Thứ Năm, ngày 29 tháng 7 năm 2021

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

(đồng chí Trần Văn Khuyên - Bí thư Huyện ủy trình bày ngày 27 tháng 8 năm 2020)

Đồng chí Trần Văn Khuyên - Bí thư Huyện ủy trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội Đồng chí Trần Văn Khuyên - Bí thư Huyện ủy trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội

Kính thưa

- Các đồng chí lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang.

- Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

- Các vị khách quý.

- Quý đại biểu cùng toàn thể Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 09 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay từ giữa năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến hành tổ chức Đại hội; đồng thời khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII. Đến nay, công tác tổ chức Đại hội các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã thành công tốt đẹp, kết quả đó là tiền đề rất quan trọng góp phần tích cực vào việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Thành ủy, hôm nay Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Kính thưa Đại hội

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Huyện ủy đã được Ban Thường vụ Thành ủy, các Ban Thành ủy, các sở, ngành Thành phố, đặc biệt là Tổ công tác số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện; các đồng chí lão thành cách mạng, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và đầy trách nhiệm. Những đóng góp quý báu trên, được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nghiêm túc tiếp thu để hoàn chỉnh văn kiện trình Đại hội. Tại đại hội hôm nay, chúng ta vinh dự, phấn khởi, tự hào được tiếp đón các đồng chí lãnh đạo thành phố, các vị khách quý của Đại hội. Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin trân trọng giới thiệu:

Đồng chí Nguyễn Công Trình - Anh hùng lực lượng vũ trang.

Đồng chí Trương Thành Hỷ - cán bộ lão thành cách mạng.

Đến dự và chỉ đạo đại hội hôm nay, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng giới thiệu:

Các đồng chí thành viên Tổ công tác Thành ủy.

Các đồng chí đại diện Quận ủy quận 12, Huyện ủy huyện Nhà Bè, Huyện ủy Huyện Bình Chánh.

Các đồng chí nguyên là Bí thư Huyện ủy các nhiệm kỳ.

Các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XI.

Các phóng viên báo, đài Trung ương, thành phố..

Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng 253 đại biểu chính thức đại diện cho 6.800 đảng viên đang sinh hoạt tại 42 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đảng bộ huyện.

Đề nghị đại hội cho một tràng pháo tay chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và các đồng chí đại biểu đã về dự đại hội hôm nay.

Kính thưa đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Trong không khí phấn khởi đó, sẽ góp thêm niềm tin và động lực tinh thần to lớn cho Đảng bộ huyện Hóc Môn hoàn thành Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XI, chúng ta rất tự hào là Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức sáng tạo, nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân để chung sức xây dựng, phát triển huyện nhà. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XI đề ra cơ bản đạt và vượt. Diện mạo của huyện có nhiều thay đổi tích cực theo hướng đô thị hóa, từng bước hoàn thiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn nâng cao; đời sống các tầng lớp Nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị được kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy vậy, chúng ta cũng phải nghiêm túc nhìn nhận rằng, đến nay huyện Hóc Môn vẫn còn nhiều khó khăn. Sự phát triển kinh tế - xã hội chưa đáp ứng như kỳ vọng của lãnh đạo thành phố cũng như mong muốn của Nhân dân; trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến xã có nhiều biến động, nhiều trường hợp bị xử lý kỷ luật do vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ, đó cũng là những lực cản đối với huyện trong quá trình lãnh đạo phát triển địa phương.

Nhiệm vụ của Đại hội lần này là tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; nghiêm túc kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm; đặc biệt tập trung trí tuệ đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sát hợp mang tính đột phá làm cơ sở đẩy nhanh quá trình phát triển toàn diện của huyện trong 5 năm tới và định hướng xây dựng huyện Hóc Môn trở thành Quận.

Đại hội có trách nhiệm lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, bản lĩnh để khắc phục những khó khăn, thách thức, dám chịu trách nhiệm trước Đảng bộ huyện và Nhân dân; có uy tín, đủ sức lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; bầu cử Đoàn đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính thưa Đại hội

Với nhiệm vụ quan trọng nêu trên, đòi hỏi mỗi đại biểu dành thời gian tham dự đầy đủ, xuyên suốt trong thời gian diễn ra Đại hội, nỗ lực cao độ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các văn kiện, tài liệu, tích cực tham gia thảo luận đóng góp vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm của Đại hội; thực hiện tốt nội quy, quy chế Đại hội, những quy định, hướng dẫn có tính nguyên tắc của Đảng đã được phổ biến, sinh hoạt trong phiên trù bị, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Kính thưa đại hội

Với ý nghĩa, niềm tin và kỳ vọng đó, thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính chúc các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và toàn thể đại biểu về dự đại hội lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cám ơn.

Thông báo