Thứ Hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Hóc Môn khóa XI, nhiệm kỳ 2015 -2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng 8 năm 2015. Đại hội đã bầu cử ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 43 đồng chí; trong Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất đã bầu cử ra Ban Thường vụ Huyện ủy là 12 đồng chí (trong đó, nữ có 03 đồng chí), Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy là 09 đồng chí. Trong nhiệm kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 17 đồng chí được điều động, chuyển công tác; 05 đồng chí nghỉ hưu; 02 đồng chí xin thôi không tham gia, 01 đồng chí bị cách chức; Thành ủy đã điều động bổ sung 10 đồng chí; bổ sung tại chỗ 04 đồng chí được Thành ủy phê duyệt. Hiện tại, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 32 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy có 12 đồng chí; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có 08 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, thực hiện các công trình, chương trình trọng điểm của huyện, 07 chương trình đột phá của Thành phố.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI nghiêm túc kiểm điểm cụ thể những ưu điểm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

I. KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

1.1. Về ưu điểm

Ngay sau Đại hội, Huyện ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện; chương trình làm việc toàn khóa; chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy khóa XI. Trong quá trình thực hiện, Huyện ủy kịp thời rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy(1) cho phù hợp từng giai đoạn cụ thể và theo sự chỉ đạo của cấp trên. Tổ chức triển khai học tập, quán triệt và chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng cấp trên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy đã ban hành 6.859 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực, trong đó có 17 nghị quyết, 05 chỉ thị, 33 thông tri, 322 kế hoạch, 36 chương trình và 6.446 văn bản chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI. Trọng tâm là xây dựng và lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 10-CTrHĐ/HU ngày 22 tháng 02 năm 2016 về duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; qua triển khai thực hiện, huyện có những thay đổi, diện mạo mới với hạ tầng giao thông nông thôn được bê tông, nhựa hóa; các tuyến đường liên xã, liên ấp được nâng cấp mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, làm ăn, sinh sống; đồng thời từng bước tạo môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Cơ sở văn hóa, thể dục - thể thao, trường học, chợ... được đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng; thu nhập của người dân được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, đã có 04 xã(2) được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn nâng cao, 05 xã đang làm thủ tục đề xuất Thành phố công nhận, 01 xã (Tân Hiệp) đạt 18/19 tiêu chí.

Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế huyện tăng trưởng ổn định; cơ cấu chuyển dịch đúng hướng “Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”; giá trị các ngành kinh tế tăng so với đầu nhiệm kỳ.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, chỉnh trang đô thị được nâng lên, đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy quan tâm chỉ đạo kiểm tra, phát hiện những dấu hiệu thực hiện chưa đúng nên kịp thời lãnh đạo chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, chỉnh trang đô thị. Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện; quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, đến nay tình hình quản lý đất đai, trật tự xây dựng từng bước đi vào nền nếp, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu các trường hợp vi phạm, kết hợp triển khai phần mềm “Hóc Môn trực tuyến” giúp người dân kịp thời phản ánh tình hình vi phạm xây dựng, đất đai trên địa bàn huyện để chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm.

Lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân; đến nay, có 100% hộ dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch thông qua các giải pháp. Chỉ đạo triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Huyện ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân huyện Hóc Môn không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước; tuyên truyền, vận động và được sự đồng thuận cao của Nhân dân, có sự chuyển biến tích cực trong việc triển khai thực hiện.

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao thu nhập, điều kiện và chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận tốt với các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo thoát nghèo bền vững, quan tâm các giải pháp tiếp cận giảm nghèo bền vững, đa chiều; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn dưới 0,4%, so với đầu nhiệm kỳ là 2,64%.

Lãnh đạo đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố và nhân rộng 11 mô hình tự quản về phòng chống tội phạm, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống cháy nổ có hiệu quả; chỉ đạo phối hợp giải quyết tốt các vụ tranh chấp lao động, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự. Công tác cải cách tư pháp có chuyển biến; các cơ quan phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đảm bảo đúng quy định pháp luật; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe và giải quyết những đề xuất, kiến nghị, đơn thư và khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng; lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền trong việc triển khai các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Lãnh đạo tổ chức sinh hoạt tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện về nâng cao vai trò lãnh đạo và ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện nghiêm, đúng quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy, Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tuyệt đại đa số đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân đồng tình cao, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý trật tự đất đai, xây dựng, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện.

Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư; sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; phân công đảng viên và cán bộ, công chức sinh hoạt tại chi bộ ấp - khu phố, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các tổ chức đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng đối với hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện theo phương châm “mở” và “động”, đảm bảo tính kế thừa; điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm cán bộ; thực hiện đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo quy hoạch, năng lực, hiệu quả công việc, kết quả đánh giá hàng năm; điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu; thực hiện đánh giá, xếp loại hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị đảm bảo trình tự quy định, sát với hiệu quả thực thi nhiệm vụ, góp phần tạo động lực, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề bức xúc, được nhiều đảng viên, cán bộ, Nhân dân quan tâm; đảm bảo đúng quy trình, quy định và thể hiện tính quyết liệt, nghiêm minh. Quan tâm chỉ đạo thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp nhận và xử lý kịp thời 117 thông tin phản ánh từ các nguồn, báo cáo kết quả giải quyết, xử lý về cấp trên theo đúng quy định, từng bước nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong giải quyết những bức xúc, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin của Nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phát huy chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân huyện thông qua hoạt động chất vấn, giải trình, tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực; tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn kiến nghị và chuyển kịp thời đến các cơ quan để giải quyết cho công dân theo quy định. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn, sắp xếp nhân sự lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, từng bước giảm số lượng cấp phó. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy là lãnh đạo cơ quan, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc bố trí bí thư cấp ủy là thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan đơn vị; thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở những địa phương có đủ điều kiện. Chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại để lắng nghe và chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai nhiều phầm mềm tác nghiệp công tác chuyên môn của các phòng ban huyện, phần mềm "Hóc Môn trực tuyến" để tạo kênh tương tác giữa người dân với chính quyền để trực tiếp phản ánh, góp ý xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của lãnh đạo giúp phòng ngừa tiêu cực trong quản lý Nhà nước và đem lại sự hài lòng trong phục vụ Nhân dân; thường xuyên quán triệt, phổ biến, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; định kỳ tổ chức hội nghị chuyên đề kết hợp tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, trong đó xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Công tác vận động nhân dân của hệ thống chính trị được quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức, bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tế của huyện. Khối Đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, phát huy vai trò các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số cùng tham gia xây dựng huyện; lãnh đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng huyện; tiếp tục đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt cơ bản đạt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hội quần chúng hoạt động, vận động mạnh thường quân thực hiện hiệu quả công tác xã hội từ thiện, an sinh xã hội, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

1.2. Về hạn chế, khuyết điểm

Kết quả cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị của Huyện ủy; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết đại hội và các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XI đề ra trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh còn 04/10 chỉ tiêu chưa đạt(3); 02/11 công trình trọng điểm chưa thực hiện(4); 02/11 công trình trọng điểm chậm tiến độ(5) và công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân còn 02/05 chỉ tiêu chưa đạt(6) theo Nghị quyết Đại hội đề ra.

Lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương và một số cán bộ, đảng viên chưa đi vào chiều sâu, có nơi còn biểu hiện hình thức; công tác quy hoạch cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; việc đánh giá cán bộ chưa thực chất, năng lực cán bộ không đồng đều; một số cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật, dẫn đến công tác điều động, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm cán bộ có thời điểm chưa kịp thời, còn khuyết chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở một số phòng, ban, xã – thị trấn trong thời gian dài.

Đối với các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy chế làm việc của Huyện ủy

Một số đồng chí Huyện ủy viên chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị được phân công phụ trách trong việc triển khai cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết của đơn vị; chưa kiểm tra, đánh giá đúng kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ, vai trò cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách.

Việc đi kiểm tra cơ sở của Huyện ủy viên có tăng cường hơn trước, chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc thực tế ngay tại cơ sở; tuy nhiên, vẫn còn một vài vụ việc chậm do công tác tham mưu của một số lãnh đạo phòng ban đối với các vấn đề bức xúc của dân chưa tốt, nặng về hành chính.

Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm

- Nguyên nhân khách quan

Huyện Hóc Môn có tốc độ đô thị hóa nhanh, người dân từ nơi khác đến sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện đông; bình quân tăng 19.300 người/năm, đã tạo áp lực rất lớn đối với công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có nhu cầu về nhà ở, vệ sinh môi trường, giáo dục, an ninh trật tự, an sinh xã hội.

Hóc Môn là huyện ngoại thành, nhưng trên thực tế, ngoài Thị trấn Hóc Môn và 6/11 xã đô thị hóa, đã phát sinh nhiều khu dân cư đô thị(7) nhưng cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, nhiều tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước; tình trạng phân lô hộ lẻ phát sinh từ năm 2014 trở về trước để lại hệ lụy kéo dài, phức tạp,  gây bức xúc người dân; mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất văn hóa, y tế phát triển chưa theo kịp với nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Tình hình dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, dịch tả lợn Châu Phi, viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ lây lan cao, đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và Nhân dân.

