Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023

Báo cáo kiểm điểm Sự lãnh đạo của Ban chấp hành và Ban Thường vụ Huyện uỷ khoá VIII (2000-2005)

Kính thưa đại hội !

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VIII đã đánh giá khá đầy đủ, toàn diện những thành tựu, những mặt tồn tại, hạn chế qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VIII. Với vai trò lãnh đạo, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy xin kiểm điểm đánh giá vai trò lãnh đạo, tổ chức điều hành thực hiện Nghị quyết và phong cách lãnh đạo lề lối làm việc, phẩm chất lối sống của các đ/c Uỷ viên Ban chấp hành như sau:

I.- VỀ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT.

1/- Những ưu điểm và kết quả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, các Nghị quyết TW, Thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra 28 nghị quyết, trong đó có 8 Nghị quyết chuyên đề, 8 chỉ thị, 10 chương trình, 55 kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ngoài ra còn ban hành 30 thông tri, 213 công văn đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

* Về kinh tế-xã hội, ngoài việc xác định các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm, Ban chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy còn xây dựng một số nghị quyết chuyên đề về đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Củ Chi, nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn, chương trình thực hiện chỉ thị 07 của Thành ủy về phát triển Huyện Củ Chi đến năm 2005, chương trình kinh tế lớn về phát triển đàn bò sữa, chương trình 2 cây 1 con theo định hướng của Thành phố. Do đó, trong 5 năm qua kinh tế của Huyện tiếp tục không ngừng phát triển và đạt mức tăng trưởng cao, bình quân trên 17,96%/năm (vượt 7,49% so nghị quyết). Cơ cấu kinh tế trên địa bàn Huyện tiếp tục có sự chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản giảm, công nghiệp và thương mại-dịch vụ tăng. Các chương trình, mục tiêu kinh tế lớn đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tổng giá trị đầu tư bình quân mỗi năm 199,18 tỷ đồng (vượt 16,47% Nghị quyết đề ra). Huyện ủy và Ban Thường vụ đã chú trọng xây dựng các nghị quyết chuyên đề về đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng các trường Trung học phổ thông ở các cụm kinh tế-xã hội. Ngoài ra, Ban chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định bổ sung chỉ tiêu xây dựng 10 nhà bia tưởng niệm liệt sĩ cho 10 xã Anh hùng, triển khai công trình đèn chiếu sáng dân lập và nâng cấp tráng nhựa 7 tuyến đường liên xã trong dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng đã góp phần tạo ra sự biến đổi sâu sắc bộ mặt kinh tế-xã hội nông thôn Củ Chi.

Trên lĩnh vực văn hoá- xã hội đã đặc biệt chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện có nghị quyết chuyên đề về tăng cường thực hiện phổ cập Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn Huyện. Ban hành các thông tri chỉ đạo việc chăm lo tết, mở các cuộc vận động ủng hộ cứu trợ các hộ bị thiên tai ở Huyện và các vùng miền trong cả nước. Công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống nhân dân đã phát huy được tình đoàn kết tương trợ ở nông thôn và thu hút được sự chung lo của toàn xã hội. Huyện đã hoàn thành chỉ tiêu xóa hộ nghèo sớm hơn 2 năm so Nghị quyết Đại hội đề ra.

Các hoạt động văn hóa- văn nghệ và TDTT có sự chuyển biến tích cực góp phần tạo ra diện mạo mới đối với nông thôn Củ Chi. Công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, Đài truyền thanh được trang bị hiện đại với hệ thống loa không dây và phủ sóng trên 90% số hộ. Công tác giáo dục có nhiều tiến bộ mới. Đã duy trì chuẩn quốc gia về chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và Trung học cơ sở. Chất lượng, hiệu suất đào tạo không ngừng được nâng lên, cơ sở vật chất cho ngành giáo dục nhất là trường lớp được đầu tư xây dựng. (Xây dựng mới 3 trường Trung học phổ thông theo Nghị quyết đề ra). Chất lượng chăm sóc sức khoẻ, khám, điều trị bệnh cho nhân dân ngày càng được nâng lên tạo được niềm tin đối với bệnh nhân. Môi trường xã hội nông thôn bước đầu được cải thiện. Các tệ nạn xã hội, nhất là mại dâm, ma túy từng bước được kéo giảm.

* Về công tác an ninh- quốc phòng, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự xã hội địa phương, đề ra các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần 6 về tăng cường lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Trên cơ sở đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các chỉ thị, thông tri, về tăng cường lãnh đạo trong đấu tranh, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tổ chức diễn tập phòng thủ, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và công tác xây dựng huấn luyện lực lượng dự bị động viên… Nhờ vậy tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội được ổn định. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được giữ vững và đi vào chiều sâu. Công tác giao quân NVQS hằng năm đều đạt chỉ tiêu trên giao cả về số lượng và chất lượng.

