Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Kế hoạch số 35- KH/BDVTU ngày 5/9/2021 của Ban Dân vận Thành ủy TPHCM về vận động những bệnh nhân Covid - 19 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM

Tin khác

Thông báo