Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Văn bản 1323/STTTT-BC ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM về ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Tin khác

Thông báo