ngạch Kiểm tra Đảng14/4/2022Ủy ban Kiểm tra Trung ương
4Quyết định354-QĐ/UBKTTWQuyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng22/12/2021Ủy ban Kiểm tra Trung ương
5Quyết định257/QĐ-UBNDQuyết định số 257/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 của UBND TPHCM về việc thành lâp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 202622/1/2021UBND TPHCM
6Quyết định135-QĐNS/TUQuyết định 135-QĐNS/TU ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thành ủy TPHCM về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-202618-01-2021Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
7Quyết định4764/QĐ-UBNDQuyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND TPHCM về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-BTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh29/12/2020UBND TPHCM
8Quyết định3166-QĐ/TUQuyết định số 3166-QĐ/TU ngày 14/4/2020 của Thành ủy TPHCM về phân bổ đại biểu các đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.14/4/2020Thành ủy TPHCM
9Quyết định4700/QĐ-UBNDQuyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Ủy ban Nhân dân TPHCM về ban hành tiêu chí và quy trình công nhận “Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, “Phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch” và “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh”31/10/2019Ủy ban Nhân dân TPHCM
10Quyết định2260-QĐ/TUQuyết định số 2260-QĐ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý16/4/2019Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
11Quyết định668 - QĐ/UBKTTWQuyết định số 668 - QĐ/UBKTTW ngày 1/12/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng1/12/2017Ủy ban Kiểm tra Trung ương
12Quyết định359 - QĐ/UBKTTWQuyết định số 359 - QĐ/UBKTTW ngày 9/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng”9/11/2016Ủy ban Kiểm tra Trung ương
13Quyết định210 - QĐ/UBKTTUQuyết định số 210 - QĐ/UBKTTU ngày 20/7/2018 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM về ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng” áp dụng cho ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy20/7/2018Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM
14Quyết định209 - QĐ/UBKTTUQuyết định số 209 - QĐ/UBKTTU ngày 20/7/2018 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM về ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy20/7/2018Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM
15Quyết định1744-QĐ/TUQuyết định số 1744-QĐ/TU ngày 21 tháng 07 năm 2018 của Thành ủy TPHCM về ban hành quy trình của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra chấp hành, giám sát chuyên đề21/07/2018Thành ủy TPHCM
16Quyết địnhQuyết định 756/QĐ-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2018 của UBND TPHCM công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
17Quyết định1496-QĐ/TUQuyết định số 1496-QĐ/TU ngày 5/2/2018 của Thành ủy TPHCM về công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 201705/02/2018
18Quyết định

Quyết định 1468-QĐ/TU ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thành ủy TPHCM về thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968

19Quyết định

Quyết định 3745/QĐ – UBND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của UBND TPHCM về việc đặt tên đường mới trên địa bàn huyện Củ Chi

20Quyết định

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 của UBND TPHCM về quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

21Quyết định

Quyết định 3090/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2017 của UBND TPHCM  về Ban hành quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

12

Thông báo