Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Phát biểu của đồng chí Võ văn Cương – Phó bí thư Thành uỷ tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi

Kính thưa các đồng chí Lão thành cách mạng,

Thưa các Mẹ Việt Nam anh hùng,

Thưa Đoàn Chủ tịch;

Thưa các đại biểu khách mời; và toàn thể Đại biểu Đại hội.

Về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Củ Chi hôm nay, tôi hết sức vui mừng với những thành quả trên các lĩnh vực mà Đảng bộ và nhân dân Củ Chi đã đạt được trong những năm qua, nhất là trong 5 năm trở lại đây. Đồng hành với Thành Phố và cả nước, Đảng bộ và nhân dân Củ Chi đã phát huy truyền thống anh hùng không ngừng phấn đấu, tạo nên sự phát triển khá toàn diện trên quê hương Đất Thép. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp chuyển biến tích cực. Công tác vận động quần chúng có nhiều tiến bộ. Chính trị - xã hội ổn định, kinh tế đạt mức tăng trưởng cao. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội phát triển đều khắp các địa bàn cùng với sự phát triển ngày càng tiến bộ của các ngành giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống nhân dân, đã góp phần tạo nên diện mạo mới, sức mạnh mới cho Củ Chi. Do những thành tích to lớn đó, nhân dân và cán bộ huyện Củ Chi vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương sự nổ lực phấn đấu bền bỉ, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân Củ Chi để có được kết quả của ngày hôm nay.

Thưa các đồng chí,

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cán bộ và nhân dân Củ Chi đã thể hiện khí phách kiên cường, bất khuất, dũng cảm, mưa trí, sáng tạo trong đánh địch để đứng vững trên địa bàn cực kỳ ác liệt, giành được những chiến thắng vẻ vang, xứng danh Củ Chi Đất thép thành đồng. Truyền thống vẻ vang đó chẳng những không bị phai mờ trong thời kỳ hoà bình xây dựng mà còn được củng cố và phát huy ở tầm cao hơn với những nội dung mới. Đảng bộ và nhân dân Củ Chi luôn biết cách vượt qua các khó khăn thử thách, kiên trì lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương không ngừng đi lên mà mỗi thời điểm khác nhau đều xuất hiện nhân tố mới, mô hình mới và những điển hình tiên tiến trên các mặt, nhất là lĩnh vực kinh tế- xã hội. Nhiệm kỳ qua, Củ Chi đã có chuyển đổi mạnh về cơ cấu kinh tế, có những mô hình mới năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

           

Trong thời kỳ đổi mới, Củ Chi là Huyện đi đầu trong việc đề ra những chủ trương mới và sáng kiến mới. Như việc xây dựng nhà tình nghĩa xuất phát ở Củ Chi và được đánh dấu bằng bộ phim “Trở về điểm hẹn” của Đài Truyền hình Thành Phố năm 1988; là phong trào xoá đói giảm nghèo xuất phát điểm từ ấp Cây Sộp - xã Tân An Hội năm 1989; là việc xóa nhà tranh tre bằng vốn trả góp;  xây dựng hệ thống giao thông nông thôn hết sức táo bạo, hiệu quả trong mấy năm gần đây v.v.... Những chủ trương, sáng kiến đó không những đã đáp ứng được yêu cầu bức xúc của xã hội và đã tổ chức thực hiện thắng lợi ở Củ Chi mà còn góp phần hình thành chủ trương chung của Thành Phố, có phong trào đã trở thành chủ trương được áp dụng trên phạm vi cả nước.

Tôi mong rằng Củ Chi cần đi sâu tổng kết về các nhân tố, mô hình, sáng kiến mới đã xuất hiện trong thực tiễn đó để làm bài học quý giá và tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa trong những năm tới.

Bên cạnh những thành tựu, chúng ta cũng thấy những tồn tại, yếu kém đã làm kết quả đạt được còn khiêm tốn so với tiềm lực của Củ Chi và thế mạnh của Thành Phố. Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Củ Chi đã nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, yếu kém trên các mặt khá cụ thể. Tôi tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, Đảng bộ và nhân dân Củ Chi sẽ khắc phục các yếu kém, tích cực, chủ động vươn lên trong hội nhập, đạt được những thành tựu to lớn hơn.

