Chủ Nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023

STTThể loạiSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
1Kế hoạch103-KH/TUKế hoạch 103-KH/TU ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thành ủy TPHCM về thực hiện chỉ thị 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới từ nay đến năm 203030-03-2022Thành ủy TPHCM
2Kế hoạch35- KH/BDVTUKế hoạch số 35- KH/BDVTU ngày 5/9/2021 của Ban Dân vận Thành ủy TPHCM về vận động những bệnh nhân Covid - 19 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM5/9/2021Ban Dân vận Thành ủy TPHCM
3Kế hoạch62-KH/TUKế hoạch số 62-KH/TU ngày 16/8/2021 của Thành ủy TPHCM về phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-1916/8/2021Thành ủy TPHCM
4Kế hoạch2716/KH-UBNDKế hoạch số 2716/KH-UBND ngày 15/8/2021 của UBND TPHCM về triển khai công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn TPHCM (Từ ngày 15/8 đến ngày 15/9/2021)15/8/2021UBND TPHCM
5Kế hoạch2715/KH-BCĐKế hoạch số 2715/KH-BCĐ ngày 15/8/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TPHCM về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ (Từ ngày 15/8 đến ngày 15/9/2021)15/8/2021Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TPHCM
6Kế hoạch48-KH/TUKế hoạch số 48-KH/TU ngày 21/6/2021 của Thành ủy TPHCM về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng21/6/2021Thành ủy TPHCM
7Kế hoạch24-KHLT/BDVTU – BTGTUKế hoạch số 24-KHLT/BDVTU – BTGTU ngày 31/5/2021 của Ban Dân vận – Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tổ chức cuộc thi viết về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân31/5/2021Ban Dân vận – Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
8Kế hoạch158-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTPKế hoạch số 158-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 20/5/2021 của Ban Dân vận Thành ủy - Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố về Tổ chức Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt - Dân vận khéo” kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2021), kỷ niệm 45 năm Ngày Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2021), kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy (27/11/1981 – 27/11/2021)20/5/2021Ban Dân vận Thành ủy - Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố
9Kế hoạch07-KH/TBTCPVKế hoạch số 07-KH/TBTCPV ngày 4/9/2020 của Tiểu Ban Tổ chức Phục vụ Đại hội XI về tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng4/9/2020Tiểu Ban Tổ chức Phục vụ Đại hội XI
10Kế hoạch189-KH/BDVTUKế hoạch 189-KH/BDVTU ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ban Dân vận Thành ủy TPHCM về tổ chức thi tuyển chức danh Trường phòng thuộc Ban Dân vận Thành ủy16-03-2020Ban Dân vận Thành ủy TPHCM
11Kế hoạch335-KH/TUKế hoạch 335-KH/TU ngày 03 tháng 1 năm 2020 về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)03-01-2020Thành ủy TPHCM
12Kế hoạch324-KH/TUKế hoạch 324 - KH/TU ngày 9 tháng 11 năm 2019 của Thành ủy TPHCM về kế hoạch chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 202509-11-2019Thành ủy TPHCM
13Kế hoạch331-KH/TUKế hoạch 331-KH/TU ngày 4 tháng 12 năm 2019 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Kết luận 45-KL/TW ngày 01 tháng 12 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 – CT/TW ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông4-12-2019Thành ủy TPHCM
14Kế hoạch327-KH/TUKế hoạch số 327-KH/TU ngày 21/11/2019 của Thành ủy TPHCM về tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp21/11/2019Thành ủy TPHCM
15Kế hoạch305-KH/TUKế hoạch số 305-KH/TU ngày 29/8/2019 của Thành ủy TPHCM về Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của Nhân dân góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước29/8/2019Thành ủy TPHCM
16Kế hoạch242-KH/TUKế hoạch số 242-KH/TU ngày 3 tháng 1 năm 2019 của Thành ủy TPHCM về tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp3/1/2019Thành ủy TPHCM
17Kế hoạchKế hoạch 192-KH/TU ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Thành ủy TPHCM về tổ chức các lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị
18Kế hoạch171-KH/TUKế hoạch số 171-KH/TU ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 (giai đoạn 2018 - 2020)28/12/2017
19Kế hoạch8127/KH-UBNDKế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân TPHCM về triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh29/12/2017
20Kế hoạchKế hoạch 8238/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND TPHCM về Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968
21Kế hoạch

Kế hoạch 54-KH/BTCTU ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Thông báo