Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ huyện Củ Chi khóa IV (1986-1989)

1.- Đ/c Trần Văn Nguyên – Bí thư

2.- Đ/c Nguyễn Văn Bu – Thường trực Huyện ủy.

3.- Đ/c Lê Hữu Đức - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy.

4.- Đ/c Hồ Hữu Học – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

5.- Đ/c Nguyễn Văn Trung – Trưởng Ban tuyên huấn Huyện ủy

6.- Đ/c Cao Văn Nguyệt – Phó Bí thư Huyện ủy

7.- Đ/c Trương Văn Đã – Phó Chủ tịch UBND Huyện

8.- Đ/c Huỳnh Văn Nhã – Trưởng Công an Huyện

9.- Đ/c Phạm Văn Trên - Huyện đội Trưởng

10.- Đ/c Nguyễn Văn Định - Hội trưởng hội nông dân tập thể

11.- Đ/c Nguyễn Thị Nhị - Bí thư xã Tân Thạnh Đông

12- Đ/c Nguyễn Minh Dũng – Phó Chủ tịch UBND Huyện

13- Đ/c Tạ Quang Huy – Phó Chủ tịch UBND Huyện - Ban chuyên trách công tác nông nghiệp.

14- Nguyễn Thái Ba – Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

15- Đ/c Trà Văn Quýnh – Giám đốc Trường Đảng.

16- Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng ban nội chính Huyện ủy.

17- Đ/c Nguyễn Quang Tiếp – GĐ xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu

18- Đ/c Phan Thị Ngọc Liễu – Bí thư Huyện Đoàn

19- Đ/c Nguyễn Thị Biển - Hội trưởng Hội phụ nữ

20- Đ/c Lê Công Trường - Trưởng phòng giáo dục

21- Đ/c Lê Văn Cưng – Ủy viên – thư ký thường trực

22- Đ/c Đào Văn Đức – Phó Chủ tịch UBND Huyện

23- Đ/c Thái Văn Thịnh – GĐ ngân hàng

24- Đ/c Nguyễn Thị Ẩn – Phó phòng giáo dục

25- Đ/c Phạm Văn Cạng – Phó công an Huyện

26- Đ/c Lê Văn Đỗ - Viện trưởng viện kiểm sát

27- Đ/c Đặng Thị Xuân Thảo – Chánh Thanh tra Huyện

28- Đ/c Nguyễn Văn Phúc – Bí thư xã Bình Mỹ

29- Đ/c Hồ Văn Đồ - Bí thư xã Phú Hoà Đông

30- Đ/c Phạm Văn Buôi – Bí thư xã Phú Mỹ Hưng

31- Đ/c Tô Văn On- Bí thư xã Trung Lập Thượng

32- Đ/c Lê Văn Chí – Bí thư Thị trấn Củ Chi

33- Đ/c Nguyễn Thanh Liễu – Bí thư xã Thái Mỹ

34- Đ/c Trần Văn Khôi – Giám đốc nông trường Phạm Văn Cội

35- Đ/c Nguyễn Văn Mạnh – Gíam đốc nông trường Quyết Thắng

36- Đ/c Huỳnh Ngọc Điền – Bí thư xã Phước Hiệp

37- Đ/c Nguyễn Hồng Định – Bí thư xã Tân Phú Trung

38- Đ/c Trần Văn Chấp - Trưởng Ban công tác nông nghiệp

39- Đ/c Nguyễn Thị Trinh – GĐ .công ty thương mại tổng hợp

40- Đ/c Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực

41- Đ/c Đặng Văn Quý – Phó Ban tổ chức Huyện ủy

42- Đ/c Trần Văn Làm – Phó Chủ tịch hội nông dân tập thể

43- Đ/c Hoài Công Ẩn - Trưởng Ban kế hoạch

44- Đ/c Nguyễn Bá Khuynh – Trưởng phòng nông nghiệp thủy lợi

45- Đ/c Phùng Văn Kiểng – Gíam đốc công trình giao thông

46- Đ/c Đỗ Văn Vân – Bí thư xã Tân Phú Trung

47- Đ/c Nguyễn Văn Phở - Bí thư xã Trung An

48- Đ/c Trần Thị Út - Chủ nhiệm HTX. Thương mại         49- Đ/c Trần Quang Rong – Gíam đốc bệnh viện Củ Chi

Thông báo