Chủ Nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2023

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V nhiệm kỳ 2105 - 2020

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 được thực hiện trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Ủy ban nhân dân và các Sở, ban ngành Thành phố đã giúp quận tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc; Quận uỷ đã phát huy tốt những kinh nghiệm được đúc kết từ các nhiệm kỳ qua; quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, điều hành quản lý của chính quyền, tích cực vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia thực hiện Nghị quyết, nỗ lực xây dựng và phát triển quận.

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện Nghị quyết gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế đã tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn quận còn thiếu và chưa đồng bộ, việc khai thác tiềm năng đất đai của quận chưa hiệu quả; quản lý an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều thách thức; một bộ phận cán bộ, đảng viên hạn chế về năng lực đã ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển quận 12 nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015

I. THÀNH TỰU

1. Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hoạt động tư pháp

1.1. Phát triển kinh tế đúng hướng, tăng trưởng đều và đảm bảo thu, chi ngân sách hàng năm

Ban Chấp hành Đảng bộ quận triển khai thực hiện Chương trình hành động số 11-CTrHĐ/TU, ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần IX về Chương trình hỗ trợ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Cơ cấu kinh tế của quận phát triển đúng định hướng “dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp” [1], tỷ trọng ngành dịch vụ đạt 68,54% (Nghị quyết 63 - 65%), công nghiệp đạt 31,09% (Nghị quyết 34,5 - 36,6%), nông nghiệp giảm còn 0,37% (Nghị quyết 0,4 - 0,5%); tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 20,44%; ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao, doanh thu tăng bình quân 23,6%/năm, từng bước hình thành các ngành dịch vụ cao cấp như ngân hàng, bưu chính viễn thông, giáo dục, siêu thị,…; sản xuất công nghiệp tập trung vào các ngành dệt may, giày da và sản xuất những sản phẩm từ kim loại, tốc độ tăng trưởng bình quân 15,26% hàng năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; sản xuất nông nghiệp chuyển theo hướng nông nghiệp đô thị, tỷ trọng giảm bình quân hàng năm 3,13%, hình thành một số mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao như: cá kiểng, hoa kiểng, dịch vụ nông nghiệp.

Hoàn thành quy hoạch và triển khai mời gọi đầu tư mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại [2]. Triển khai rộng các chương trình, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Tổ chức kết nối doanh nghiệp với thị trường tiêu thụ thông qua mở rộng hệ thống phân phối và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn [3]. Tăng cường quản lý thị trường, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Quan tâm đối thoại với doanh nghiệp [4], kết nối doanh nghiệp với tổ chức tín dụng, tiếp cận những chính sách hỗ trợ về vốn của Nhà nước [5]. Triển khai có hiệu quả các quyết định hỗ trợ sản xuất, giúp nông dân nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp [6].

Nỗ lực chỉ đạo thu ngân sách hàng năm với nhiều giải pháp hiệu quả, với số thu ngân sách ước thực hiện cả nhiệm kỳ là 4.636,08 tỷ đồng, đạt 104,53% dự toán được giao, tăng 81,8% so với giai đoạn 2006 – 2010. Thực hiện chi ngân sách đúng theo dự toán và quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chi ngân sách ước thực hiện cả nhiệm kỳ là 2.976,72 tỷ đồng, đạt 103,54% dự toán được giao, tăng 88,32% so với so với nhiệm kỳ trước.

1.2. Quản lý, phát triển đô thị, tài nguyên môi trường có chuyển biến tích cực

Hoàn thành và được thành phố phê duyệt 25 Đồ án quy hoạch phân khu 1/2000, đã phủ kín 100% diện tích đất tự nhiên; tổ chức công bố quy hoạch theo quy định; phê duyệt, công bố công khai Đồ án quy hoạch hẻm giới 11 phường; ban hành Quy chế quản lý quy hoạch phân khu được phê duyệt.

Tích cực huy động các nguồn vốn, thực hiện tốt quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã giúp bộ mặt đô thị của quận ngày càng khang trang hơn. Trong nhiệm kỳ, xây dựng 04 trụ sở Ủy ban nhân dân phường, 03 trạm Y tế, 02 trụ sở Công an và 02 trụ sở Quân sự phường. Hoàn thành, đưa vào sử dụng 58 tuyến đường, với tổng chiều dài 48,181 km, tổng kinh phí thực hiện 356,311 tỷ đồng, đạt 169,69% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; được sự đồng thuận của Nhân dân trong xã hội hóa giao thông, hệ thống thoát nước, thực hiện được 103,78/65 km đường, với tổng kinh phí 83,394 tỷ đồng, đạt 159,66%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Thực hiện cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh cho 61.000 hộ dân đạt tỷ lệ 152,5%, vượt 52,5% chỉ tiêu (thực hiện chỉ tiêu 40.000 hộ). Tích cực triển khai Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về chương trình giảm ngập nước; phối hợp với Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thực hiện các dự án thoát nước, nạo vét các tuyến kênh, rạch, cống thoát nước trên địa bàn [7].

Hoàn thành và đưa vào sử dụng 42 công trình phòng chống lụt bão[8]. Trong nhiệm kỳ, triển khai 40 dự án (đã hoàn thành 13 dự án, đang thực hiện 20 dự án, chuẩn bị thực hiện 07 dự án)[9].

Nỗ lực triển khai các kế hoạch kiểm tra, quản lý trật tự đô thị; xử lý các điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời kết hợp tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện mỹ quan đô thị, nhất là tại các điểm có tụ tập mua bán và các tuyến đường chính.

Công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) theo quy định, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng tại trên địa bàn quận. Đến nay, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành 04 danh mục để quản lý [10]. Đã cấp 56.002 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Thực hiện Chương trình hành động số 14-CTrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về chương trình giảm ô nhiễm môi trường, thường xuyên triển khai và kiểm tra công tác xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy định về môi trường[11], phối hợp Sở Tài nguyên – Môi trường, Cảnh sát môi trường Thành phố kiểm tra, xử lý 231 trường hợp; tăng cường quản lý việc tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân[12]. Đang phối hợp triển khai phương án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại khu phố 4, khu phố 5 phường Đông Hưng Thuận vào khu công nghiệp Lê Minh Xuân (Bình Chánh), theo kế hoạch của thành phố.

1.3. Quản lý, phát triển văn hóa - xã hội được tăng cường, có nhiều hoạt động khởi sắc

Công tác giáo dục – đào tạo đạt nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn hóa trình độ của cán bộ quản lý và giáo viên; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nghiệp vụ sư phạm ngày càng được nâng cao. Hằng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, xét tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,94%; hệ thống trường lớp phát triển gắn với từng cụm dân cư, góp phần đảm bảo công tác giáo dục, đào tạo[13]. Công tác xã hội hóa giáo dục phát triển theo chiều sâu, đạt được những kết quả tích cực; một số Trung tâm học tập cộng đồng duy trì hoạt động có hiệu quả. Chương trình xây dựng trường học từ nguồn vốn ngân sách được 191/572 phòng (đạt 33,39%) đưa vào sử dụng và 191 phòng đã được ghi vốn khởi công, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2016; từ nguồn vốn xã hội hóa được 509/713 phòng, đạt 71,39%. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày bậc mầm non đạt 100%, tiểu học đạt 30,6%, trung học cơ sở đạt 18,5%.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, đã nâng cấp bệnh viện, cải tạo khu phẫu thuật theo tiêu chuẩn Bộ Y tế [14]; thường xuyên kiểm tra hoạt động đối với các cơ sở y tế tư nhân, góp phần đảm bảo chăm sóc sức khỏe Nhân dân; các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu được đảm bảo, tình hình dịch bệnh được kiểm soát [15]; tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở chế biến, sản xuất kinh doanh thực phẩm [16]. Xây mới Trung tâm y tế dự phòng, đưa vào sử dụng Khu điều trị Methadone, sửa chữa các Trạm y tế xuống cấp; 11 Trạm Y tế đạt Bộ tiêu chí Y tế quốc gia, có 04 Trạm đang triển khai phòng khám bác sĩ gia đình. Chương trình tiêm chủng mở rộng hằng năm đều đạt trên 94%. Thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, duy trì phát triển dân số tự nhiên giữ mức dưới 1% hàng năm.

Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục phát triển mạnh theo hướng xã hội hóa[17], nhất là trong nhà trường, doanh nghiệp, góp phần nâng cao thể chất và ngày càng đáp ứng nhu cầu tập luyện, vui chơi, giải trí của người dân. Tỉ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt tỷ lệ 27,5% trên tổng số dân (vượt 0,5% chỉ tiêu), tỉ lệ học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đạt 99,8%. Đẩy mạnh công tác phát triển vận động viên năng khiếu, tham gia nhiều hội thao đạt thành tích cao[18].

Công tác cổ động, thông tin tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, trang tin điện tử, bản tin quận, tờ tin phường được quan tâm đầu tư. Nhà truyền thống, các điểm di tích lịch sử văn hóa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống địa phương. Quận hiện có 06 Di tích lịch sử văn hóa đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận[19].

Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được nâng cao; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nếp sống văn minh đô thị, xây dựng tuyến đường, phường Văn minh đô thị, cơ quan, công sở đạt chuẩn văn hóa[20]; nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của người dân.

Công tác chăm lo chính sách xã hội đi vào chiều sâu, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo đời sống cho các diện chính sách; công tác đào tạo nghề đáp ứng được nhu cầu của người lao động; thực hiện tốt các chương trình bảo trợ xã hội, hoạt động chăm sóc bảo vệ trẻ em, các chế độ chăm lo cho người có công và thân nhân [21], xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương[22], vận động các tổ chức, cá nhân phụng dưỡng 11 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; kịp thời động viên tinh thần, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với thân nhân những anh hùng, liệt sĩ.

Thực hiện các giải pháp giúp hộ nghèo, cận nghèo, như: hỗ trợ vốn vay ưu đãi với tổng số tiền trên 102 tỷ đồng, hỗ trợ vốn tạo việc làm; cấp 141.547 thẻ Bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho 21.503 học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo. Hoàn thành cơ bản mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 3 (2009 - 2015) trước thời hạn 02 năm so với Nghị quyết đề ra [23].

Thực hiện tốt các quyền đối với trẻ em, quan tâm chăm lo trẻ có hoàn cảnh đặc biệt [24], đảm bảo cho các em hòa nhập với cuộc sống; tăng cường tuyên truyền về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ. Chú trọng đầu tư trang thiết bị mới, đào tạo nhiều ngành nghề phù hợp với nhu cầu người lao động, hỗ trợ người lao động chuyển đổi ngành nghề trong quá trình đô thị hóa. Hằng năm, giải quyết việc làm trên 7.000 lao động, số lao động đã qua đào tạo nghề trên 6.000 trường hợp, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (40.071/35.000 lao động được giải quyết việc làm, 29.577/21.000 lao động đã qua đào tạo nghề).

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt việc quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo; tạo thuận lợi cho đồng bào các tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

1.4. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ

Thường xuyên củng cố khu vực tác chiến phòng thủ, thực hiện có hiệu quả kế hoạch hiệp đồng tác chiến với các đơn vị, lực lượng trú đóng trên địa bàn. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm; tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống biểu tình phá rối an ninh trật tự, khủng bố, kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Hằng năm, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1% dân số (dân quân là 0,8%), đảm bảo chất lượng; công tác huấn luyện cho các đối tượng đúng nội dung, chương trình theo kế hoạch, quân số tham gia đạt trên 98%. Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đều đạt chỉ tiêu đề ra.

Trong nhiệm kỳ, tuyển chọn và gọi 920 công dân thi hành nghĩa vụ quân sự, trong đó, có 51 đảng viên, chiếm 6,11%; công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên độ tuổi 17 và thanh niên đăng ký bổ sung từ 18 đến 25 tuổi đạt 100%; đăng ký, quản lý, biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị động viên đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự; đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật sẵn sàng huy động khi có yêu cầu đạt từ 70 - 80% các loại. Tổ chức hội thao quốc phòng đúng yêu cầu, đảm bảo tuyệt đối an toàn; xây dựng Ban Chỉ huy quân sự quận, phường vững mạnh toàn diện, từng bước nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định:

An ninh chính trị được giữ vững trong mọi tình huống, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan tâm củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức theo tình hình thực tế của ngành. Hiện nay, đội ngũ cán bộ chỉ huy từ đội đến phường cơ bản được chuẩn hóa về trình độ, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Lực lượng Công an đã chủ động phối hợp các ngành nắm chắc diễn biến tình hình trên các lĩnh vực, hệ loại đối tượng; kịp thời tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp ngăn chặn, và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị, xã hội; không để bị động, bất ngờ và xảy ra “điểm nóng”; bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị trên địa bàn; không để các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và các vụ việc gây bức xúc trong dư luận. Đã chuyển hóa cơ bản tình hình phức tạp về tệ nạn xã hội và an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh.

Thực hiện Chương trình hành động số 12-CTrHĐ/TU, ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông giảm 236 vụ (8,4%), giảm 101 người chết (9,91%), giảm 252 (9,79%) người bị thương so với nhiệm kỳ trước; hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.

Các cơ quan tư pháp tăng cường phối hợp hoạt động, pháp chế xã hội chủ nghĩa được thực thi công bằng, nghiêm minh. Các cơ quan tố tụng thực hiện tốt Quy chế liên ngành trong công tác, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành các vụ án.

Thực hiện tốt công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn pháp lý các vấn đề phục vụ quản lý, điều hành. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong cán bộ công chức và Nhân dân, tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở; tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí kịp thời cho người dân có nhu cầu [25].

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ đã tiếp 5.860 lượt người dân đến liên hệ[26], tiếp nhận 6.106 đơn thuộc thẩm quyền[27]. Tổ chức 32 đoàn thanh tra trên các lĩnh vực về quản lý tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trật tự xây dựng, thực hiện các chính sách xã hội,… Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm [28].

Thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố; kiểm sát điều tra, xét xử, thi hành các vụ án hình sự, dân sự; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật [29]. Bảo đảm các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành.

Giải quyết xét xử các loại án đảm bảo đúng theo quy định pháp luật; bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng làm oan sai người vô tội, bỏ lọt người phạm tội. Các vụ án đưa ra xét xử lưu động đều được dư luận Nhân dân đồng tình ủng hộ, phục vụ tốt cho yêu cầu chính trị tại địa phương [30].

Chủ động xác minh điều kiện thi hành án các vụ việc để tổ chức thi hành đạt kết quả, thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự [31].

2. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị

Hàng năm, Quận uỷ chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; kịp thời củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

2.1. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy. Quận ủy đã tập trung quán triệt kỹ về mục đích, yêu cầu, nội dung và qui trình kiểm điểm để nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý. Việc tổ chức kiểm điểm đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đã chỉ ra được nguyên nhân những hạn chế, khuyết điểm của từng tổ chức, cá nhân. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kết luận số 01-KL/QU về các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình[32]; định kỳ, Ban Thường vụ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Qua thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã có kết quả chuyển biến tích cực, các hạn chế, khuyết điểm đã được khắc phục cơ bản, nhất là những vấn đề mang tính cấp bách như Nghị quyết của Trung ương đã đề ra (có báo cáo chuyên đề kèm theo).

2.2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề học tập hàng năm được Quận uỷ lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, giúp cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác, đẩy mạnh việc làm theo của cán bộ đảng viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua triển khai, cơ bản đã tạo được sự thống nhất nhận thức trong Đảng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng các cấp qua học tập và làm theo gương Bác [33] (có báo cáo chuyên đề kèm theo).

2.3. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”; chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân; giáo dục truyền thống cách mạng, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đã giúp đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; giúp cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nói và làm đúng Cương lĩnh, Điều lệ và Nghị quyết của Đảng; nêu cao tính gương mẫu trong chấp hành chủ trương, chính sách; tinh thần và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực, hiệu quả công việc được nâng lên.

- Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện các nội dung, giải pháp không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Triển khai kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, Quy định số 47–QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm đúng thực chất, không chạy theo thành tích; xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng, từng vị trí công tác của đảng viên, giúp các tổ chức đảng, đảng viên, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế [34].

Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp tạo nguồn thông qua các phong trào hành động cách mạng. Hằng năm, đều vượt chỉ tiêu kết nạp đảng và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra[35]. Tập trung chỉ đạo kết nạp đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tạo tiền đề cho việc thành lập tổ chức đảng, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 10-CT/TU của Thành ủy [36].

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt các khâu trong công tác cán bộ. Việc tuyển dụng cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bố trí đúng chuyên môn, sở trường, thường xuyên cập nhật kiến thức; chủ động thực hiện công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch định kỳ; tạo nguồn cán bộ kế thừa các chức danh [37], luân chuyển cán bộ để rèn luyện, thử thách, nhất là mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ tiếp cận các chức danh lãnh đạo quản lý ở cơ sở, luân chuyển cán bộ cơ quan nhà nước sang cơ quan Đảng, mặt trận, đoàn thể và ngược lại. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ đáp ứng khá tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, có tinh thần phục vụ Nhân dân và hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời thẩm tra, xác minh, kết luận các vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay phục vụ cho công tác cán bộ, công tác kết nạp đảng; từ đó, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ Đảng.[38]

- Công tác kiểm tra – giám sát được Quận ủy và cấp uỷ cơ sở chú trọng, triển khai, quán triệt đầy đủ các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; ban hành các quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đảm bảo cho việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Định kỳ có tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

Quan tâm kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, đã tiến hành kiểm tra 23 tổ chức đảng và 71 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết các đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng của đảng viên. Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm phù hợp với tính chất và mức độ sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, đã góp phần thiết thực cho công tác giáo dục, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức kiểm tra 480 lượt tổ chức đảng và 20 đảng viên; thực hiện giám sát chuyên đề đối với 124 lượt tổ chức đảng và 14 đảng viên; đã xem xét xử lý kỷ luật 97 đảng viên (giảm 5 trường hợp so với nhiệm kỳ trước). Nội dung sai phạm chủ yếu: Thiếu tinh thần trách nhiệm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; việc chấp hành Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; phẩm chất lối sống; cố ý làm trái, mất đoàn kết nội bộ…

Quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Thành uỷ về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cơ sở; kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đối với cán bộ chủ chốt; tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; tổ chức học tập, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Đã tổ chức 5 đoàn thanh tra đối với 10 đơn vị về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng; qua thanh tra, chưa phát hiện vi phạm.

