Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024

Quyết định 1194-QĐ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Thành ủy TPHCM ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Tin khác

Thông báo