- Nguyên nhân chủ quan

Tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, đảng viên trong một vài cơ quan, đơn vị chưa thật sự tốt, chưa thể hiện tính nêu gương, còn ngại khó, chậm đổi mới phương pháp làm việc, thậm chí có hiện tượng đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, một số trường hợp cán bộ, đảng viên chưa toàn tâm, toàn ý thực hiện nhiệm vụ được phân công, còn buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, xử lý công việc chưa đến nơi, đến chốn, có trường hợp cố ý vi phạm dẫn đến bị xử lý kỷ luật.

Công tác quản lý cập nhật hội viên ở các chi hội, tổ hội chưa được theo dõi kiểm tra chặt chẽ, kịp thời; chưa có nhiều hoạt động phong phú để thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ; một số tổ chức chính trị - xã hội chưa có giải pháp xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt cơ sở.

2. Kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy

2.1. Về ưu điểm

Ban Thường vụ Huyện ủy tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kịp thời chỉ đạo rà soát và đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện điều chỉnh, bổ sung. Quan tâm chỉ đạo tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, các chương trình, kế hoạch theo định kỳ hàng năm; tiếp, làm việc và phục vụ báo cáo theo yêu cầu của các đoàn kiểm tra, đoàn giám sát của Thành ủy, các đoàn thanh tra, kiểm tra của Ủy ban nhân dân thành phố về làm việc với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trên các lĩnh vực; chỉ đạo thực hiện phối hợp tốt với các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố trong thực hiện nhiệm vụ của huyện.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Thường trực Huyện ủy chủ động kiểm tra cơ sở; chỉ đạo từng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động ở cơ sở được phân công phụ trách nhằm lắng nghe, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động kiểm tra, giám sát đối với đơn vị được phân công phụ trách và khi cần thiết đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của cấp trên và của cấp mình; báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực được phân công và các lĩnh vực liên quan.

Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; tập trung lãnh đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng từ 2015 trở về trước đã được kiểm tra, phát hiện và xử lý trong nhiệm kỳ; chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp, kết hợp đồng bộ về chính trị tư tưởng, về công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra và kỷ luật Đảng, công tác xây dựng bộ máy chính quyền.

Ban Thường vụ Huyện ủy duy trì nề nếp họp định kỳ hàng tuần; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện định kỳ hàng quý theo chương trình công tác năm và triệu tập đột xuất khi cần thiết; định kỳ 6 tháng/lần tổ chức họp mặt nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện các nhiệm kỳ để thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện và tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của các đồng chí tiền nhiệm; tổ chức tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo huyện với đại biểu Hội đồng nhân dân các xã - thị trấn, Ban nhân dân ấp - Ban điều hành khu phố, tổ trưởng Tổ nhân dân - Tổ dân phố, công nhân lao động, chủ doanh nghiệp, trẻ em, thanh thiếu niên… để lắng nghe và kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của cử tri, nhân dân, doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời xử lý những vụ việc phát sinh giữa 02 kỳ Hội nghị Ban Chấp hành và báo cáo với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (định kỳ) về hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình và trả lời chất vấn của Huyện ủy viên về những việc liên quan đến trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thường trực Huyện ủy thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các công việc do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy giao. Điều hành công việc thường xuyên đảm bảo đúng Quy chế, nguyên tắc của Đảng, công khai, dân chủ. Trong thực hành tự phê bình và phê bình, tập thể Thường trực Huyện ủy trao đổi, góp ý thẳng thắn đối với các nội dung được phân công tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; một số nội dung còn có nhiều ý kiến khác đều phải chuẩn bị lại để đảm bảo tính khả thi thực hiện, đúng tình hình thực tế và chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố.

Đối với công tác cán bộ, Thường trực Huyện ủy họp thảo luận kỹ, đánh giá từng trường hợp cụ thể trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét quyết định; chỉ đạo công khai thông tin công tác điều động, luân chuyển cán bộ và công tác thi hành kỷ luật đảng viên, xử lý cán bộ sai phạm; chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng thường xuyên, kiểm tra nhắc nhở đảng viên, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tích cực phấn đấu, rèn luyện bản thân, "tự soi, tự sửa" và có sự kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện là người đứng đầu Đảng bộ huyện chịu trách nhiệm cao nhất trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy; cùng tập thể Huyện ủy chịu trách nhiệm trước Thành ủy, trước Đảng bộ và Nhân dân huyện về sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi lĩnh vực trên địa bàn huyện. Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; giữ mối liên hệ với Tổ Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố đơn vị Hóc Môn, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác và công dân. Chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, xã – thị trấn và Ủy ban nhân dân xã – thị trấn xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của cơ sở,…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, điều hành các phiên họp dân chủ, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau đều được gợi ý thảo luận sâu, kỹ và yêu cầu các cơ quan tham mưu giải trình cụ thể trước khi kết luận; không có biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, nhất là công tác cán bộ; luôn thể hiện sự thống nhất, chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành phối hợp công việc hàng ngày của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sắp xếp công việc khoa học theo quy chế làm việc và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, đề cao trách nhiệm cá nhân trước tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy.

