Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ huyện Củ Chi (Do đồng chí Nguyễn Văn Bu- Bí thư Huyện ủy khóa IX, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc ngày 07/7/2010)

Kính thưa các mẹ Việt Anh hùng;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo;

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng;

Thưa quý đại biểu; thưa Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 04 tháng 08 năm 2009 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015.

Sau thời gian tập trung chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Thành ủy mà trực tiếp là Ban Chỉ đạo và tổ công tác chỉ đạo đại hội của Thành ủy; những ý kiến góp ý thẳng thắn, chân tình, xây dựng của đảng viên toàn Đảng bộ; của thành viên Uỷ ban MTTQ, Ban chấp hành các đoàn thể và nhân dân huyện Củ Chi, đến nay mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015 đã hoàn tất. Được sự cho phép của Ban Thường vụ Thành ủy, hôm nay Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 chính thức khai mạc.

Về dự Đại hội hôm nay có 300 đại biểu, thay mặt cho 5449 đảng viên ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của 79 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng những đại biểu ưu tú của Đảng bộ huyện Củ Chi từ 79 tổ chức cơ sở Đảng đã về tham dự Đại hội đông đủ hôm nay.

Đại hội bày tỏ sự vui mừng đặc biệt được đón tiếp đồng chí Phan Văn Khải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã đến dự Đại hội. Xin trân trọng giới thiệu đến đại hội có Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lẫy (xã Phước Vĩnh An) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lớn (xã Tân An Hội).

Đại hội nhiệt liệt chào mừng và đón tiếp đồng chí Nguyễn Trung Tín- Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Đến dự Đại hội chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có:

- Đồng chí Huỳnh Thị Nhân, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội của Thành ủy;

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.Hồ Chí Minh;

- Đồng chí Lê Hữu Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Đại hội chúng ta vô cùng vui mừng và xúc động về sự hiện diện của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, của đồng chí Võ Văn Cương, nguyên là Phó Bí thư Thành ủy; Đồng chí Đoàn Văn Khuy, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cùng các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện các khoá trước- là những đồng chí đã lãnh đạo Huyện qua các thời kỳ từng gắn bó và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng và xây dựng quê hương Củ Chi. Xin nhiệt liệt chào mừng, kính chúc các đồng chí mạnh khoẻ và với kinh nghiệm phong phú trong đời hoạt động cách mạng của mình sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của huyện nhà trong thời kỳ mới.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Đại hội của Thành ủy, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành phố về dự và theo dõi giúp đỡ Đại hội, các đồng chí lãnh đạo các huyện bạn, Sư đoàn 9, các đồng chí đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của Thành phố, của huyện đến dự, theo dõi và đưa tin Đại hội. Thay mặt Đoàn chủ tịch xin cảm ơn các đơn vị, cá nhân tặng lẳng hoa, quà, chúc mừng Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Trong 05 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Củ Chi đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, của Thành uỷ và của Đảng bộ huyện, tạo ra những chuyển biến bước đầu rất quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế tăng trưởng khá, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Đại hội IX đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ. Lĩnh vực văn hoá xã hội có bước phát triển đáng kể, đời sống nhân dân được cải thiện trên nhiều mặt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác thực thi pháp luật có nhiều tiến bộ, pháp chế từng bước được tăng cường. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy, công tác dân vận của Đảng có nhiều chuyển biến, đổi mới; Mặt trận và các đoàn thể đã đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bộ máy chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn từng bước được kiện toàn; cải cách hành chính có chuyển biến. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng từng bước được nâng lên; tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng được giữ gìn và phát huy. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố; ý thức chính trị, tư duy và trình độ của cán bộ có bước trưởng thành trên nhiều mặt, bước đầu tích luỹ được kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả những chủ trương về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng.

Tuy vậy, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế và khuyết, nhược điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện. Có những việc chúng ta đã làm được rất tốt, nhưng cũng còn nhiều việc chúng ta chưa làm được hoặc phải có thời gian và sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn trong thời gian tới mới thực hiện được.

Kính thưa Đại hội!

Nhiệm vụ Đại hội lần này, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, điều lệ Đảng sửa đổi, bổ sung; thảo luận các văn kiện trình Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX; kiểm điểm đánh giá sâu sắc tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong nhiệm kỳ IX (2005-2010) của Đảng bộ huyện. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, xác định tiềm năng và thế mạnh, đề ra phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ X (2010 – 2015) và những năm tiếp theo. Một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có bản lĩnh, trung thực, có đủ trí tuệ và năng lực, nhất là năng lực thực tiễn để tiếp tục lãnh đạo đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà trong giai đoạn mới đạt được những thành tích to lớn hơn nữa. Đại hội của chúng ta sẽ lựa chọn bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức, có năng lực, uy tín và có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Củ Chi lần thứ X đặt ra nhiệm vụ hết sức quan trọng, nặng nề. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị Đại biểu dự Đại hội tập trung trí tuệ thảo luận những vấn đề sau đây:

Thứ nhất: Tiếp tục đóng góp ý kiến sát thực từ cuộc sống để bổ sung vào dự thảo văn kiện, điều lệ sửa đổi, bổ sung của Trung ương trình Đại hội XI của Đảng và thảo luận văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX góp phần cho sự thành công của Đại hội Đảng cấp trên.

Thứ hai: Trong báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện cần làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nhất là tồn tại, yếu kém chủ quan vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ X (2010-2015), đặc biệt cần tập trung thảo luận các vấn đề lớn về kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là công tác xây dựng hệ thống chính trị các cấp.

Thứ ba: Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015), bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ trình độ và năng lực thực tiễn để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Chúng ta cần có thái độ khách quan, công tâm, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết.

Kính thưa Đại hội!

Sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện ta đang đứng trước thời cơ, vận hội mới nhưng đồng thời cũng đang đối mặt với những khó khăn và thách thức gay gắt. Thành công của Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của huyện từ nay đến 2015 và những năm tiếp theo. Vì vậy, đòi hỏi mỗi đại biểu phải tập trung trí tuệ, đoàn kết, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt chương trình Đại hội đã đề ra. Đại hội lần thứ X Đảng bộ huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2010-2015 nhất định phải là Đại hội của dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015.

Chúc các đồng chí lãnh đạo và quý đại biểu sức khoẻ.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thông báo