Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu huyện Củ Chi lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2005- 2010)

Kính thưa: 

- Các đồng chí lãnh đạo,

- Các mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí cách mạng lão thành,

- Các đồng chí đại biểu,

- Đại hội,

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong Huyện, đến giờ này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo rằng: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Củ Chi lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005-2010 đã hoàn tất chương trình đại hội đã đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã sôi nổi thảo luận đóng góp ý kiến và biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ VIII về kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, trong đó có 12 chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng; thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ VIII; thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp từ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện cho các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp Trung ương và Thành phố.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ mới 39 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố 08 đồng chí (có 01 dự khuyết) phù hợp với yêu cầu cơ cấu, đảm bảo tiêu chuẩn và đủ số lượng theo qui định.

Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ IX (2005-2010).

Kính thưa Đại hội,

Thưa các đồng chí đại biểu,

Để có được sự thành công tốt đẹp của đại hội hôm nay. Đó là cả một quá trình chuẩn bị từ lâu và được sự quan tâm theo dõi chỉ đạo, giúp đỡ của Ban chỉ đạo Đại hội Đảng Thành ủy; từ sự thành công của việc tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở; từ sự nỗ lực tập trung chuẩn bị của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ VIII; từ vai trò tham mưu và tích cực tham gia chuẩn bị của các ban Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, các phòng, ban của Uỷ ban Nhân dân Huyện, Mặt trận- đoàn thể Huyện, của cán bộ, chiến sĩ và nhân viên phục vụ.

Và đặc biệt, nhân tố có tính quyết định trực tiếp vào sự thành công của đại hội, đó chính là tinh thần trách nhiệm và sự tập trung trí tuệ của 200 đại biểu dự Đại hội của chúng ta.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ban chỉ đạo đại hội Thành ủy đã đến dự phát biểu, góp ý kiến chỉ đạo góp phần quan trọng vào thành công đại hội.

Xin chân thành cảm ơn các mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí lãnh đạo các huyện bạn đã đến dự theo dõi và chia sẻ niềm vui chung của đại hội Đảng bộ Củ Chi hôm nay.

Xin chân thành cảm ơn phóng viên các báo đài địa phương, Trung ương và Thành phố đã đến dự và kịp thời đưa tin về đại hội.

Đại hội xin nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên các cơ quan đơn vị đã phục vụ tận tụy trong những ngày qua góp phần vào sự thành công của đại hội.

Xin chân thành cảm ơn tất cả các đồng chí đại biểu.

Kính thưa Đại hội,

Thưa các đồng chí đại biểu,

Sự thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Củ Chi hôm nay cùng với danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới vừa được Chủ tịch nước phong tặng cho cán bộ và nhân dân Củ Chi vừa qua, đó sẽ là nguồn cỗ vũ, động viên tinh thần to lớn cho Đảng bộ và nhân dân Củ Chi vững bước tiến lên trong quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Củ Chi trong những năm sắp tới.

Từ diễn đàn Đại hội này, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới tôi kêu gọi đảng viên trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện hãy tăng cường đoàn kết, đồng tâm hiệp lực ra sức phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách quyết tâm đưa nội dung nghị quyết đại hội hôm nay vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong niềm hân hoan, phấn khởi này, thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Củ Chi lần thứ IX.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và toàn thể đại hội sức khỏe - hạnh phúc và thắng lợi.

Xin cảm ơn !

 

Thông báo