Thứ Ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ III (1982-1985)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

Nhiệm kỳ III (1983 – 1985)

----------------

* Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ:

1.       Nguyễn Văn Luân                                     Bí thư Huyện ủy

2.       Lâm Văn Lá                                              Phó Bí thư – Chủ tịch UBND Huyện

3.       Hồ Văn Công                                            Trưởng ban Tuyên huấn Huyện ủy

4.       Võ Văn Liêm                                            Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

5.       Nguyễn Chí (Tám Kiên)                      Trưởng Ban Dân vận Mặt trận

6.       Trần Quang Minh                                      Trưởng Công an Huyện

7.       Trần Văn Chuyện                                      Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Ủy viên Thường trực Huyện ủy

8.       Châu Ngọc Vệ                                          Phó Chủ tịch UBND Huyện

9.       Trương Văn Mạnh                                     Trưởng Ban Kiểm tra Huyện ủy

10.         Phạm Văn Rạnh                                    Huyện Đội trưởng

11.         Dương Minh Hồng (Hai Trao)                  Phó Chủ tịch UBND Huyện

* Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành:

12.         Vũ Văn Gạo                                          Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân

13.         Lê Hùng                                                Chánh Thanh tra Huyện

14.         Nguyễn Văn Thoại                                  Trưởng ban Y tế - TDTT Huyện

15.         Nguyễn Văn Trắc                                   Trưởng ban Thủy lợi

16.         Lê Văn Dũng                                         Bí thư Huyện Đoàn

17.         Nguyễn Văn Răng                                  Trưởng ban Công nghiệp

18.         Nguyễn Chương Hứa                             Trưởng ban Giáo dục – Nhà trẻ

19.         Nguyễn Hữu Phước                               Phó ban Cải tạo Nông nghiệp

20.         Nguyễn Hải Phú                                     Giám đốc Cty Cưng ứng hang xuất khẩu

21.         Lê Minh Phong                                      Chánh Văn phòng Huyện ủy

22.         Nguyễn Văn Ba                                     Phó Chủ tịch UBND Huyện

23.         Nguyễn Thanh Phong                             Thư ký Công đoàn Huyện

24.         Phạm Thị Nha                                        Phó ban Thương binh – Xã hội Huyện

25.         Nguyễn Thanh Hiền                                Phó ban Kiểm tra Huyện ủy

26.         Nguyễn Văn Sương                               Bí thư xã Tân Thới Hiệp

27.         Nguyễn Trung Chánh                              Bí thư xã Tân Thới Nhất

28.         Nguyễn Công Đoàn (Tư Đắng)                 Bí thư xã Đông Thạnh

29.         Huỳnh Văn Thời                                     Bí thư xã An Phú Đông

30.         Lê Thị Nẹ                                              Chủ tịch UBND xã Tân Thới Nhì

31.         Nguyễn Văn Hùng                                  Bí thư xã Trung Mỹ Tây

32.         Võ Văn Xê                                             Phó Công an Huyện

33.         Nguyễn Thị Hiền                                    Bí thư Chi bộ Cty Tổng hợp bán lẻ

* Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành:

34.         Huỳnh Thị Nhân                                     Hội trưởng Hội Phụ nữ Huyện

Thông báo