Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Bài phát biểu của đồng chí Lê Hữu Đức tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ HỮU ĐỨC – UVTV - CHỦ NHIỆM UBKT THÀNH ỦY

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 12 LẦN THỨ III

NHIỆM KỲ 2005 - 2010

Kính thưa: - Đ/c Võ Văn Cương

- Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Các mẹ Việt anh hùng, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang.

- Các vị khách quý

- Kính thưa Đại hội.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng. Sau thời gian dài khẩn trương tích cực chuẩn bị, hôm nay Đảng bộ Quận 12 tiến hành trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2005 – 2010. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của hơn 2600 đảng viên; là ngày hội lớn của nhân dân quận 12.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, quý vị đại biểu và đặc biệt là 198 đồng chí đại biểu, đại diện cho 54 cơ sở Đảng về dự Đại hội, chúc Đại hội Đảng bộ Quận 12 thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa các đồng chí,

Qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ vừa được trình bày trong Đại hội, nhìn lại 5 năm qua, trong bối cảnh chung của thành phố và cả nước, Quận 12 cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển như về biến động giá cả thị trường, dịch bệnh, thiên tai và những khó khăn riêng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, áp lực dân số, sức ép đô thị hóa, về sự bất cập của đội ngũ cán bộ… nhưng Đảng bộ và nhân dân quận 12 đã phát huy truyền thống quê hương 18 thôn Vườn trầu, chiến khu An Phú Đông anh hùng, với những cố gắng, nỗ lực vượt bậc, đạt được những thành quả đáng trân trọng trên các lĩnh vực:

Năm năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của quận 12 đều phát triển khá tốt; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giữ được nhịp độ phát triển tương đối, giá trị sản phẩm được nâng lên qua việc đầu tư trang thiết bị, khoa học công nghệ, chất xám, góp phần tạo ra uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Bộ mặt quận từng bước chuyển biến tích cực, bước đầu đã hình thành được một số khu đô thị mới, đường sá được mở rộng, cải tạo, nâng cấp; nhiều tuyến được thực hiện bằng phương thức “vận động dân hiến đất làm đường, mở hẻm” đã có tác dụng tốt, tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Công tác quy hoạch cơ bản phủ kín toàn địa bàn; đặc biệt là đã quy hoạch trường lớp, cơ sở y tế, cơ sở văn hóa, thể dục thể thao... đã tạo tiền đề để đáp ứng yêu cầu hưởng thụ của nhân dân.

Chương trình XĐGN, 3 giảm, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phổ cập giáo dục bậc trung học… ở quận 12 cũng đạt kết quả rất đáng phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân lên một bước mới. Hoạt động của HĐND, bộ máy chính quyền, quận, phường có nhiều tiến bộ; Vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể được chú trọng, tăng cường hơn… Hệ thống chính trị ngày càng được xây dựng, củng cố, kiện toàn. Quận 12 đã triển khai và xây dựng kế hoạch nâng chất hoạt động của chi bộ khu phố, tăng cường hoạt động của các chi bộ khối ngành; tập trung công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu công tác, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tất nhiên trong quá trình ấy, ở lúc này lúc khác, nơi này nơi khác, lĩnh vực này lĩnh vực khác… vẫn có những mặt còn hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm: Về kinh tế phát triển có mặt thiếu vững chắc, quận chưa có những cơ chế, chính sách điều kiện môi trường, hỗ trợ cụ thể để thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế rõ hơn, mạnh hơn; CN – TTCN hầu hết hoạt động còn mang tính chất nhỏ lẻ, tự xoay sở kinh doanh là chính; lĩnh vực nông nghiệp thiếu nghiên cứu đầu tư để giúp dân chuyển đổi nhanh cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện môi trường, thổ nhưỡng địa phương nên kết quả còn thấp, giá trị sản phẩm hàng hóa không cao; các dịnh vụ phục vụ cho sản xuẩ phát triển yếu, chưa thật sự là trợ thủ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp và bà con nông dân...Công tác quy hoạch tuy đã có quy hoạch tổng thể, quy hoạch một số chuyên ngành nhưng trong triển khai thực hiện chưa xây dựng lộ trình, thời gian cụ thể để đảm bảo tính khả thi, chưa tập trung lãnh đạo và có phương pháp kiên quyết hơn để hoàn thành theo đúng định hướng. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phát triển có mặt còn chậm so với yêu cầu phát triển của quận, nhất là trong xây dựng đường giao thông; công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập… Những thiếu sót, khuyết điểm trên một phần do phát sinh khách quan từ yêu cầu của quá trình đô thị hóa nhưng nguyên nhân chính vẫn là do cán bộ chưa đủ sức đáp ứng yêu cầu và có những vụ việc cán bộ quan lieu, nhũng nhiễu, mất lòng dân, từ đó chưa tạo được sự thống nhất trong chủ trương, cách làm, chưa tạo nên động lực, đòn bẩy để phát triển...

