Chủ Nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023

Kế hoạch 331-KH/TU ngày 4 tháng 12 năm 2019 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Kết luận 45-KL/TW ngày 01 tháng 12 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 – CT/TW ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông

Tin khác

Thông báo