2.4. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính có tiến bộ

- Xây dựng chính quyền: Năng lực quản lý, hiệu quả điều hành của chính quyền và các cơ quan chuyên môn được củng cố, tinh gọn bộ máy, bảo đảm tính thống nhất; khắc phục sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò điều hành của Ủy ban nhân dân quận, phường trong thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị, vướng mắc, khó khăn của người dân. Thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; thường xuyên rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế cán bộ; từng bước trẻ hóa cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Cải cách hành chính: Thực hiện Chương trình hành động số10-CTrHĐ/TU, ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị; tiếp tục lãnh đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính không còn phù hợp. Tập trung đối với lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, đã giải quyết 147.334/162.876 hồ sơ, đạt 90,4% (so với đầu nhiệm kỳ là 65%). Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính đúng hẹn trên các lĩnh vực tăng đều qua các năm [39]. Chất lượng cán bộ công chức được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ[40]. Thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đã tạo sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý thu - chi ngân sách ở các đơn vị.

Từng bước hiện đại hóa trong công tác cải cách hành chính[41], tạo môi trường thân thiện trong công tác tiếp công dân và giải quyết hồ sơ hành chính; phối hợp Bưu điện thành phố thực hiện dịch vụ trả kết quả giải quyết hồ sơ tận nhà, được sự đồng tình, hài lòng của người dân. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai thuế qua mạng đạt trên 95%.

Thực hiện tốt việc áp dụng và cải tiến các quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đến 11 phường, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giảm thiểu phiền hà cho người dân[42]. Từ khi áp dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào việc giải quyết các hồ sơ hành chính, thực hiện yêu cầu phát trả hồ sơ tận nhà cho người dân, tỷ lệ hài lòng luôn đạt trên 80%, giúp cho người dân an tâm, tin tưởng hơn vào chính quyền.

3. Công tác vận động Nhân dân mang lại hiệu quả thiết thực, quan tâm đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Công tác dân vận luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, góp phần giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Công tác dân vận của chính quyền từng bước được phát huy thông qua việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, qua việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quyết định hành chính; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân ở các lĩnh vực có nhiều sự quan tâm, bức xúc. Các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, huy động được nhiều nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác chăm lo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, duy trì mối quan hệ gắn bó với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được các cấp ủy đảng quan tâm, nhận thức về quy chế dân chủ cơ sở tiếp tục chuyển biến tích cực, từng bước mở rộng thực hiện đến các doanh nghiệp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thể hiện quyền dân chủ đại diện của Nhân dân trong tham gia giám sát, quản lý nhà nước. Ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân được nâng lên, thể hiện rõ trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua việc thực hiện các nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được quan tâm lãnh đạo kiện toàn, củng cố về tổ chức, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chuyển trọng tâm về cơ sở; tích cực giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thiết thực, đa dạng hơn, thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc: Phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, giám sát cán bộ công chức; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân thông qua việc nắm bắt, kiến nghị giải quyết những vấn đề liên quan đến dân chủ, dân sinh[43]. Tham mưu xây dựng tốt mối quan hệ gắn bó với các cơ sở tôn giáo, vận động đồng bào có đạo tích cực tham gia công tác giảm nghèo, an sinh xã hội,… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Liên đoàn Lao động: Đầu tư đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về xây dựng giai cấp công nhân, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tuyên truyền vận động các cấp công đoàn quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật cho người lao động; phối hợp và tăng cường kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp. Kịp thời chia sẻ những khó khăn về vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động thông qua các hoạt động chăm lo an sinh xã hội [44].

Hội Nông dân: Tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; phối hợp tốt với các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội định hướng cho nông dân trong chuyển đổi ngành nghề, cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị. Phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng thành công nhiều mô hình trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, huy động tốt các nguồn lực hỗ trợ nông dân trong sản xuất, chăn nuôi, giới thiệu việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân[45].

Đoàn thanh niên: Nỗ lực tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Chú trọng bồi dưỡng nhận thức, giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Các phong trào thanh niên ngày càng đa dạng, thiết thực, từng bước đi vào các bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên công nhân; tạo môi trường giáo dục, rèn luyện để thanh niên có điều kiện cống hiến, trưởng thành; giới thiệu cho Đảng những nhân tố tích cực để xem xét, kết nạp; củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đoàn, hội vững mạnh, xây dựng cơ sở đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, chăm lo tốt vật chất tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn [46].

Hội Liên hiệp phụ nữ: Tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tập trung tuyên truyền về bình đẳng giới, vai trò, vị trí phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Tăng cường công tác giáo dục kiến thức pháp luật, chăm sóc sức khỏe cho hội viên; tích cực phối hợp tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách có liên quan, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng phụ nữ, trẻ em. Nâng chất hoạt động cơ sở hội gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, thu hút phụ nữ dân tộc, tôn giáo, nữ thanh niên công nhân tham gia; thành lập chi hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Hoạt động của tổ chức hội được sự tham gia tích cực của hội viên, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên [47].

Hội Cựu chiến binh: Tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Phát huy vai trò Hội Cựu chiến binh trong phối hợp, liên tịch giữa các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên. Đẩy mạnh hoạt động xã hội của tổ chức hội, được sự hưởng ứng tích cực của hội viên bằng nhiều hình thức chăm lo vật chất, tinh thần, đặc biệt là hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chủ động tham mưu, phối hợp xây dựng câu lạc bộ Cựu quân nhân khu phố đạt kết quả tốt; xây dựng mô hình hoạt động gắn kết “3 chi” tại các cơ sở hội.[48]

Các tổ chức Hội quần chúng: Hoạt động đúng quy định pháp luật, mục đích, Điều lệ Hội; duy trì nền nếp sinh hoạt, tổ chức các hoạt động hiệu quả, thiết thực. Thực hiện tốt công tác chăm lo vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho hội viên; vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM

1. Phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động tư pháp

1.1. Quản lý, phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế thiếu vững chắc, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh thấp. Các ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức cao phát triển còn ít. Quy mô của các doanh nghiệp chủ yếu vừa và nhỏ [49]; còn nhiều doanh nghiệp kinh doanh không đảm bảo điều kiện, không đúng ngành nghề đăng ký; sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, không tuân thủ các qui định quản lý, sử dụng hóa chất, hàng lậu, hàng giả, hàng hóa gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn. Các mô hình sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, theo tính chất hộ gia đình.

Công tác quản lý các hộ kinh doanh chưa chặt chẽ; nợ đọng thuế vẫn tăng qua các năm; số doanh nghiệp được kiểm tra còn thấp so với số doanh nghiệp đang quản lý, chưa khai thác được hết nguồn thu. Kết quả mời gọi đầu tư phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ còn thấp.

1.2. Quản lý, phát triển đô thị, tài nguyên môi trường

Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và tốc độ gia tăng dân số. Nhiều công trình giao thông thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng các yêu cầu về kết nối hạ tầng kỹ thuật. Tiến độ thực hiện các dự án nâng cấp cầu giao thông còn chậm so kế hoạch đề ra. Công tác quy hoạch hẻm giới có thời điểm chưa được triển khai đồng bộ. Hệ thống thoát nước đô thị chưa được cải thiện, còn ngập nước cục bộ tại một số khu vực. Quản lý trật tự xây dựng thiếu chặt chẽ, tình trạng vi phạm pháp luật xây dựng vẫn còn xảy ra [50]; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hẹn trên lĩnh vực nhà đất chưa cao; hiệu quả sử dụng đất của các dự án phát triển đô thị, khai thác quỹ đất còn thấp; việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết dứt điểm. Chưa hoàn thành các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng sử dụng vốn ngân sách theo Nghị định 22/1998/NĐ–CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tiến độ thực hiện các dự án theo Nghị định 69/2009/NĐ–CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa đảm bảo theo kế hoạch. Tình trạng tụ tập mua bán lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị còn phổ biến; công tác phối hợp xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường còn thiếu đồng bộ. Công trình xây dựng Trung tâm thể dục thể thao đa năng (giai đoạn 1 của dự án Công viên văn hóa thể dục thể thao quận) chưa hoàn thành.