Về kết quả của chương trình XĐGN, 3 giảm, xây dựng khu phố văn hoá, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư… còn có mặt chưa đúng thực chất, chưa đảm bảo độ bền vững, tệ nạn xã hội còn nhiều phức tạp.

Công tác quản lý Nhà nước có mặt chưa sâu sát, đôi lúc buông lỏng; trật tự, kỷ cương chưa nghiêm; chưa tham mưu tốt cho lãnh đạo ở những vấn đề liên quan đến cơ chế, chủ trương, chính sách mới, để giúp lãnh đạo đưa ra những quyết định đúng đắn, chính xác...

Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng tại các một số chi bộ, Đảng bộ; chưa được phát huy đúng mức; nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được thực hiện đầy đủ; đấu tranh xây dựng nội bộ còn có biểu hiện nể nang, né tránh, bằng mặt không bằng lòng, dễ người dễ ta nên hạn chế tính xây dựng; chưa kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trước những vấn đề mới phát sinh; những sai phạm trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn… nhất là việc tìm được những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ những yếu kém, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý và trong tổ chức thực hiện...

Đội ngũ cán bộ đảng viên tuy đông nhưng chưa tạo thành sức mạnh tổng hợp; một số ít có biểu hiện phai mờ lý tưởng, sa sút cả về phẩm chất đạo đức, tinh thần cách mạng tiến công; năng lực trình độ thấp; thiếu tâm phục vụ nhân dân, thiếu tu dưỡng rèn luyện, chạy theo lợi ích vật chất trước mắt; chưa chịu khó học tập – nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt; chưa xem việc học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ là yêu cầu quan trọng và cần thiết để bản thân trưởng thành và phát triển…

Vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có lúc còn mờ nhạt; chưa tích cực chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tham gia giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc của Quận. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở phường, cơ quan còn nặng hình thức, thiếu tính thuyết phục. Cán bộ đoàn viên, hội viên chưa được trang bị kỹ năng thanh vận tốt, ít chịu va chạm, rèn luyện qua thực tiễn công tác…

Kính thưa Đại hội, thưa quý vị đại biểu!

Trong quá trình chuẩn bị, báo cáo chính trị Đại hội và kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ qua được Tổ công tác của Thành ủy góp ý và đã được tiếp thu, chỉnh sửa lại khá đầy đủ. Do đó trong Đại hội này, xin được phép thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Đại hội trong thảo luận cần chú ý làm rõ một số vấn đề then chốt sau đây:

— Vấn đề thứ nhất: Với xuất phát điểm từ một địa phương mà quá trình chuyển dịch các hoạt động nông nghiệp phân tán sang họat động phi nông nghiệp; cơ sở hạ tầng vừa thiếu vừa yếu thì yêu cầu phấn đấu vươn lên để trở thành quận đô thị, văn minh với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội là một yêu cầu bức thiết. Do đó, Đại hội cần nghiên cứu mổ xẻ để đưa ra được những giải pháp hết sức cụ thể, thiết thực, phải làm sao để mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan, đơn vị nhận thức được vấn đề, từ đó có phong cách, hành động phù hợp, tiến bộ, tích cực nhất, khắc phục nhanh tình trạng quy hoạch không bám sát thực tiễn từ đó thành quy hoạch treo; thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án; chủ động xây dựng quỹ nhà đất tái định cư để dân ổn định đời sống, an tâm lao động sản xuất. Quản lý chặt chẽ trật tự đô thị, trật tự xây dựng xem đó như là một biện pháp để giữ gìn kỹ cương phép nước; xử lý một cách nghiêm khắc đối với những trường hợp cố ý làm sai, làm trái nguyên tắc và những qui định của pháp luật.

— Vấn đề thứ hai: Bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận nhiệm kỳ III, quận cần đẩy nhanh hơn nữa quá trình mời gọi đầu tư để đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho thương mại dịch vụ phát triển. Phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội, tạo nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Chú ý phát triển đồng bộ các dịch vụ khác mà quận có nhu cầu, nhiều tiềm năng phát triển như giao thông vận tải, bưu chính, tài chính tín dụng, du lịch sinh thái, y tế, giáo dục … chú ý hàm lượng chất xám để tăng giá trị cho các sản phẩm hàng hóa; phát huy thế mạnh trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, các ngành nghề truyền thống của địa phương bằng việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ mới, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trong thị trường.