Thưa các đồng chí,

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Củ Chi được tiến hành trong bối cảnh tình hình đất nước và Thành Phố đứng trước những thuận lợi và cơ hội mới, đồng thời cũng phải đối mặt những khó khăn, thách thức mới. Để đánh giá đúng tình hình nhiệm kỳ qua và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương trong 5 năm tới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Củ Chi cần đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ cao nhất của các đại biểu để có đóng góp tích cực, hiệu quả cho các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ và của Trung ương, Thành Phố. Đại hội còn có trách nhiệm chọn lựa, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới những đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ về phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, có khả năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội cấp mình và cấp trên; giới thiệu và bầu chọn những đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành Phố có đủ phẩm chất, năng lực đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện, cùng với Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy, tôi đã tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị Đại hội của các đồng chí. Hôm nay trong Đại hội này, tôi xin được nhấn mạnh thêm hai vấn đề liên quan đến phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Thứ nhất về phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

Tôi đồng tình về cơ bản với các đồng chí về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế như dự thảo đề ra cho những năm trước mắt. Tôi chỉ xin nhấn mạnh cho rõ thêm về quan điểm tư tưởng cụ thể đối với một số lĩnh vực kinh tế của Huyện.

Trước hết về nông nghiệp: Chúng ta đều biết đất nông nghiệp và tỷ trọng cơ cấu nông nghiệp của Huyện sẽ ngày càng giảm dần do quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh. Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp của Huyện vẫn  còn tồn tại lâu dài với diện tích tương đối lớn. Củ Chi lại nằm trong Thành Phố trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ lớn. Do vậy, Củ Chi cần biết khai thác tiền lực đó để đưa nông nghiệp phát triển nhanh, có giá trị tuyệt đối ngày càng lớn. Những năm qua, nông nghiệp của Huyện đã có bước phát triển khá và việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có những mô hình đạt năng suất cao, song quy mô còn nhỏ, phần lớn sản xuất nông nghiệp còn phân tán, canh tác còn lạc hậu nên sản phẩm hàng hóa còn nhỏ, năng suất và giá trị sử dụng đất còn thấp (bình quân ở mức 33 triệu đồng/ha/năm). Chúng ta phải nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu giá trị sử dụng đất nông nghiệp bình quân đến năm 2010 đạt tối thiểu là 50 triệu đồng/ha/năm và đến năm 2015 phải đạt tối thiểu 100 triệu/ha/năm, trong đó có một số mô hình đạt 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng/ha/năm và cá biệt có thể đạt 1 tỷ đồng/ha/năm để làm động lực phát triển rộng cho những năm tiếp theo.

Muốn vậy, chúng ta phải thay đổi tư duy, phải chọn lựa cơ cấu cây trồng vật nuôi thật thích hợp cho chiến lược đầu tư phát triển lâu dài. Theo tôi, nông nghiệp Củ Chi cần khẳng định phương hướng cơ cấu sau:

Một là: Phải tập trung đầu tư sản xuất những giống cây, giống con với kỹ thuật tiên tiến và công nghệ cao, trở thành trung tâm sản xuất giống của Thành Phố và của khu vực, có giá trị hàng hóa lớn nhằm đáp ứng các loại giống cho thị trường trong nước và xuất khẩu, đưa giá trị sử dụng đất sản xuất giống lên từ 500 triệu đến một tỷ đồng/ha/năm. Mục tiêu này đã xuất hiện cá biệt ở Thành Phố ta và ở một số quốc gia đi trước chúng ta đang thực hiện rất kết quả. Bao nhiêu năm qua chúng ta đã chậm chân trong lĩnh vực này. Sắp tới đây phải nỗ lực vượt bậc để đạt tới mục tiêu hiện thực và phổ biến này.

Hai là: Hoa lan, cây cảnh phải được coi là một ngành quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp, sản phẩm này đã có thị trường rộng lớn trong nước và xuất khẩu.