* Công tác xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được coi trọng. Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện đã đề ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 5 năm 2000-2005, Nghị quyết về đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, thị trấn. Giới thiệu nhân sự để bầu chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND- các ban HĐND Huyện nhiệm kỳ 2004-2009, Nghị quyết về công tác vận động quần chúng; ban hành chỉ thị về việc thực hiện Nghị quyết 09/BCT của Bộ chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, tổng kết 10 năm thực hiện NQ.TW 8B (khóa VI); lãnh đạo tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư” và chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ của Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể.

- Ban chấp hành- Ban Thường vụ cũng thường xuyên coi trọng công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Chú trọng việc củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo các cấp ủy cơ sở Đảng và thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên. Quan tâm chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đã thành lập được 5 chi bộ mới. Công tác phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

- Công tác cán bộ được đặc biệt quan tâm. Hằng năm Ban chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy đều có kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch, tạo nguồn diện Thành ủy, Huyện ủy quản lý. Tập trung công tác quy hoạch đào tạo, thực hiện tốt việc đề bạt, bố trí và luân chuyển cán bộ, quan tâm cán bộ trẻ, nữ. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp sai phạm, qua đó góp phần ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước.

- Công tác củng cố xây dựng hệ thống chính quyền các cấp từng bước được kiện toàn về tổ chức, bộ máy, nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ trong bộ máy quản lý hành chính Nhà nước từ Huyện đến cơ sở, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Đa số cán bộ viên chức, công chức đều phát huy được vai trò chức trách của mình trong quá trình thực thi công vụ. Huyện có lịch tiếp dân định kỳ, giải quyết có hiệu quả của các đơn thư khiếu nại, tố cáo và những yêu cầu về thủ tục hành chánh của dân. Trong lĩnh vực cải cách tư pháp, đã tăng cường thêm cán bộ, đầu tư thêm cơ sở vật chất phục vụ cho việc xét xử và thi hành án. Và bước đầu đã nâng cao tính hiệu quả trong việc phối hợp giữa Công an, Viện kiểm sát, Tư pháp, Tòa án trong quá trình tố tụng góp phần giảm bớt số vụ án tồn đọng.

- Công tác vận động quần chúng có những tiến bộ góp phần củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động thiết thực đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của các ngành, giới. Hoạt động luôn hướng về cơ sở và gắn kết với đoàn viên, hội viên trên địa bàn dân cư. Hệ thống chân rết đoàn, hội được củng cố, phát triển và chất lượng đoàn viên, hội viên từng bước có nâng lên. Với những kết quả nổi bật trong công tác vận động quần chúng, từ đầu nhiệm kỳ khóa VIII đến nay Củ Chi có 4 đơn vị vinh dự đón nhận huân chương lao động do Chủ tịch nước trao tặng (Hội Nông dân, MTTQ, Hội Cựu chiến binh và Liên Đoàn Lao động Huyện).

2/- Những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ và Ban chấp hành là:

- Chỉ đạo lĩnh vực kinh tế chưa có đột phá lớn, do đó tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa thật sự vững chắc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chậm và hiệu quả chưa cao. Chưa khai thác tốt các tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế như: tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản, quy hoạch bố trí sử dụng đất đai.

- Chỉ đạo, lãnh đạo lĩnh vực văn hóa chưa tập trung, chưa quyết liệt. Các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội chưa tốt, còn nhiều mặt lỏng lẽo.

- Còn một vài tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém chưa được củng cố kịp thời. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành và một số kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy còn chậm, bộ phận tham mưu trong lĩnh vực quản lý đất đai ở một số trường hợp giải quyết tranh chấp còn có những sai sót, gây phiền hà dân. Công tác vận động quần chúng từng lúc từng nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu, chưa sát cơ sở, chưa phát huy tốt vai trò hoạt động của các tổ chức xã hội- nghề nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

II.- VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO.

Trong quá trình chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ từ khâu thảo luận ra Nghị quyết đến việc phân công từng thành viên phụ trách các chuyên đề công tác. Những vấn đề đặt ra đều có chủ trương lãnh đạo thống nhất nếu được sự nhất trí cao thì sớm ban hành, còn việc nào trong hội nghị còn có ý kiến khác nhau thì không vội kết luận mà dành thời gian để nghiên cứu sâu hơn, sau đó mới quyết định. Những ý kiến của một số ít và cá biệt luôn được ghi nhận và bảo lưu. Nhưng khi đã thành Nghị quyết thì bảo đảm sự tập trung thống nhất ý chí và hành động trên cơ sở tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chưa có biểu hiện độc đoán chuyên quyền, mất dân chủ hoặc tản mạn, vô tổ chức.

