Thứ Hai, ngày 20 tháng 9 năm 2021

Bài phát biểu của Đồng chí Đoàn Văn Khuy - Ủy viên Thường vụ Thành ủy tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 (Lần thứ I)

- Kính thưa các bà Mẹ Việt Anh hùng, anh hùng Lực lượng Vũ trang, anh hùng Lao động, các đồng chí lão thành cách mạng;

- Kính thưa các đồng chí khách mời của Đại hội;

- Kính thưa các đồng chí đại biểu.

Hôm nay, Đảng bộ Quận 12 tổ chức Đại hội lần thứ nhất, được sự phân công của Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin phát biểu một số ý kiến với Đại hội.

Quận 12 được chính thức thành lập và đi vào hoạt động kể từ ngày . Đảng bộ đã tiếp tục vận dụng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ VII, vừa từng bước điều chỉnh bổ sung một số nhiệm vụ cho phù hợp đặc điểm, điều kiện cụ thể của Quận. Với thời gian 10 tháng, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ và nhân dân trong Quận đã vượt qua những thử thách khó khăn, chủ động tích cực, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố sát hợp với hoàn cảnh địa phương, phấn đấu giữ vững ổn định chính trị và thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của Quận Đảng bộ đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những cố gắng và kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Quận 12 đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

Kính thưa các đồng chí,

Với thời gian hơn 10 tháng hoạt động, mặc dù Đảng bộ Quận 12 còn nhiều khó khăn và có những hạn chế nhưng Đảng bộ và nhân dân trong Quận đã nỗ lực phấn đấu để nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự từ Quận đến cơ sở, bảo đảm cho mọi hoạt động, toàn diện trên các lĩnh vực, luôn giữ được thế ổn định chính trị, tiếp tục thực hiện có kết quả sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – nông nghiệp – thương mại – dịch vụ trên địa bàn Quận theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Huyện Hóc Môn đề ra; Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển với tốc độ khá, đã quy hoạch toàn thể mặt bằng của Quận trong đó có việc xây dựng khu công nghiệp Tân Thới Hiệp. Quận đã định hình nhiều khu trung tâm thương mại – dịch vụ ở các địa bàn đông dân cư, khu dân cư đô thị mới, công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Các thành phần kinh tế, các mô hình hợp tác có sự phát triển bước đầu trên địa bàn Quận.

Ngoài việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo, Quận đã luôn quan tâm trong công tác y tế, văn hóa giáo dục, củng cố an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Xin thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy hoan nghênh và vui cùng các đồng chí trước những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Quận 12 đã đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả mà các đồng chí đã đạt được cũng còn những thiếu sót, tồn tại và những hạn chế nhất định phải tiếp tục phấn đấu khắc phục, đó là quy mô, năng lực sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ, hiệu quả kinh tế nông nghiệp chưa cao, dẫn đến thu nhập nông dân còn thấp. Cần đầu tư thêm cho giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa để có thể bắt kịp với nhịp độ phát triển kinh tế. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường quản lý hành chính Nhà nước, thực hiện sống, làm việc có kỷ cương luật pháp.

Những cái được và chưa được trong thời gian qua, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần này, chúng ta cần phân tích kỹ nguyên nhân để có hướng phát triển và khắc phục. Qua theo dõi và tham gia cùng Quận ủy trong quá trình chuẩn bị Đại hội, chúng tôi cũng đã có những đóng góp cụ thể, nay xin nhấn mạnh thêm một số nội dung mà Đại hội cần tập trung nghiên cứu thảo luận làm sáng tỏ để ra sức thực hiện trong thời gian tới.

Trước hết, Đại hội chúng ta cần thảo luận để xác định cơ cấu kinh tế của Quận ủy, đây là vấn đề quan trọng phải căn cứ vào thế mạnh và triển vọng phát triển chung cũng như của từng ngành; Từ đó, đề ra kế hoạch và có chính sách đầu tư thỏa đáng, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn phù hợp với yêu cầu phát triển của một Quận đô thị của Thành phố.

* Về vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Đây là nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay.