Ba là: Cần nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô thích hợp việc trồng rau sạch cao cấp cho Thành Phố và một phần cho xuất khẩu.

Để đạt được mục tiêu và phương hướng chuyển dịch nông nghiệp nói trên, một trong những giải pháp quan trọng cần làm là phải quy hoạch thật cụ thể các vùng sản xuất chuyên canh với qui mô lớn; vạch ra lộ trình, bước đi và các giải pháp đồng bộ, hữu hiệu để bảo đảm đầu vào và đầu ra bền vững cho sản phẩm.

Về công nghiệp: Trên địa bàn Huyện Củ Chi hiện đã hình thành 2 khu công nghiệp tập trung và 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.260 ha cùng nhiều xí nghiệp, nhà máy đan xen ở khu vực dân cư, đã thu hút trên 200 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư. Đời sống nhân dân trong các khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống được cải thiện rõ rệt. Trong 5 năm tới, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Huyện xác định tiếp tục mở rộng khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 2, xây dựng thêm 8 cụm công nghiệp mới trên địa bàn…Vấn đề cần bàn là định hướng phát triển công nghiệp của Củ Chi như thế nào để bảo đảm được sự phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân. Tôi đề nghị cần xác định rõ việc phát triển công nghiệp ở Củ Chi nên có định hướng sau:

- Chọn phát triển những ngành ít gây ô nhiễm nhất, phát triển các ngành công nghiệp có khả năng phát huy lợi thế cạnh tranh, tạo dựng được thị trường ổn định và đẩy mạnh xuất khẩu, trước hết là công nghiệp chế biến nông- lâm-thủy sản và hàng tiêu dùng, công nghiệp xây dựng…Phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

- Việc phát triển khu, cụm công nghiệp tập trung chỉ nên vừa phải, tăng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ xen vào các vùng sâu của xã ấp nhằm sử dụng lao động tại chỗ.

- Chú trọng xử lý ô nhiễm, bảo đảm môi trường sống tốt cho nhân dân.

Về thương mại- dịch vụ: Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Thành Phố đã khẳng định phát triển các ngành thương mại, dịch vụ của Thành Phố trở thành trung tâm của khu vực và chiếm tỷ trọng nổi trội trong cơ cấu kinh tế của Thành Phố. Phát triển thương mại, dịch vụ được coi trọng là động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế- xã hội và là thước đo về trình độ phát triển của nền kinh tế cũng như mức sống của người dân.

Do đó phát triển thương mại và các ngành dịch vụ của Củ Chi phải được coi trọng đúng mức hơn. Sau 5 năm tới phải trở thành lĩnh vực phát triển mạnh trong cơ cấu kinh tế của Huyện. Hiện nay mới chiếm tỷ trọng 10% là quá non yếu.

Phát triển thương mại, dịch vụ Củ Chi không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội cho địa bàn Củ Chi mà còn đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cả Thành Phố và các tỉnh giáp ranh.

Thành Phố xác định có 9 ngành dịch vụ, Củ Chi cần hoạch định lộ trình phát triển cụ thể những ngành trong số đó, trước mắt lựa chọn các ngành có tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống ở địa phương để tập trung phát triển nhanh; sau năm 2015 trở đi, ngành thương mại- dịch vụ phải phát triển nổi trội trong cơ cấu kinh tế của Huyện.

Để bảo đảm phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nêu trên, cần tiến hành một số giải pháp sau:

- Quy hoạch sử dụng đất các ngành kinh tế cho 10 năm, 20 năm sau.

- Phải có những chính sách rất cởi mở, thông thoáng mang tính đột phá, đủ sức thu hút mạnh mẽ vốn và công nghệ mới, các thành phần kinh tế, các nhà khoa học của Thành Phố, trong nước và nước ngoài đến đầu tư vào Củ Chi.

- Phát triển mạnh công tác giáo dục để nâng cao mặt bằng dân trí, đặc biệt là coi trọng đào tạo tay nghề cho người lao động để họ tiếp cận công nghệ mới. Muốn vậy phải tập trung đầu tư xây dựng trường lớp, đầu tư cho đội ngũ cán bộ giảng dạy đủ sức đáp ứng cho quy mô và trình độ cần đào tạo; đào tạo đủ các ngành nghề theo yêu cầu sử dụng lao động của các ngành kinh tế ở Củ Chi.

