Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ II (1980-1982)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

Nhiệm kỳ II (1980 – 1982)

-----------------------

* Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ:

1.       Võ Văn Cương                                         Bí thư Huyện ủy (Sau Đại hội được cử đi học tại Hà Nội)

2.       Trương Văn Mạnh                                     Phó Bí thư Thường trực (quyền Bí thư)

3.       Lâm Văn Lá                                              Phó Bí thư – Chủ tịch UBND Huyện

4.       Trần Văn Chuyện                                      Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

5.       Nguyễn Thành Nâu                                    Huyện Đội Trưởng

6.       Trần Quang Minh                                      Trưởng Công an Huyện

7.       Châu Ngọc Vệ                                          Trưởng ban Kế hoạch, khai hoang

8.       Nguyễn Văn Thiểu                                     Trưởng Ban Nông nghiệp, thủy lợi

9.       Hồ Văn Công                                            Trưởng ban Tuyên huấn Huyện ủy

10.         Nguyễn Chí (Tám Kiên)                   Trưởng ban Dân vận Mặt trận

11.         Dương Minh Hồng                                 (Đang đi học)

* Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành:

12.         Võ Văn Liêm                                         Phó ban Tổ chức Huyện ủy

13.         Nguyễn Trọng Tâm                                 Trưởng ban Kiểm tra Đảng

14.         Nguyễn Hải Phú                                     Chánh Văn phòng Huyện ủy

15.         Nguyễn Thị Dung                                   Chủ nhiệm Ban Thanh trá Huyện

16.         Nguyễn Thế Khoan                                 Trưởng Ban Tài chính, Ban XDCT Huyện

17.         Trương Văn Quảng                                Ủy viên Thư ký UBND Huyện

18.         Nguyễn Văn Ba                                     Trưởng ban Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Liên hiệp xã Huyện

19.         Vũ Văn Gạo                                          Viện trưởng Viện Kiểm sát Huyện

20.         Nguyễn Thị Lệ (Nguyễn Thị Phàm) - Hội trưởng Hội Phụ nữ Huyện

21.         Nguyên Hữu Phước                               Phó Ban Cải tạo Nông nghiệp Huyện

22.         Nguyễn Văn Hùng                                  Bí thư xã Trung Mỹ Tây

23.         Lê Sĩ Hùng                                            Trưởng ban Giáo dục – Nhà trẻ Huyện

24.         Nguyễn Văn Thoại                                  Trưởng ban Y tế - TDTT Huyện

25.         Nguyễn Văn Hoàng                                Phụ trách các xí nghiệp

26.         Nguyễn Mậu Lan                                    Bí thư xã Tân Thới Nhì

27.         Nguyễn Văn Nhân (Tư Rậm)                   Bí thư xã Tân Hiệp

28.         Phan Tư                                                Bí thư xã Xuân Thới Sơn

29.         Nguyễn Công Đoàn (Tư Đắng)                 Bí thư xã Đông Thạnh

30.         Nguyễn Văn Gấp                                   Bí thư xã Tân Thới Nhất

31.         Nguyễn Văn Phép (Năm Chí)                  Bí thư xã Tân Thới Hiệp

* Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành:

32.         Lê Minh Đức                                         Bí thư Huyện Đoàn

33.         Phan Hồng Tổng                                    Trưởng ban VTTNĐS Huyện

Thông báo