Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Quyết định 1488-QĐ/TU ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Thành ủy TPHCM ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Văn phòng Thành ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Tin khác

Thông báo