Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Củ Chi Khóa IX(Đại hội bầu, ngày 28/09/2005)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trà Văn Quýnh

Bí thư Huyện ủy

2

Nguyễn Văn Bu

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Lâm Văn Sơn

Phó Chủ tịch UBND Huyện

4

Trịnh Thị Kim Huệ

UVTV

5

Lê Minh Tấn

UVTV

6

Huỳnh Văn Khởi

UVTV

7

Lê Văn Chia

UVTV

8

Nguyễn Văn Khánh

UVTV

9

Võ Văn Tân

UVTV

10

Trần Văn Tém

UVTV

11

Nguyễn Chí Cường

UVTV

12

Nguyễn Thị Nhiện

HUV

13

Dương Văn Tháo

HUV

14

Nguyễn Văn Danh

HUV

15

Nguyễn Thanh Nguyên

HUV

16

Đặng Văn Qúi

HUV

17

Lê Văn Khá

HUV

18

Tô Từ Nguyên

HUV

19

Trần Trường Sơn

HUV

20

Trần Thanh Nghĩa

HUV

21

Đoàn Thanh Vân

HUV

22

Nguyễn Văn Châu

HUV

23

Trần Văn Giàu

HUV

24

Bùi Văn Luyến

HUV

25

Lê Thanh Phong

HUV

26

Nguyễn Văn Hiệp

HUV

27

Huỳnh Văn Sơn

HUV

28

Liêu Văn Tuấn

HUV

29

Phan Hiệp Hòa

HUV

30

Nguyễn Thị Niết

HUV

31

Trần Văn Lan

HUV

32

Huỳnh Văn Nhẩm

HUV

33

Cao Thị Gái

HUV

34

Trần Thị Gái

HUV

35

Hồ Thị Ngọc Nga

HUV

36

Trần Thị Luông

HUV

37

Nguyễn Thị Vui

HUV

38

Nguyễn Chí Dũng

HUV

39

Nguyễn Văn Đun

HUV

Thông báo