Chủ Nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023

Kế hoạch số 158-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 20/5/2021 của Ban Dân vận Thành ủy - Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố về Tổ chức Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt - Dân vận khéo” kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2021), kỷ niệm 45 năm Ngày Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2021), kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy (27/11/1981 – 27/11/2021)

Tin khác

Thông báo