Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Quyết định số 3166-QĐ/TU ngày 14/4/2020 của Thành ủy TPHCM về phân bổ đại biểu các đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin khác

Thông báo