1.3. Quản lý, phát triển văn hóa - xã hội

Công tác quản lý nhà nước và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao chưa đáp ứng yêu cầu của Nhân dân, cơ sở vật chất phục vụ cho thể dục thể thao còn hạn chế, lạc hậu. Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở một số phường hiệu quả còn thấp; kết quả xây dựng nếp sống văn minh đô thị đang từng bước có sự chuyển biến. Hoạt động kinh doanh các ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội gia tăng.

Mức sống của một bộ phận người có công, hưởng trợ cấp xã hội còn thấp so với mức sống bình quân của dân cư trên địa bàn; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm thiếu bền vững; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn thấp; phát triển hạ tầng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu.

Xây dựng trường học từ vốn ngân sách chỉ đạt 191/572 phòng, tỷ lệ 39,33%, vốn xã hội hóa đạt 509/713, tỷ lệ 79,7%. Tỷ lệ học sinh tiểu học, trung học cơ sở học hai buổi còn thấp (chỉ tiêu 70%) [51]; công tác quản lý nhà nước trong các trường mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ gia đình thiếu chặt chẽ; chất lượng công tác khám chữa bệnh còn thấp, trang thiết bị y tế chưa được đầu tư kịp thời; số bác sĩ chưa đạt theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra[52]; tỷ lệ sinh con thứ 3 có chiều hướng gia tăng[53].

Công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ chưa được tổ chức thường xuyên, hiệu quả thấp, thiếu tác động mạnh đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; các cơ sở sản xuất nhỏ, hộ kinh doanh chưa có sự quan tâm đúng mức nên có khó khăn cho hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn quận. Khả năng sử dụng vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn thấp, tiến độ giải ngân chậm, tỷ lệ nợ quá hạn còn cao.

1.4. Quốc phòng, an ninh, hoạt động tư pháp

Việc nắm tình hình có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có thời điểm chưa kịp thời. Còn xảy ra một số trường hợp lợi dụng tình hình an ninh biển Đông, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Phạm pháp hình sự chưa được kéo giảm (tăng 294 vụ). Tai nạn giao thông thiệt hại về người và tài sản còn lớn. Còn án quá hạn luật định, án bị hủy và sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.

2. Xây dựng hệ thống chính trị:

2.1. Công tác xây dựng Đảng

Việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở một số tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị còn chậm, thiếu chủ động; việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số tổ chức đảng còn chung chung; công tác tự kiểm tra việc học tập và làm theo gương Bác ở một số cơ sở đảng còn mang tính hình thức.

Công tác nắm tình hình tư tưởng chính trị của đảng viên chưa sát thực tế. Nhiều cán bộ, đảng viên thiếu mạnh dạn đấu tranh tự phê bình và phê bình. Một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thờ ơ, né tránh, thoái thác nhiệm vụ cấp ủy giao; không thực hiện đúng qui định về chế độ sinh hoạt Đảng, làm đơn xin ra khỏi Đảng; không tham gia chính kiến vào nhiệm vụ, công việc chung. Một số đảng viên khi dự học tập Nghị quyết còn chưa chú ý lắng nghe và lĩnh hội nội dung.

Một vài cấp ủy chưa thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, trong sinh hoạt chưa tập trung thảo luận, đề ra giải pháp lãnh đạo thực hiện những vấn đề thiết thực ở đơn vị; công tác tạo nguồn kết nạp đảng từ đoàn viên thanh niên chưa đạt; quy hoạch đào tạo cán bộ trẻ ở một số cấp ủy phường chưa tốt. Công tác đào tạo cán bộ phục vụ cho yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận thiếu đầu tư tương xứng. Còn trường hợp cán bộ không đạt chuẩn theo chức danh, một vài cán bộ lãnh đạo quản lý còn hạn chế về năng lực, thiếu gương mẫu.

Còn trường hợp cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, giao khoán cho Ủy ban Kiểm tra cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chưa thường xuyên, chất lượng một số cuộc kiểm tra còn thấp; việc kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm chưa đúng mức, công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa kịp thời nên chưa phát hiện sai phạm của đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng còn hạn chế. Việc khắc phục sau kết luận thanh tra về thu hồi vật chất (tài chính, đất đai) thực hiện thiếu triệt để.

2.2. Cải cách hành chính

Chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ công chức quận, phường, ứng dụng công nghệ thông tin: Một số chỉ tiêu về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức quận phường không đảm bảo; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn một số lĩnh vực chưa cao, nhất là lĩnh vực nhà đất; việc triển khai nội dung ứng dụng công nghệ thông tin chưa đạt chỉ tiêu đề ra [54].

2.3. Công tác vận động Nhân dân

Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận ở một số cấp ủy, tổ chức đảng hiệu quả còn thấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có mặt còn chậm. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thiếu bền vững và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm chưa kịp thời; phát triển, quản lý đoàn viên, hội viên còn chạy theo số lượng; chưa mạnh dạn giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tuyên truyền, quán triệt các văn bản về qui chế dân chủ cơ sở chưa sâu; công khai, minh bạch các nội dung theo qui định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở và các Nghị định của Chính phủ về quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hình thức.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân chưa tạo được sức lan tỏa rộng; công tác dân vận của chính quyền còn hạn chế trong giải quyết một số loại hồ sơ hành chính, giải quyết khiếu nại và chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hình thức, nội dung có lúc chưa sát đối tượng, chưa xây dựng được nhiều mô hình mới, phong trào thiếu bền vững, còn biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động.

III. NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM

1. Nguyên nhân:

1.1. Nguyên nhân thành tựu:

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ về nhiều mặt từ thành phố; được sự đồng thuận và tích cực đóng góp nhiều nguồn lực từ Nhân dân, từ các doanh nghiệp trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn.

Quận ủy quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò tham mưu, nâng cao trách nhiệm điều hành, quản lý của chính quyền; tăng cường kỷ luật kỷ cương trong Đảng và các cơ quan nhà nước; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị; cải tiến chế độ hội họp, tăng thời gian, nâng cao chất lượng đi cơ sở và chỉ đạo hoạt động từ cơ sở; quan tâm phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác và các tổ chức đảng trực thuộc; tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra đối với các lĩnh vực nhạy cảm, kịp thời xử lý các trường hợp sai phạm; mạnh dạn luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bố trí cán bộ, nhất là cán bộ trẻ; chú trọng phát huy dân chủ cơ sở, huy động sức mạnh của Nhân dân; hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ quận đến cơ sở kiên trì tuyên truyền, vận động nguồn lực trong Nhân dân phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

1.2. Nguyên nhân hạn chế:

- Khách quan:

Do tác động chung của suy thoái kinh tế, chủ trương cắt giảm đầu tư công; ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở một bộ phận Nhân dân chưa cao; việc chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận chưa tốt. Một số quy định pháp luật, nghị định hướng dẫn thi hành chưa kịp thời, thiếu đồng bộ, hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, dẫn đến phải thay đổi thủ tục hành chính, kéo dài thời gian trong tổ chức thực hiện. Việc huy động nguồn lực tài chính đầu tư phát triển hạ tầng còn ít.

- Chủ quan:

Việc tiếp xúc, gặp gỡ và lãnh đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh chưa thường xuyên; việc hỗ trợ của chính quyền quận đối với nông dân trong sản xuất, kinh doanh và thị trường tiêu thụ nông sản chưa rõ nét; còn thiếu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên trong công tác quản lý thuế, công tác hậu kiểm trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chưa kịp thời.

Công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng chưa kịp thời, thiếu kiên quyết; công tác giám sát đánh giá đầu tư chưa tốt; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn trên lĩnh vực nhà đất còn thấp do chưa hoàn thiện được quy trình xử lý hồ sơ hành chính; tiến độ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường còn chậm.

Việc dự báo mức tăng dân số chưa sát thực tế, nhân lực tham mưu, công tác quản lý trường mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ gia đình chưa theo kịp yêu cầu. Đội ngũ cán bộ y tế còn thiếu, một bộ phận trình độ chưa đáp ứng nhiệm vụ, thái độ phục vụ người dân của một số y bác sỹ chưa tốt. Một số cấp ủy và chính quyền cơ sở còn lúng túng trong chỉ đạo xây dựng khu phố văn hóa; chưa thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý, nên một số cơ sở kinh doanh ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn hoạt động diễn biến phức tạp.

Sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị về công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chưa đúng mức; nhận thức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong việc điều hành, phát triển kinh tế - xã hội chưa đầy đủ, từ đó chưa nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi chưa nghiêm; thiếu sự năng động, sáng tạo trong tham mưu giải quyết công việc cho người dân; chưa thường xuyên thanh tra công vụ của cán bộ, công chức ở bộ phận thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân, tổ chức.

