Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023

Kế hoạch số 327-KH/TU ngày 21/11/2019 của Thành ủy TPHCM về tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Tin khác

Thông báo