Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Quyết định 1603-QĐ/TU ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Thành ủy TPHCM ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Tin khác

Thông báo