Có lúc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, nhất là việc phát huy vai trò của các Quận ủy viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số tổ chức đảng có mặt còn hạn chế, hiệu quả tổ chức thực hiện một số nghị quyết chưa cao. Việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Quận ủy ở một số cấp ủy Đảng chưa nghiêm túc, kết quả, hiệu quả còn thấp. Một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng trong thực hiện chức năng lãnh đạo, đôi lúc có biểu hiện buông lỏng sự lãnh đạo trên một số lĩnh vực, như thiếu kiểm tra, giám sát, chỉ đạo chuyên đề; sợ can thiệp sâu vào công việc của chính quyền. Trong đánh giá cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng còn biểu hiện nể nang, chạy theo thành tích, đánh giá chưa đúng thực chất năng lực, kết quả công tác của cán bộ.

Công tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng bộ chưa thật sự đi sâu vào từng đảng viên. Trách nhiệm tự kiểm tra của cấp ủy cơ sở đối với công tác quản lý đảng viên có nơi còn lỏng lẻo. Quận uỷ chưa sâu sát với từng chi bộ, đảng bộ để nắm bắt kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Một số đảng viên chưa tự giác tự phê bình và phê bình, còn hạn chế trong đấu tranh với những biểu hiện sai trái, ý thức đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực chưa cao.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn thấp. Một vài cơ quan còn biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm ở một số công việc; một số cán bộ làm việc cầm chừng, năng suất, hiệu quả không cao. Công tác nắm bắt, dự báo chưa sát tình hình thực tế; quản lý còn sơ hở nhiều, lỏng lẻo; phối hợp chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ.

Còn đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở có thời điểm chưa chủ động hoạt động theo quy chế đã đề ra, còn lúng túng và trông chờ vào sự lãnh đạo, tiến độ triển khai và hiệu quả tổ chức hoạt động của đơn vị chưa cao. Nhiều hoạt động tuyên truyền chưa đổi mới về phương thức, nội dung chưa phù hợp đối tượng, chưa đi sâu vào các bộ phận Nhân dân, đặc biệt là các khu nhà trọ, công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Kinh nghiệm

Qua 5 năm lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, Đảng bộ quận đúc kết được những kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, Quận uỷ bám sát Nghị quyết và tình hình thực tiễn, quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; lãnh đạo bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong thực hiện Nghị quyết.

Thứ hai, phát huy sự đoàn kết thống nhất và vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm trong trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, đề cao tính chủ động, nhạy bén, kiên quyết trong quản lý, điều hành của chính quyền; phối hợp kịp thời, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; tích cực đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp và Nhân dân trong hoạt động.

Thứ tư, thực sự quan tâm chăm lo cho Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn vào xây dựng, bảo vệ và phát triển của quận.

PHẦN THỨ HAI

Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển quận 12 nhiệm kỳ 2015 - 2020

Với vị trí địa lý thuận lợi, có nguồn lực lao động dồi dào, đất đai được phê duyệt quy hoạch; những thành quả đạt được sau 18 năm hình thành và phát triển cùng với sự đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ, sự nỗ lực điều hành của chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân là những yếu tố thuận lợi để thúc đẩy tiến trình đô thị hóa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư vào địa bàn quận. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự, nguy cơ diễn biến hòa bình, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và thiếu tu dưỡng, rèn luyện trong một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng như sự tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật- xã hội còn nhiều hạn chế,… đặt ra nhiều thách thức cho công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ quận. Trước tình hình đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ và xây dựng phát triển quận 12 trong 5 năm tới như sau:

I. MỤC TIÊU

Trên cơ sở dự báo về những thuận lợi và khó khăn, thách thức trong năm năm tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế bền vững; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân tham gia xây dựng, quản lý xã hội, đưa quận 12 phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.”

II. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ từ 18% - 19% năm, ngành công nghiệp từ 13 - 15% năm. Đến năm 2020, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng từ 59% - 61%, ngành công nghiệp chiếm từ 38,75 - 40,85%, ngành nông nghiệp chiếm 0,15% - 0,25%.

Phấn đấu thu đạt và vượt dự toán pháp lệnh hàng năm từ 5% trở lên.

2. Các chỉ tiêu văn hoá - xã hội:

Phấn đấu đến cuối năm 2020, đạt tỉ lệ từ 7 bác sĩ/10.000 dân, 100% trạm y tế phường có đủ bác sĩ và đạt chuẩn y tế quốc gia, 50% trạm y tế có 2 - 3 bác sĩ; tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở mức 5%, tỉ lệ tử vong trẻ dưới 1 tuổi ở mức 9,3‰ trở xuống.

Tiếp tục giữ vững kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông. Hàng năm có 99,8% trẻ em trở lên trong độ tuổi tiểu học được đến trường. Đến năm 2020 đạt tỉ lệ 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học. Phấn đấu đến năm 2020, huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào trung học cơ sở, 99% trẻ em trong độ tuổi trung học cơ sở được đến trường; 50% học sinh tiểu học, trung học cơ sở được học 2 buổi/ngày, 100% học sinh tiểu học được học ngoại ngữ theo Đề án 2020 của Bộ Giáo dục – Đào tạo; 80% giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt trên chuẩn, 30% trường tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn tiên tiến hiện đại.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt từ 30% số dân tham gia tập luyện thể dục rèn luyện thân thể thường xuyên; 80% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 80% khu phố được công nhận “Khu phố văn hóa”; 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn “Đơn vị văn hóa”; đến 2020, có 3 phường được công nhận Phường văn minh đô thị.

Phấn đấu giải quyết việc làm bình quân mỗi năm 3.500 lao động thực chất, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 72%. Phấn đấu đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân người/năm của hộ nghèo tăng gấp 3,5 lần so với năm 2011; đào tạo nghề bình quân hàng năm là 6.000 lao động.

Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90%.

3. Các chỉ tiêu nước sạch và môi trường:

Phấn đấu đến năm 2020, có 100% hộ dân trên địa bàn được cấp nước sạch.

Đảm bảo 95% các cơ sở sản xuất, thương mại, dịch vụ có lưu lượng nước thải từ 10m3/ngày đêm trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường.

Phấn đấu 100% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Phấn đấu đến cuối năm 2020, có 100% hộ dân tổ chức phân loại rác tại nguồn.

4. Chỉ tiêu về quốc phòng an ninh:

Phấn đấu hoàn thành giao quân 2 cấp đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao cả về số lượng và chất lượng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng trên giao; tỷ lệ đảng viên nhập ngũ hàng năm đạt 5% trở lên; phát triển dân quân tự vệ đạt 1% so với tổng số dân (dân quân là 0,8%).

Kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự trên dân số thực tế tại địa bàn; tỷ lệ khám phá án năm sau cao hơn năm trước, trong đó: án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đạt trên 90%; phấn đấu kéo giảm 10% tai nạn giao thông trên 03 tiêu chí (số vụ, số người bị thương và số người chết).

5. Chỉ tiêu xây dựng Đảng, đoàn thể:

Hằng năm, xây dựng trên 95% tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ công chức quận, phường đạt chuẩn quy định.

Kết nạp 1.000 đảng viên mới.

Đến cuối 2020, xây dựng tổ chức công đoàn tại 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện và hoạt động ổn định, 90 - 100% doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 500 lao động trở lên hoạt động ổn định, có tổ chức đảng và tổ chức đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động tư pháp

1.1. Quản lý, phát triển kinh tế, thu chi ngân sách

Lãnh đạo phát triển kinh tế theo cơ cấu Dịch vụ – Công nghiệp – Nông nghiệp, quan tâm chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành. Trong 5 năm tới phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn giai đoạn 2010 - 2015.

Tập trung phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp như trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ tài chính ngân hàng. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ, hoạt động khuyến công, khuyến nông. Thực hiện củng cố các ngành hàng truyền thống (may mặc, giày da), khuyến khích thu hút đầu tư các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao gồm: tin học - điện tử, cơ khí chính xác.

Hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách hàng năm.

1.2. Quản lý, phát triển đô thị, tài nguyên môi trường

- Lãnh đạo thực hiện chặt chẽ công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; khai thách hiệu quả tài nguyên đất, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:

Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc phát triển mạng lưới cấp nước, lắp đặt đồng hồ nước.

Phối hợp các cơ quan chức năng sớm xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch cốt nền phù hợp quy hoạch chung thành phố và địa hình địa phương. Thường xuyên duy tu nạo vét hệ thống mương rạch, cống thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước khu vực. Tăng cường kiểm tra, xử lý ngăn chặn tình trạng san lấp lấn chiếm sông, kênh, rạch làm thu hẹp dòng chảy, đảm bảo tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường.

- Công tác quản lý trật tự đô thị, môi trường

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, kéo giảm vi phạm trật tự xây dựng đến mức thấp nhất; phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Giải quyết đúng hẹn trên 95% đối với hồ sơ đủ điều kiện như hồ sơ: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chuyển mục đích sử dụng đất; tách – hợp thửa đất; đăng ký chuyển nhượng nhà, đất. Hạn chế tối đa khiếu nại liên quan đến hồ sơ hành chính, đơn thư khiếu nại.