2.2. Hạn chế

Một vài Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, suy thoái về đạo đức lối sống; có dấu hiệu không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy có lúc chưa nắm sát tình hình, thiếu kiểm tra và giám sát nên chưa kịp thời phát hiện và lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm và sai phạm của Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện và Ủy ban nhân dân xã – thị trấn trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.

Ban Thường vụ Huyện ủy có lúc chưa kiên quyết chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, xử lý dứt điểm một số vụ việc vi phạm trật tự xây dựng, các tập thể, cá nhân có sai phạm mà đơn thư và báo chí phản ánh.

Nguyên nhân

Có thời điểm tính đấu tranh, tự phê bình và phê bình trong Ban Thường vụ Huyện ủy chưa cao; một vài Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Một vài Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy là cán bộ trẻ, chưa có kinh nghiệm, ngại khó, ngại học tập, chưa thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân; chưa thể hiện được vai trò nêu gương, chưa thực hiện đúng nguyên tắc của Đảng, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy.

II. VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, PHONG CÁCH VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

1. Ưu điểm

1.1 Về kết quả thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

Ngay đầu nhiệm kỳ, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường đi kiểm tra cơ sở, chủ động phát hiện dấu hiệu thực hiện chưa đúng trong quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, đấu tranh với những sai phạm, đồng thời tham mưu Huyện ủy ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, giúp nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị trong quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng,...

Đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy; ban hành Nghị quyết lãnh đạo ngắn gọn, thiết thực, khả thi, theo hướng phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ thời gian hoàn thành, có kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, hoạt động của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quán triệt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc đã đề ra, bảo đảm duy trì chế độ họp định kỳ Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thực hiện nền nếp giao ban với các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội, các cơ quan khối nội chính nhằm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, định hướng công tác trọng tâm theo yêu cầu tình hình mới.

 Những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy được đưa ra thảo luận dân chủ và quyết định tập trung trong tập thể. Việc đánh giá, quy hoạch, điều động, bố trí, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo quy trình, đúng quy định; công tác xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên đúng người, đúng hành vi sai phạm, đúng quy định.

Phân công cụ thể cho từng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở và các Nhóm Huyện ủy viên phụ trách các chuyên đề; rà soát điều chỉnh phù hợp với thực tế để các đồng chí theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho cơ sở, tham mưu kịp thời Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chấp hành nội quy cơ quan, quy chế làm việc; quan tâm phát hiện và cho ý kiến đối với các nội dung đánh giá, nhận xét của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với tổ chức đảng được phân công phụ trách, nhất là các nội dung liên quan công tác cán bộ.

Chú trọng cải tiến phương thức làm việc, nâng cao chất lượng các hội nghị Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, trong hội nghị không đọc lại toàn bộ nội dung văn bản, chỉ thông qua Tờ trình nội dung cần xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; phân tích, gợi mở để các cơ quan chuyên môn, cơ quan tham mưu trình bày cụ thể các vấn đề; phát huy vai trò của các Huyện ủy viên tham gia đóng góp, xây dựng chương trình, Nghị quyết quan trọng của Huyện ủy, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, phù hợp với tình hình địa phương.

1.2. Về đạo đức, lối sống của Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Đa số Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nói và làm theo Nghị quyết, quy định của Đảng và Nhà nước, có đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, cầu thị lắng nghe các ý kiến đóng góp, phản hồi từ cơ sở để đưa ra các quyết định giải quyết phù hợp tình hình thực tế, đạt hiệu quả, luôn giữ mối liên hệ gắn bó với quần chúng nơi công tác và nơi cư trú.

Đa số Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy gương mẫu chấp hành tổ chức kỷ luật, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt và trong công tác. Nghiêm khắc trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tiêu cực khác; thực hiện tự phê bình và phê bình, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; xử lý kiên quyết xử lý những đảng viên sai phạm để răn đe, ngăn ngừa.

2. Về hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1 Hạn chế, khuyết điểm

Phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy có thời điểm chưa phù hợp.

Chỉ đạo, điều hành của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy có lúc chưa đảm bảo chất lượng, họp nhiều lần, “họp kéo dài”; có lúc chưa thống nhất cao trong Thường trực Huyện ủy, nhất là trong công tác cán bộ.

