Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023

Quyết định số 2260-QĐ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Tin khác

Thông báo