Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Hướng dẫn 82-HD/BTGTU ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Tin khác

Thông báo