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là vấn đề đã được Đảng đề ra, bây giờ phải tập trung thực hiện. Nhưng tiến hành như thế nào cho đúng hướng và phù hợp với từng địa phương, từng ngành để theo kịp sự phát triển của khoa học và kinh tế thế giới thì là cả một vấn đề mà Đại hội chúng ta cần quan tâm. Theo suy nghĩ của tôi, việc đánh giá, dự đoán ngành công nghiệp nào sẽ phát triển trong từng giai đoạn là một vấn đề rất có giá trị cho Quận trong việc hoạch định đầu tư và kêu gọi đầu tư. Từ đó, chúng ta mới tạo vốn đầu tư vào những ngành công nghiệp ưu tiên, trong giai đoạn nhất định, tránh việc đầu tư tràn lan. Và cũng từ đó, tạo động lực các ngành công nghiệp và dịch vụ khác vươn lên phát triển.

Quận 12 mặc dù hiện nay còn những khó khăn nhưng là một Quận có nhiều lợi thế về kinh tế: diện tích đất còn rộng, giao thông thuận lợi, là một trong những hướng mở rộng thành phố, xây dựng các khu công nghiệp, từ đó tác động cho Quận 12 đô thị hóa nhanh. Song, trước mắt nông nghiệp vẫn còn là một bộ phận quan trọng trên địa bàn Quận; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước hết phải tính đến vấn đề công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp. Trước mắt, Quận sớm quy hoạch vùng, chọn lựa đúng cây con có giá trị kinh tế cao, có thị trường để phát triển ổn định thành thế mạnh của Quận, phải tính đến việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, có kế hoạch cải tạo vườn tạp, tìm phương thức canh tác sao cho giá trị sản phẩm nông nghiệp càng tăng cao, phải hướng vào thế mạnh và truyền thống vốn có của địa phương để phát huy tối đa thế mạnh đó, vừa tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, vừa giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân trong Quận. Xung quanh các ruộng lúa là các vườn chuyên, các loại cây con truyền thống, dịch vụ phục vụ du lịch cảnh quan trên sông Sài Gòn, các khu căn cứ cũng là những đối tượng hấp dẫn. Nếu chúng ta chú ý đầu tư, công nghiệp hóa, hiện đại hóa các lĩnh vực này theo cơ cấu kinh tế đã xác định, với sự tham gia của các thành phần kinh tế để tập trung khai thác tiềm năng sẵn có, tác động và thúc đẩy các lĩnh vực, ngành phát triển.

Kính thưa các đồng chí,

Trong 3 năm tới, cùng với xu hướng phát triển chung của thành phố, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn Quận sẽ phát triển, kéo theo hàng loạt vấn đề về kinh tế - xã hội, phải phát triển tương ứng như kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phúc lợi xã hội… Trong bối cảnh đó, đề nghị các đồng chí phải tính đến môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và phải tiên liệu trước những hậu quả về mặt xã hội có thể phát sinh. Những bài học kinh nghiệm về đô thị hóa nhắc nhở chúng ta rằng: Phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, đô thị hóa phải nhằm nâng cao mức sống nhân dân, nhưng giữ vững được truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ vững được nếp sống tình làng nghĩa xóm; Phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa xã hội và ổn định chính trị; Công nghiệp hóa, đô thị hóa là xu thế phát triển tất yếu, nhưng chúng ta cần tạo công ăn việc làm cho nông dân để bà con không rơi vào tình trạng thất nghiệp do đất đai canh tác ngày càng giảm.

* Về xây dựng kết cấu hạ tầng.

Là một Quậm mới hình thành, công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết trong từng lĩnh vực, từng ngành rất quan trọng cho sự phát triển của Quận, do vậy Quận cần chủ động và kết hợp với các ngành của Thành phố hỗ trợ hoàn chỉnh quy hoạch và quy hoạch chuyên ngành về sản xuất, quy hoạch khu dân cư kết hợp với quy hoạch giao thông, điện, cấp thoát nước; Hoàn chỉnh hệ thống đường liên xóm - ấp, bê tông hóa cầu nông thôn… Bên cạnh việc ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho sự phát triển kinh tế, chúng ta cũng không coi nhẹ việc xây dựng nhà trẻ, trường học, cơ sở phòng chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa nhằm phục vụ đời sống của nhân dân.