Ban chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy luôn thực hiện nề nếp chương trình công tác điều hành chỉ đạo theo quy chế. Thường xuyên cải tiến phương thức lãnh đạo và phong cách lề lối làm việc. Giảm bớt hội họp đồng thời nâng cao chất lượng các cuộc hội nghị với chương trình làm việc cụ thể, hiệu quả, thảo luận dân chủ, thẳng thắn tạo sự nhất trí cao trong các cuộc Hội nghị của Ban chấp hành, Ban Thường vụ. Ngoài những phiên họp định kỳ còn tổ chức một số cuộc họp bất thường để bàn và đưa ra chủ trương, giải quyết các vấn đề bức xức do thực tiễn đặt ra và công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã duy trì thực hiện tốt giao ban hàng tuần giữa 3 Thường trực và Trưởng các ban Đảng kịp thời kiểm tra và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chủ trương Nghị quyết của Đảng. Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ thường xuyên đi cơ sở để nắm tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc khó khăn. Trong lãnh đạo điều hành các mặt công tác mà Nghị quyết Đại hội đề ra, mỗi cá nhân và tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cấp trên, trước Đảng bộ và nhân dân. Từng đồng chí thể hiện rõ tính năng động, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm quyền hạn được phân công. Biết xác định các trọng tâm theo từng thời điểm để chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm.

Trong Ban chấp hành Đảng bộ nói chung và Ban Thường vụ Huyện ủy nói riêng luôn thể hiện được sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, trung thực, thẳng thắn, thực hiện việc tự phê bình và phê bình với tinh thần xây dựng nội bộ, các thành viên đều gương mẫu trong việc chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Hạn chế: Còn một số đồng chí cấp ủy viên ít tham gia phát biểu ý kiến đóng góp trong hội nghị; ít đi cơ sở. Tuy có giảm bớt số cuộc hội họp nhưng vẫn còn nhiều.

III.- VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY.

Trong nhiệm kỳ qua, các đồng chí trong Ban chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy đều giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng và tư cách của người cán bộ lãnh đạo. Nhiều đồng chí đã tích cực học tập rèn luyện, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn để công tác được tốt hơn, đồng thời phát huy tốt vai trò của mình đối với sự lãnh đạo chung của Ban chấp hành, Ban Thường vụ; luôn giữ mối liên hệ gắn bó với quần chúng nơi công tác cũng như cư trú, tích cực đóng góp nhiều biện pháp trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; khiêm tốn, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của quần chúng, quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Trong những năm qua, một số đồng chí được điều động bổ sung mới vào Ban chấp hành cũng như trong Ban Thường Vụ đều thể hiện được tinh thần ý thức tổ chức kỷ luật cao, gương mẫu trong việc chấp hành quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Coi trọng việc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, tận tụy với công việc, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt cương vị chức trách của mình ở lĩnh vực được phân công. Luôn tuân thủ các nguyên tắc của Đảng và kiên quyết trong đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hạn chế: Công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ đảng viên chưa được quan tâm thường xuyên; còn một số đồng chí trong Ban chấp hành còn ngán ngại học tập nâng cao trình độ.

IV.- BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

Với kết quả và hạn chế khuyết điểm nêu trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành và Thường vụ như sau:

1/ Trước hết là phải thấu suốt, quán triệt một cách sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng để cụ thể hóa sát hợp với tình hình thực tiễn địa phương tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng và sự đồng thuận của nhân dân.

2/ Quá trình chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ngoài việc chọn đúng trọng tâm trọng điểm để tập trung chỉ đạo phải đề ra các giải pháp mang tính đột phá và tác động lên nhiều lĩnh vực nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ. Coi trọng việc sơ, tổng kết để nhân rộng những điển hình tốt, uốn nắn những mặt lệch lạc.

3/ Tranh thủ được sự lãnh đạo, chi viện hỗ trợ của cấp trên đồng thời phát huy nguồn lực xã hội và những tiềm năng to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế- xã hội.

4/ Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ. Đánh giá đúng cán bộ, mạnh dạn bố trí những người đủ tiêu chuẩn nhất là lực lượng trẻ, nữ vào các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Trên đây là những ưu, khuyết điểm chính về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, xin nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

Thông báo