— Vấn đề thứ ba: Tiếp tục thực hiện chương trình XĐGN theo tiêu chí mới, chương trình 3 giảm, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu phố văn hoá và nếp sống đô thị trong cộng đồng dân cư… có kết quả tốt hơn để làm nền tảng cho sự phát triển; trong đó giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là yêu cầu có tính nguyên tắc và tiên quyết. Điều đó càng có ý nghĩa khi quận đạt được những kết quả tích cực trong điều kiện có nhiều áp lực về yêu cầu phát triển đô thị, dân số đông, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, bất cập. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách chăm lo cho Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, xây dựng được các khu phố văn hóa, phường văn hóa đảm bảo thực chất.

— Vấn đề thứ tư: Đại hội cũng cần thẳng thắn mổ xẻ vì sao trong nhiệm kỳ vừa qua lề lối, kỷ cương thực hiện không nghiêm, còn có biểu hiện trên nói dưới không chấp hành hoặc thực hiện chiếu lệ; quy chế dân chủ cơ sở chưa được thực hiện nghiêm túc; nhiều chương trình, công trình đặt ra đạt kết quả chưa cao - mà đặc biệt là có nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm trong công tác phải bị xử lý kỷ luật… Đại hội cần hiến kế giải pháp thế nào để nâng cao ý thức kỷ luật, lập lại trật tự kỷ cương; xây dựng mối quan hệ thông suốt, đồng bộ trên - dưới, giữa các cơ quan đơn vị với nhau, giữa quận với phường; giữa các cán bộ, đảng viên, công chức viên chức ở mỗi cơ quan, đơn vị nhằm tạo sức mạnh tổng hợp đoàn kết, thống nhất trong Đảng và cả bộ máy chính quyền Nhà nước.

— Vấn đề thứ năm: Quán triệt tinh thần xây dựng Đảng là then chốt, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng cơ sở, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền, cải thiện mối quan hệ giữa dân với chính quyền phải bắt đầu từ việc phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước tổ chức và trước dân. Phải làm sao xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; đảng viên, cán bộ phải làm nòng cốt trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở trong tổ chức, trong cơ quan, đơn vị mình, khu phố, tổ dân phố . Điều đó chỉ có được khi chúng ta xây dựng được đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, gắn bó với nhân dân, biết đặt lợi ích của dân lên trên và xem đó là mục tiêu phấn đấu của bản thân, là niềm vinh dự của người cán bộ đảng viên.

— Vấn đề thứ sáu: Một trong những vấn đề vừa có tính lý luận rất cơ bản nhưng lại là vấn đề rất thời sự của quận đó là vấn đề đoàn kết. Đảng bộ phải nêu cao tinh thần đoàn kết; Đoàn kết trong Thường trực, Ban Thường vụ đến Ban Chấp hành và toàn Đảng bộ; Đoàn kết trong mỗi Chi bộ, Đảng bộ, nhưng đoàn kết không phải là thống nhất một cách xuôi chiều mà là đấu tranh trên tinh thần xây dựng một cách thẳng thắn để bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải. Đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo điều hành…

Kính thưa các đồng chí!

Cùng với việc thảo luận đánh giá tình hình thời gian qua, bàn bạc và quyết định những vấn đề trọng tâm cần lãnh đạo và tổ chức thực hiện thời gian tới, Đại hội còn phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nữa là bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới. Để lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực theo tiêu chuẩn mà Trung ương và Thành phố đã qui định, đòi hỏi mỗi đảng viên phải đề cao trách nhiệm, tránh tình cảm riêng tư, định kiến cá nhân; công tâm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu nhất, có đức, có tài, có tâm, nhiệt tình, tâm huyết với sự phát triển đi lên của Quận. Đồng thời cũng phải đảm bảo cơ cấu hợp lý mang tính kế thừa giữa các độ tuổi, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010. Đại hội cũng cần lựa chọn, bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII gồm những đồng chí tiêu biểu, có khả năng đóng góp cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII sắp tới.

Thưa các đồng chí.

Quận 12 là Quận ven đô của Thành phố đang chuyển mình phát triển thành một quận đô thị với tốc độ cao, trên bước đường đi tới các đồng chí còn trải qua những thuận lợi và thử thách đan xen vào nhau. Vì vậy mong rằng Đại hội lần này phải tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Cuối cùng, một lần nữa tôi xin thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy xin gửi đến các đại biểu lời chúc sức khoẻ và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Thông báo