Thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023

Quyết định số 210 - QĐ/UBKTTU ngày 20/7/2018 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM về ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng” áp dụng cho ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy

Tin khác

Thông báo