Thứ hai là về đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý Huyện và xã:

Cán bộ có vai trò quyết định đến thành công hay thất bại trong mọi công việc, đó là bài học lớn mà Đảng ta đã tổng kết và không chỉ đúng cho cả nước mà còn là hiện thực sinh động đối với Huyện nhà chúng ta.

Như tôi biết xã Tân Thạnh Đông là xã đông dân hiện nay, còn trên 300 hộ nghèo theo tiêu chí mới. Đại hội xã Tân Thạnh Đông vừa rồi đã thống nhất quyết nghị đến năm 2007 sẽ xoá hết hộ nghèo. Xã Thái Mỹ cách đây 15 năm còn là xã nghèo nhất Củ Chi, là xã có nhiều người dân phải kiếm sống bằng cách đi buôn lậu, song nay là xã phát triển toàn diện và ổn định nhiều năm liền, chỉ còn 3 hộ nghèo theo tiêu chí mới, được nhà nước tuyên dương là xã Anh hùng lao động trong thời kỳ mới. Trong khi đó xã Phước Hiệp còn trên 1.000 hộ nghèo. Vì sao có tình trạng đó? Vì đất đai, vì nhân dân hay vì cán bộ? Chúng ta cần phải tổng kết thực tiễn này để hiểu sâu, hiểu đúng về vai trò của cán bộ. Vả lại trước sự phát triển mới của kinh tế - xã hội trong thời gian tới còn phức tạp, khó khăn hơn nhiều so với thời gian đã qua, càng đòi hỏi cao hơn đối với cán bộ; cán bộ phải có kiến thức và thực tiễn vừa rộng vừa sâu mới đáp ứng được.

Do vậy phải chăng Củ Chi cần đẩy mạnh hơn nữa và làm thật tốt hơn nữa công tác quy hoạch- đào tạo- sử dụng cán bộ, coi đó là khâu then chốt của then chốt (? ) Phải đặt mục tiêu cho đúng tầm để vừa bảo đảm yêu cầu phát triển của Huyện, vừa bảo đảm cung cấp cán bộ ưu tú cho Thành phố và cho cả Trung ương.

Quy hoạch- đào tạo cán bộ của Huyện phải bao gồm nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khác nhau để có một đội ngũ đồng bộ, phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, quản lý toàn diện.

Đào tạo kiến thức phải đi đôi với rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, phải đi đôi với hành và thực hành phải có kết quả tốt.

Đào tạo phải gắn với sử dụng đúng cán bộ, đặc biệt là sử dụng đúng cán bộ có tài, có đức có triển vọng phát triển; luôn chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Thưa các đồng chí! Những ý kiến của tôi trên đây có thể có điều chưa xác đáng nhưng đó là những suy nghĩ tâm huyết, xin gợi ý để các đồng chí tham khảo, thảo luận.

Kính thưa các đồng chí Lão thành cách mạng,

Thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng,

Thưa Đoàn chủ tịch và thưa toàn thể Đại hội,

Củ Chi là Huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh, có bề dày truyền thống cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ chống Mỹ, đã xứng danh là đất thép thành đồng, xứng danh với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang do Nhà nước trao tặng. Qua 30 năm hòa bình và xây dựng, Củ Chi đã phấn đấu đạt thành tích xứng đáng và được đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới do Nhà nước phong tặng. Lãnh đạo Thành phố rất kỳ vọng Đảng bộ và nhân dân Củ Chi trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục sự nghiệp đổi mới, phát triển hơn nữa về mọi mặt; nếu chưa phải là Huyện phát triển mô hình đi đầu cả nước thì cũng là Huyện kiểu mẫu, đi đầu trong các Huyện ngoại thành của Thành Phố Hồ Chí Minh và sẽ xứng đáng nhận tiếp danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ hai của thời kỳ đổi mới.

Xin chúc sức khỏe các đại biểu và chúc Đại hội chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin cảm ơn các đồng chí!

Thông báo