Việc xây dựng kết cấu hạ tầng thường đòi hỏi nguồn vốn lớn, trong khi nguồn vốn của Quận còn eo hẹp, do vậy chúng ta cần vận dụng cơ chế “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động vốn trong dân và kêu gọi sự đầu tư của các thành phần kinh tế khác. Bên cạnh đó, cần sắp xếp thứ tự ưu tiên những hạng mục công trình; Có kế hoạch sử dụng vốn, huy động đầu tư một cách hợp lý và có hiệu quả nhất.

* Về văn hóa – xã hội.

Trong nhiệm vụ giáo dục – đào tạo nâng cao dân trí, trước hết chúng ta cần tập trung thực hiện mục tiêu phổ cập bậc Tiểu học, xóa nạn mù chữ trong độ tuổi. Đồng thời, coi trọng việc bồi dưỡng, đào tạo nhân tài, đẩy mạnh việc học chuyên ngành trên nhiều lĩnh vực để có đội ngũ cán bộ giỏi đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Những năm trước mắt, Quận phải chăm lo công tác giáo dục, nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề kỹ thuật trong thanh niên; Mở rộng Trung tâm Dạy nghề phục vụ cho yêu cầu phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động giải quyết việc làm theo mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội chúng ta đề ra.

Cần thực hiện tốt công tác phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh môi trường để vừa nâng cao sức khỏe cho nhân dân, vừa tạo môi trường sinh thái trong lành, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn minh, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, xây dựng nhân cách con người XHCN, đồng thời tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội: mê tín dị đoan, nghiện hút, mại dâm… trên địa bàn Quận.

Trong tình hình hiện nay, cần gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng và an ninh. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân, thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đối phó với mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của kẻ thù, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kính thưa các đồng chí,

Từ thực tiễn phong phú của những năm đổi mới vừa qua, trong Đại hội Đảng bộ Quận lần này, chúng ta có thể khẳng định: càng đi vào phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, càng cần phải đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Trong dự thảo báo cáo chính trị, các đồng chí đã đề cập tương đối toàn diện về công tác xây dựng Đảng, tôi xin nhấn mạnh việc chúng ta phải tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức sơ sở Đảng vững mạnh trong sạch, có như vậy mới bảo đảm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; Xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, cần giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xây dựng phong cách sâu sát công việc, sâu sát với dân. Ở đây kinh nghiệm của chúng ta là: Dân chủ đi lên với kỷ luật kỷ cương, phát huy dân chủ nhưng không cực đoan, một chiều, không xem nhẹ vấn đề kỷ luật, tập trung thống nhất. Nhận thức đúng đắn bản chất nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ có nghĩa là chúng ta phải xây dựng quy chế làm việc bảo đảm việc thực hiện tốt nguyên tắc đó trong thực tế và cũng đề cao vai trò Cấp ủy trong kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các Nghị quyết của Đảng đề ra.

Công tác Đảng viên phải chú ý nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, rèn luyện phẩm chất đạo đức của Đảng viên để xứng danh là niềm tin yêu của nhân dân; Đồng thời nêu cao trách nhiệm đối với cán bộ trong việc nâng cao trình độ để đáp ứng kịp với yêu cầu và nhiệm vụ của Quận trong thời gian tới. Kiên quyết xử lý các Đảng viên sai phạm, tham nhũng.

Kính thưa các đồng chí,

Mỗi lần Đại hội là một dịp để chúng ta đánh giá một cách toàn diện những việc làm được và những tồn tại; Qua đó, để rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời suy nghĩ, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Mong rằng với tinh thần năng động, đổi mới, với trách nhiệm và trí tuệ của các đồng chí, tôi tin tưởng rằng từ Đại hội lần này, Đảng bộ Quận 12 sẽ có bước phát triển mới, giành nhiều thắng lợi trong những năm sắp tới.

Xin chúc sức khỏe của các đồng chí,

Chúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 thành công tốt đẹp./.

Thông báo