Rà soát, lập danh mục, cung cấp bản đồ các khu đất do Nhà nước quản lý đến các phòng ban chuyên môn quận và Ủy ban nhân dân 11 phường trên địa bàn quận, bàn giao cho Ủy ban nhân dân 11 phường quản lý. Thực hiện công tác tổng kiểm kê đất đai 05 năm (2015 - 2020); lập quy hoạch sử dụng đất hàng năm phục vụ cho việc giao và thu hồi đất trên địa bàn quận.

Tập trung xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo chỉ đạo của Thành phố, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Đổi mới hoạt động tuyên truyền, có giải pháp nâng cao vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

1.3. Quản lý, phát triển văn hóa - xã hội

Tập trung đầu tư trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên cho các trường công lập. Củng cố, nâng chất hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình y tế trọng điểm quốc gia. Đầu tư các trang thiết bị của bệnh viện quận, trạm y tế phường. Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ, tiếp tục nhận chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của cán bộ, nhân viên ngành y tế, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Tiếp tục đầu tư và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các loại hình vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục thể thao. Tập trung nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, từng bước giảm dần sự cách biệt về mức hưởng thụ văn hóa giữa các khu vực.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công”; bảo đảm đủ nguồn lực để thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, ưu tiên cho chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội cho người nghèo và người hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

1.4. Quốc phòng, an ninh, hoạt động tư pháp

Tập trung xây dựng và đưa vào hoạt động trụ sở công an, phường đội 11 phường. Xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường công tác dự báo, nắm tình hình; chủ động phát hiện kịp thời các âm mưu hoạt động gây mất an ninh trật tự, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn; đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm; tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tổ chức hội thao quốc phòng hàng năm đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước, điều chỉnh bổ sung các phương án chiến đấu, phòng chống biểu tình bạo loạn, diễn tập khu vực phòng thủ.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chuyên đề về an ninh và phương án phòng chống gây rối, biểu tình, gây bạo loạn lật đổ, phá hoại, khủng bố trên địa bàn; phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, củng cố nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả; phối hợp thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình liên tịch đã ký kết giữa các ngành. Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện các biện pháp nghiệp vụ công an, đấu tranh kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, nâng cao tỷ lệ khám phá án. Đẩy mạnh tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông góp phần kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, nhất là trong lĩnh vực hình sự. Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và theo đúng quy trình, quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thanh tra, kiểm tra công vụ; thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Xây dựng hệ thống chính trị:

2.1. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ

Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên trì lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đưa việc tự phê bình và phê bình thành nền nếp, tự giác, ngày càng đi vào chiều sâu, có tác dụng tích cực trong giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý ở từng cơ quan, đơn vị.

Giáo dục phẩm chất cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có sự thống nhất cao và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng; đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, cá nhân; nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật, năng lực tổ chức, quản lý cho cán bộ, đảng viên; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tư tưởng; đấu tranh chống diễn biến hòa bình, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Xây dựng hệ thống tổ chức, cơ cấu bộ máy của Đảng đáp ứng được nhiệm vụ; đảm bảo các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc Tập trung dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt chuẩn chức danh, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có năng lực công tác. Xác định rõ mối quan hệ và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, đoàn thể. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đúng thực chất và bền vững.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức trong hệ thống chính trị, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, cán bộ làm công tác tham mưu. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng, sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW và chất lượng thực hiện các khâu của công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá cán bộ. Chủ động trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, kết hợp các độ tuổi, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, phát triển. Đảm bảo đội ngũ cán bộ đạt chuẩn chức danh, có năng lực công tác, có tinh thần phục vụ Nhân dân và có lối sống tốt. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn ngừa các sai phạm. Chú trọng kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, quản lý sử dụng các nguồn quỹ vận động trong Nhân dân. Thực hiện thường xuyên công tác giám sát việc rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

2.2. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Từng bước tinh gọn biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức quận, phường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục.

Tổ chức thực hiện tốt Chương trình cải cách hành chính; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức quận, phường và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Tập trung nâng cao hiệu lực và hiệu quả cải cách hành chính, đảm bảo sự liên thông và thống nhất, cắt giảm các thủ tục hành chính theo yêu cầu của Thành phố và Trung ương; hoàn chỉnh quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trên tất cả các lĩnh vực theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan, công tác dân vận trong quản lý hành chính nhà nước; bình xét các danh hiệu thi đua trong phong trào thi đua yêu nước hàng năm tại các cơ quan, đơn vị theo hướng đúng mục đích, yêu cầu đề ra; phát huy hơn nữa vai trò tham mưu của bộ phận thường trực phụ trách công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận; lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ trong Nhân dân đối với các chức danh chủ chốt của Ủy ban nhân dân quận, phường.

Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo hệ thống thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận đến đơn vị trực thuộc được thông suốt, kịp thời qua hệ thống mạng; bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các cấp được hiệu quả, đồng bộ và thống nhất theo định hướng chung của thành phố.

3. Công tác vận động Nhân dân

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên từ quận đến phường; phát huy tính tích cực chính trị của Nhân dân trong tham gia các phong trào địa phương, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, tham gia hưởng ứng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, giới thiệu những người ưu tú cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận. Đổi mới công tác dân vận của chính quyền, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng bằng những công việc hợp lòng dân, đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân, để Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội phát động, tạo động lực trong phong trào hành động cách mạng bằng nhiều hình thức nhằm huy động tốt mọi nguồn lực xã hội thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy tốt vai trò người có uy tín trong cộng đồng nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chỉ đạo thực hiện nền nếp quy chế dân chủ cơ sở gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục rà soát, phát huy các nội dung đã làm tốt, khắc phục những hạn chế về thực hiện qui chế dân chủ cơ sở.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới mạnh nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, tham mưu tốt cho cấp ủy, giữ vai trò tham mưu và làm nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giáo dục thế hệ trẻ, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: Tập trung thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, cơ sở chính trị của chính quyền, đại diện cho ý chí nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, da dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân các giới nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Tăng cường công tác kiều bào và đối ngoại Nhân dân.

Liên đoàn Lao động: Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng giai cấp công nhân. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, kiến thức pháp luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, nghiệp vụ công tác, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia quản lý nhà nước trên lĩnh vực lao động; nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong phối hợp chăm lo đời sống, văn hóa, tinh thần cho công nhân, người lao động.

Hội Nông dân: Tiếp tục tham mưu, phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của quận. Định hướng việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện nông nghiệp đô thị của quận, áp dụng có hiệu quả việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường sinh thái. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nông dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng dân cư.

Đoàn Thanh niên: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước, nâng cao trách nhiệm công dân trong thanh thiếu niên. Đổi mới nội dung, phương thức tập hợp rộng rãi thanh niên các giới, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên rèn đức, luyện tài, lao động, học tập, phấn đấu, cống hiến, thực hiện quyền làm chủ của thanh niên. Củng cố nâng chất hoạt động cơ sở đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có năng lực vận động, tập hợp thanh niên.

Hội Liên hiệp Phụ nữ: Tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 11-NQ/TW trong cán bộ, hội viên trên cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu hội viên và nhiệm vụ của tổ chức Hội; phát huy vai trò nòng cốt trong vận động phụ nữ các giới. Duy trì phát triển các mô hình hoạt động hiệu quả, hỗ trợ phụ nữ nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, thoát nghèo bền vững, tham gia đóng góp ngày nhiều hơn trong công tác xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Hội Cựu chiến binh: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong tình hình mới”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “cựu chiến binh gương mẫu”, nêu gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng chất hoạt động cơ sở hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền cơ sở. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Các tổ chức xã hội nghề nghiệp: Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải, tạo môi trường và điều kiện để hội viên phát huy sức lực, trí tuệ, theo nguyện vọng trên cơ sở pháp luật. Phát triển hội viên, chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

4. Dự kiến các công trình, chương trình trọng điểm

* Các công trình, chương trình chuyển tiếp:

1. Chương trình xây dựng trường học ở các bậc học: đến năm 2020 xây mới 769 phòng học.

2. Công trình Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao đa năng (giai đoạn 1 của dự án Công viên văn hóa thể dục thể thao quận).

3. Chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước.

* Đề xuất công trình, chương trình mới:

4. Công trình nâng cấp mở rộng Bệnh viện (giai đoạn 1) lên quy mô 300 giường bệnh.

5. Chương trình nâng cấp 25 tuyến đường giao thông, với chiều dài 16,4 km.

6. Chương trình bê tông hoá 13 tuyến đê bao kết hợp giao thông nông thôn với chiều dài 17,8 km.

IV. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP

1. Nhóm giải pháp phát triển kinh tế, thu chi ngân sách

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất; tập trung phát triển nhanh khu vực dịch vụ, nhất là các nhóm ngành, nghề có giá trị gia tăng cao, hệ thống kho bãi hiện đại; đa dạng hóa hệ thống bán lẻ; hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế tập thể; tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế hộ, kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Công khai minh bạch quy trình, thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả quản lý. Triển khai sâu rộng chương trình bình ổn thị trường. Đẩy mạnh các chương trình, chính sách hỗ trợ của thành phố đến với các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo qui định pháp luật để tiếp cận ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới trang thiết bị tạo điều kiện phát triển kinh tế. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ xây dựng, đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Áp dụng các đề tài khoa học công nghệ nâng cao chất lượng các sản phẩm con giống, cây giống như cá cảnh, cây mai, kiểng bon sai. Tất cả người dân có sản xuất nông nghiệp có nhu cầu vay vốn đều tiếp cận nguồn vốn theo Quyết định 13/QĐ- UBND của thành phố.

Tập trung công tác kiểm tra đối với các doanh nghiệp, nhất là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, xử lý và chấn chỉnh kịp các thiếu sót, sai phạm trong tổ chức và hoạt động. Đảm bảo liên thông ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế; tập trung tuyên truyền quy định pháp luật thuế đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh; tổ chức quản lý chặt chẽ về số lượng người nộp thuế, tăng cường chống sót hộ; tổ chức, sắp xếp cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, chú trọng tới các bộ phận kiểm tra thuế, quản lý nợ, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức của cán bộ thuế. Thực hiện phân bổ, công khai dự toán ngân sách hằng năm theo đúng thời gian quy định.

2. Nhóm giải pháp quản lý phát triển đô thị, tài nguyên môi trường

Định kỳ rà soát các Đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 theo Luật Quy hoạch đô thị, đề xuất Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh quy hoạch đô thị thiếu tính khả thi của các đồ án quy hoạch đã ban hành; gắn quy hoạch xây dựng đô thị với quy hoạch phát triển ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh; ứng dụng hệ thống thông tin địa lý phục vụ cho công tác quản lý nhà đất, quy hoạch xây dựng và các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án nhà ở, kiến nghị Thành phố thu hồi, có biện pháp chế tài đối với các dự án nhà ở chưa triển khai. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình. Xây dựng quy trình thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán theo hướng rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Phối hợp các Sở ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra năng lực chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát, đảm bảo hiệu quả trong thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn. Đảm bảo đấu thầu, chọn thầu đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các qui định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng và đất đai. Tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch đô thị đã được duyệt; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, phát huy vai trò giám sát cộng đồng, xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; khai thác nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý để tạo vốn phát triển hạ tầng đô thị.

Chú trọng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm tự gia cố bờ bao bảo vệ tài sản của Nhân dân; rà soát, đề xuất thực hiện các công trình phòng, chống lụt, bão kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn. Vận động Nhân dân thường xuyên nạo vét mương, cống thoát nước, hạn chế ngập úng và đảm bảo vệ sinh môi trường.

3. Nhóm giải pháp phát triển văn hóa - xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm. Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, phương thức thủ đoạn các loại tội phạm, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm; tiếp tục thực hiện đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy”.

Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ giáo dục – đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống trường, lớp; chú trọng bồi dưỡng đạo đức và trách nhiệm đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo; quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện xây dựng xã hội học tập, hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị.

Tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa; đa dạng hóa các loại hình vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu của người dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Đầu tư mở rộng bệnh viện, phát triển nhân lực ngành y, nâng cao y đức, chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; xã hội hóa các hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao; đẩy mạnh công tác thu hút các nguồn lực xã hội trong hoạt động thể thao, mở rộng và nâng chất phong trào thể thao quần chúng, thể thao học đường. Tập trung thực hiện Công trình Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao đa năng giai đoạn 1 và 2.

Xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tích cực ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội và sự xuống cấp về đạo đức xã hội. Chăm lo xây dựng phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề bức xúc xã hội, chú trọng giải quyết vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội; thực hiện giảm nghèo bền vững, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

4. Nhóm giải pháp đảm bảo quốc phòng – an ninh, hoạt động tư pháp

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; giữ vững ổn định để phát triển kinh tế - xã hội; chủ động đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao công tác dự báo, nắm tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đảm bảo công tác phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền tảng chính trị vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng – an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát huy cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với các cơ quan tư pháp.

5. Nhóm giải pháp xây dựng hệ thống chính trị

5.1. Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Tiếp tục tập trung thực hiện ba vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; chú trọng kiểm tra trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên về đạo đức lối sống, đặt lợi ích của Nhân dân, của Đảng lên trên lợi ích cá nhân.

5.2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình và biện pháp thực hiện các vấn đề cấp bách của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổ chức thực hiện nghiêm Chương trình hành động phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phản bác các quan điểm sai trái theo tinh thần Đề án 02 – ĐA/TU của Thành ủy. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân để định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tăng cường cảnh giác trước âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức học tập Nghị quyết, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, kịp thời cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên kiêm chức.

5.3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Kết luận 64-KL/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng của các cơ quan tham mưu; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Kiên quyết chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; xây dựng quy trình, biện pháp đánh giá, thẩm định công nhận chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đảm bảo đúng thực chất. Tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, đảm bảo chất lượng đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ. Đổi mới phương pháp, xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ theo chuẩn chức danh, nâng cao hơn nữa hiệu quả đánh giá cán bộ, đảm bảo thực chất, khách quan, công tâm, phát huy dân chủ, tính tự giác của cán bộ, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cá nhân người đứng đầu, tạo cơ sở để thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, luân chuyển cán bộ.

Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; tập trung nắm tình hình và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay, nhất là vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

5.4. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; kiện toàn bộ máy, phát huy vai trò của cán bộ và cơ quan kiểm tra trong việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện công tác kiểm tra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị nhằm phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi thi hành kỷ luật Đảng; quy định về những điều đảng viên không được làm.

Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung kiểm tra, giám sát ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Quy định cụ thể và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đi đôi với phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Kiện toàn bộ máy Ủy ban Kiểm tra, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

5.5. Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền

Sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền ở đô thị theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển quận, thành phố, gắn với việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Chính quyền địa phương. Thường xuyên rà soát nhân sự, bố trí biên chế hợp lý đối với từng cơ quan, đơn vị theo vị trí làm việc cụ thể.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất và phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn quận.

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính theo hướng hiện đại hóa nền hành chính. Đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, tận tụy phục vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận, thành phố.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

5.6. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng của Nhân dân xây dựng, bảo vệ phát triển quận; chăm lo xây dựng mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh

Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thực hiện nhiều giải pháp huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các chính sách an sinh xã hội, giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của Nhân dân.

Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc “mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân”. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữa các dân tộc; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng; quan tâm phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo sống “tốt đời đẹp đạo”, tham gia đóng góp tích cực cho nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, phát triển quận.

Tiếp tục ủng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với trong tâm hướng về cơ sở; tập hợp rộng rãi Nhân dân các giới, xây dựng lực lượng nòng cốt ở các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn, hội ở cơ sở thật sự vững mạnh, phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn giới thiệu cho cấp ủy tạo nguồn phát triển đảng và nguồn quy hoạch cán bộ hệ thống chính trị.

***

Việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V đề ra sẽ mở ra một bước tiến mới cho đảng bộ và Nhân dân quận nhà; tạo điều kiện để ngày nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; khẳng định vai trò, vị trí của đảng bộ đối với trọng trách lãnh đạo xây dựng và phát triển địa phương, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức cùng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ và Nhân dân quận 12 ra sức phát huy truyền thống của quê hương Mười tám thôn Vườn trầu, của Chiến khu An Phú Đông, Vườn Cau đỏ anh hùng; đoàn kết thống nhất, nỗ lực học tập, tích cực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ động công tác trong môi trường hội nhập, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, hướng đến xây dựng quận 12 thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.


[1] Đầu nhiệm kỳ, có 7.319 doanh nghiệp và 11.329 hộ kinh doanh cá thể; cuối nhiệm kỳ tăng lên 10.613 doanh nghiệp và 14.590 hộ kinh doanh cá thể.

[2] Với 36 địa điểm, gồm 12 chợ, 13 siêu thị, 11 trung tâm thương mại. Đã có các đơn vị đăng ký và đang làm thủ tục đầu tư 02 chợ, 02 siêu thị và 03 trung tâm thương mại.

[3] Đến nay, quận có 35 điểm bán hàng bình ổn giá (05 siêu thị, 18 cửa hàng tiện ích và 12 hộ kinh doanh). Ngoài ra, có 27 điểm bán hàng bình ổn giá nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm, sữa, 54 điểm bán thuốc Tây.

[4] Từ năm 2010 – 2014, tổ chức 20 hội nghị đối thoại với 2.697 lượt doanh nghiệp tham dự.

[5] Qua 2 năm (2013, 2014), có 102 doanh nghiệp ký kết với 13 ngân hàng vay 1.423,09 tỷ đồng.

