Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi lần thứ X (Nhiệm kỳ 2010- 2015)(Do đồng chí Nguyễn Văn Bu- Bí thư Huyện ủy khóa X đọc ngày 09/7/2010)

 

- Kính thưa đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Uỷ viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN, nguyên Thủ tướng chính phủ nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Đ/c Nguyễn Trung Tín, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Kính thưa các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy qua các nhiệm kỳ;

- Kính thưa các đồng chí khách mời và thưa toàn thể Đại hội.

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX. Đại hội đã sôi nổi thảo luận đóng góp ý kiến và biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ IX 2005-2010 về kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ tới, trong đó có nhiều chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng; thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ IX.

Tại Đại hội, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá X, nhiệm kỳ 2010- 2015 gồm 47 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý theo quy định - là những đảng viên tiêu biểu đại diện cho 5449 đảng viên trong toàn Đảng bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và phát triển đổi mới, đảm bảo cho sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đưa Nghị quyết của Đại hội thành hiện thực trong cuộc sống.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Thành phố lần thứ IX, gồm 08 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo quyết định phân bổ của Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu chủ yếu đến năm 2015 và định hướng phát triển những năm tiếp theo, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đồng thời thông qua Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ X.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng bộ, quân và dân huyện Củ Chi trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội từ Đảng bộ, chi bộ cơ sở; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của tổ công tác Thành ủy, Ban Chỉ đạo Đại hội Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh; sự quan tâm, giúp đỡ của các Sở, ban, ngành Thành phố; sự động viên, khích lệ và ủng hộ của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước; đặc biệt là sự đóng góp bằng trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của các đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhất là các đồng chí đại biểu dự Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan thành phố đã về dự, theo dõi, chỉ đạo và giúp đỡ Đại hội. Đặc biệt đồng chí Nguyễn Trung Tín, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội hết sức sâu sắc, thiết thực nhất là định hướng về phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị.

Đại hội trân trọng cảm ơn các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí là con em quê hương Củ Chi, các đồng chí lãnh đạo các huyện bạn, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện Củ Chi đã về dự, động viên, cổ vũ và đóng góp ý kiến với Đại hội. Đại hội cũng chân thành cám ơn các đơn vị đã gửi hoa, gửi quà đến chúc mừng, góp phần làm cho Đại hội thêm vui tươi và trang trọng.

Đại hội cảm ơn các phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Thành phố đã về dự đưa tin, tuyên truyền cho Đại hội; cảm ơn các tập thể, các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu nhi trong huyện đã gửi đến Đại hội những lời chúc mừng và niềm tin của nhân dân huyện Củ Chi đối với Đảng bộ huyện.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện và con em huyện Củ Chi đã hướng về Đại hội, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực để chào mừng Đại hội và dành cho Đại hội những tình cảm tốt đẹp.

Đại hội biểu dương và cảm ơn các cán bộ, chuyên viên, nhân viên phục vụ, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã làm việc tận tụy, hiệu quả, góp phần quan trọng giữ gìn trật tự cho sự thành công của Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Để làm tròn trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện; Đại hội đề nghị các tổ chức Đảng, các đồng chí cấp uỷ viên và các đồng chí đảng viên trên từng cương vị công tác của mình, hãy bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Đại hội thông qua, tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả ở từng xã, thị trấn, các ngành, các đơn vị để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tổ chức lãnh đạo và chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực, nhất là khắc phục những tồn tại, yếu kém, giải quyết có hiệu quả một số công việc ở từng lĩnh vực mà Đảng bộ và nhân dân quan tâm, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ cho Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng quê hương huyện Củ Chi ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Với niềm vui phấn khởi về thành công của Đại hội, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Củ Chi hãy phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, trước mắt góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu chỉ tiêu về kinh tế-xã hội 2010 đồng thời tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ X này, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Xin kính chúc đồng chí Phan Văn Khải -Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người đã hết sức quan tâm đến quê hương Củ Chi, đến Đảng bộ Củ Chi từ khi còn đương chức đến lúc về hưu, đã có những chỉ đạo, góp ý sâu sắc trong qúa trình lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy trong nhiệm kỳ qua, nhất là trên lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng và giáo dục, y tế, an ninh trật tự xã hội. Chúng tôi cũng mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục góp ý giúp đỡ cho Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, kính chúc các đồng chí lãnh đạo chủ chốt qua các nhiệm kỳ, nhất là nhiệm kỳ 2005-2010 đồng chí Trà Văn Quýnh, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ đã có nhiều tâm huyết lãnh đạo, chỉ đạo góp phần hoàn thành nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IX đề ra. Mong đồng chí tiếp tục bằng những kinh nghiệm của mình đồng chí góp ý cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới. Chúc các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí đại biểu khách quí, các đồng chí đại biểu dự Đại hội, cùng toàn thể cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong Huỵên mạnh khỏe, hạnh phúc và tiến bộ.

Với niềm tin vào tương lai tươi sáng của Đảng, của đất nước và quê hương chúng ta; thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi lần thứ X.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thông báo