Một số ít Huyện ủy viên vi phạm quy định pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, nói không đi đôi với làm, có lối sống cơ hội thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, giảm sút niềm tin của Nhân dân vào Đảng bộ huyện (07 đồng chí Huyện ủy viên bị xử lý kỷ luật, trong đó có 01 đồng chí bị xử lý kỷ luật cách chức(8); 03 đồng chí bị cảnh cáo(9); 03 đồng chí bị khiển trách(10)).

Còn một vài Huyện ủy viên chưa tham gia đóng góp hiến kế cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Đại hội.

2.2 Nguyên nhân chủ quan

Phương pháp chỉ đạo điều hành công việc giữa Thường trực Huyện ủy có lúc chưa chủ động hội ý, trao đổi để thống nhất giải quyết công việc phát sinh; chất lượng tham mưu của một số cơ quan chưa đảm bảo; thảo luận về công tác còn ý kiến chủ quan của cá nhân, chưa xem xét, đánh giá toàn diện, nên chưa đi đến thống nhất trong tập thể Thường trực Huyện ủy.

Một số đồng chí Huyện ủy viên thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, có giai đoạn không chấp hành sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; có biểu hiện cố ý làm trái, dẫn đến sai phạm trong quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng.

Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa thực hiện thường xuyên; còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; việc thực hiện Quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc của Đảng chưa nghiêm túc; chưa thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

Chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu văn bản, tài liệu để tham gia đóng góp, hiến kế cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM

Một là, phải giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, thống nhất trong tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, giữ vai trò quyết định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Huyện ủy hàng năm; đảm bảo thực hiện đúng quy chế làm việc, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, chương trình làm việc phù hợp với yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.

Hai là, chỉ đạo và phân công cụ thể từng Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi và nắm bắt chặt chẽ hoạt động ở cơ sở để tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót ở cơ sở, không để phát sinh hậu quả phức tạp, kéo dài. Tổ chức tốt hội nghị giao ban chuyên đề, tạo điều kiện cho các tổ chức cơ sở Đảng trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mọi chủ trương, Nghị quyết của Đảng phải xuất phát từ lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Ba là, tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và đấu tranh, ngăn chặn, phòng chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Bốn là, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, trong đó coi trọng giám sát thường xuyên góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết, ngăn ngừa sai phạm.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ XI, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa - xã hội đạt được những kết quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố và kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực từng bước được cải thiện; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được đổi mới và nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như đã trình bày, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy khóa XI nghiêm túc nhận khuyết điểm trước Đại hội.

Trên cơ sở những mặt đạt được, chưa được và nguyên nhân, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI rút ra một số kinh nghiệm để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII nghiên cứu lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

………………………..

(1) Quyết định số 59-QĐ/HU ngày 16/11/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định số 403-QĐ/HU ngày 27/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 (điều chỉnh, bổ sung) và Quyết định số 658-QĐ/HU ngày 29/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 (điều chỉnh, bổ sung).

(2) Xã: Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Đông, Đông Thạnh, Tân Thới Nhì.

(3) Gồm: người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 92%/95%, thi hành án dân sự về việc, về tiền (đạt chỉ tiêu ngành dọc giao, chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội); bình quân tỷ lệ khám phá án hàng năm chưa đạt (riêng năm 2018, 2019 đạt chỉ tiêu); tỷ lệ thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm chưa đạt.

(4) Gồm: xây dựng mới Trường Mầm non Tân Thới Nhì; lập dự án xây dựng trụ sở Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện.

(5) Gồm: nâng cấp, mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh, đường Tô Ký.

(6) Gồm: hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh chưa đạt 50% theo chỉ tiêu; tỷ lệ tập hợp hội viên phụ nữ và xây dựng lực lượng nòng cốt các đoàn thể chính trị - xã hội.

(7) Các xã: Trung Chánh, Xuân Thới Đông, Bà Điểm, Tân Xuân, Thới Tam Thôn, Đông Thạnh.

(8) Đồng chí Hà Ngọc Hùng - nguyên HUV, Trưởng Phòng Quản lý đô thị.

(9) Đồng chí Lê Tuấn Tài - nguyên Phó BT.HU, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Công Bình - nguyên HUV, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; đồng chí Trần Minh Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, nguyên HUV, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy.

(10) Đồng chí Lý Hiếu Thanh – UV.BTV, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Trương Văn Tánh – nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, nguyên HUV, Trưởng phòng Tư pháp huyện; đồng chí Nguyễn Tuyết Nhung – HUV, nguyên Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

Thông báo