[6] Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đô thị, kết quả đã phê duyệt 151 phương án, vốn đầu tư 190,097 tỷ đồng, vốn vay có hỗ trợ lãi suất là 111,18 tỷ đồng.

[7] Khắc phục xong 30/35 điểm ngập cục bộ do nước mưa, đạt tỷ lệ 85,71% so với kế hoạch đề ra.

[8] Tổng chiều dài 36,3km, kinh phí thực hiện 562,460 tỷ đồng.

[9] Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ các dự án là 624.011.959.351 đồng; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản được giao là 835,959 tỷ đồng, giải ngân 3 nguồn vốn hằng năm bình quân đạt 98%.

[10] Danh mục đất do Nhà nước quản lý, công sản do các đơn vị quản lý sử dụng (danh mục 1); Danh mục đất do Nhà nước quản lý, công sản cần tiếp tục xử lý (Danh mục 2); Danh mục đất do Nhà nước quản lý, công sản loại ra (Danh mục 3); Danh mục đất do Nhà nước quản lý, công sản bổ sung (Danh mục 4); Danh mục đất do Nhà nước quản lý, sử dụng có 502 khu đất, diện tích 813.570,4m2. Đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý và công sản cần tiếp tục xử lý là 266 khu, diện tích 705.047,45m2. Trong 60 địa chỉ được phê duyệt bán đấu giá, đã bán được 17 địa chỉ, tổng diện tích là 9.552,10 m2, tổng số tiền thu được là 158.219 triệu đồng, đang thực hiện thủ tục bán đấu giá 43 địa chỉ.

[11] Từ năm 2011 đến nay đã tổ chức 558 lượt kiểm tra (trong đó 70 lượt đột xuất), xử phạt 155 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 1,33 tỷ đồng từ năm 2011 đến nay đã tổ chức 558 lượt kiểm tra (trong đó 70 lượt đột xuất), xử phạt 155 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 1,33 tỷ đồng.

[12] Hiện có 193 đường dây thu rác dân lập với 86.436 chủ nguồn thải (trong đó có 1.144 đơn vị, tổ chức ngoài hộ gia đình). Khối lượng rác thu mỗi ngày khoảng 420 tấn. Tỷ lệ thu rác đạt 91.8% chất thải rắn thông thường (chỉ tiêu 100%), 90% chất thải rắn y tế (chỉ tiêu 100%), cơ bản quản lý 100% chất thải nguy hại (chỉ tiêu 70%).

[13] Cán bộ quản lý đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 98,6%; giáo viên đạt chuẩn 100%, trên chuẩn là 85,6%; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ trung cấp chính trị đạt 34,4%. Hệ công lập: 17 trường mầm non (tăng 3 trường so nhiệm kỳ trước), 20 trường tiểu học (tăng 3 trường), 11 trường THCS (tăng 2 trường) và 03 trường THPT, 01 trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12. Hệ ngoài công lập: 30 trường mầm non (tăng 15 trường so với nhiệm kỳ trước) và 180 nhóm giữ trẻ. Có 07 trường trung cấp chuyên nghiệp, 01 trường trung cấp nghề, 06 trường cao đẳng và 08 trường đại học trên địa bàn.

[14] Năm 2010, trung bình có 817 bệnh nhân đến khám bệnh/ngày. Hiện nay, trung bình có từ 1.100 – 1.200 bệnh nhân/ngày, công suất giường bệnh đạt 100%, trong nhiệm kỳ có 1.225.651 lượt người đến khám chữa bệnh.

[15] Toàn quận có 444 cơ sở, gồm 04 phòng khám đa khoa tư nhân, 02 nhà bảo sanh, 66 phòng khám chuyên khoa, 16 phòng khám nha khoa, 37 phòng chẩn trị đông y, 312 nhà thuốc tư nhân, 04 dịch vụ y tế, 03 phòng khám từ thiện miễn phí của Hội Chữ thập đỏ. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu:. Công tác phòng chống dịch bệnh: sốt xuất huyết 2.351 ca, tay chân miệng 2.289 ca, phát ban – sởi 216 ca.

[16]Quận kiểm tra 948 cơ sở, có 170 cơ sở không đảm bảo quy định, xử phạt 574,65 triệu đồng; các phường kiểm tra 4.814 cơ sở, có 1.049 cơ sở không đảm bảo quy định, xử phạt 39,15 triệu đồng.

[17] Xây dựng 76 sân bóng đá mini với tổng giá trị 24,776 tỷ đồng.

[18] Tham dự 251 giải cấp thành phố, đạt 1.364 huy chương; cấp Toàn quốc: đạt 84 huy chương; cấp quốc tế: đạt 07 huy chương.

[19] Miếu Cây Quéo, Đình Hanh Phú, chùa Tường Quang, chùa Khánh An, đền Nguyễn Ảnh Thủ, Đình Tân Hội.

[20] Số hộ đạt chuẩn hộ gia đình văn hóa: năm 2010 đạt 91,42%; năm 2011 đạt 88,08%; năm 2012 đạt 92,66%; năm 2013 đạt 93,18%; năm 2014 đạt 86,01%. Số khu phố được công nhận khu phố văn hóa: năm 2011 có 39/80 (48,75%); năm 2012 có 52/80 (65%); năm 2013 có 66/80 (82,5%); năm 2014 có 71/80 (88,75%). Cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa: năm 2011 có 65/67 (97,01%); năm 2012 có 84/84 (100%); năm 2013 có 83/85 (97,64%); năm 2014 có 85/86 (98,83%). Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị: phường Thới An được quận công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị; phường Tân Thới Hiệp được ghi nhận đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2012, 2013; phường Tân Chánh Hiệp được ghi nhận đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2013, 2014.

[21] Tổng số lượt người được hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng là 159.782. Chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 95.783 lượt người có công với số tiền trên 122,71 tỷ đồng. Chi chế độ điều dưỡng tại nhà, chính sách ưu đãi về giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên và các chế độ khác với số tiền 9,347 tỷ đồng. Trao tặng 82 nhà tình thương cho lao động nghèo và 05 nhà tình nghĩa cho diện chính sách có công.

[22] Đã xây dựng 05 và sửa chữa 33 căn nhà tình nghĩa trị giá 639 triệu đồng; xây dựng 82 căn và sửa chữa 84 căn nhà tình thương trị giá 4,13 tỷ đồng.

[23] Nâng chuẩn thu nhập hộ nghèo có thu nhập dưới 10 triệu đồng/người/năm:Năm 2011: 1824/1516; năm 2012: 647/500; năm 2013: 474/456. Nâng chuẩn thu nhập hộ nghèo có thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm:Năm 2011: 2.652/1500; năm 2012: 2.023/2.000; năm 2013: 1.049/900; quý I/2014: 236/236. Phấn đấu đưa 1800 hộ vượt mức thu nhập bình quân trên 16 triệu đồng/người/năm: Năm 2013: 2900/600; năm 2014: 2074/1800; năm 2015: đến ngày 31/3 đạt 595/1800. Phấn đấu đưa 900 hộ vượt mức thu nhập bình quân trên 21 triệu đồng/người/năm: Năm 2014: 1040/900, năm 2015: đến ngày 31/3 đạt 373/1000 hộ. Tính đến nay, tổng số hộ nghèo từ 16 triệu đồng/người/năm là 4.296 hộ/17.601 nhân khẩu, tỷ lệ 3,9%/tổng hộ dân; tổng số hộ cận nghèo (trên 16 đến 21 triệu đồng/người/năm) là 1.672 hộ/7.435 nhân khẩu, tỷ lệ 1,51%/tổng hộ dân.

[24] Tặng 13.764 phần quà với tổng giá trị 1.388.150.000 đồng; trao 2.494 suất học bổng, dụng cụ học tập và xe đạp với tổng giá trị 2.282.190.000 đồng.

[25] Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 646 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật với 118.025 lượt người tham dự; cấp phát 285.897 tài liệu tuyên truyền. Tổ chức 18 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức quận, phường, các hội viên, đoàn viên phường, hòa giải viên khu phố với 53.678 lượt người tham dự.

[26] Lãnh đạo quận tiếp 1.370 lượt và cán bộ tiếp công dân thường xuyên tiếp 4.490 lượt.

[27] Khiếu nại 933 đơn; tố cáo 97 đơn; tranh chấp đất 106 đơn; dân nguyện 4.970 đơn. Đã giải quyết 5.073 đơn (đạt 83,08%), đang xem xét giải quyết 1.033 đơn. Qua công tác giải quyết khiếu nại đã bảo vệ quyền lợi cho người dân với tổng số tiền 5.329.005.250 đồng, 01 nền đất tái định cư.

[28] Thu hồi về cho nhà nước 1.496.976.946 đồng, bảo vệ quyền lợi cho người dân 645.540.000 đồng, kiến nghị chuyển sang cơ quan điều tra 3 vụ, kiểm điểm trách nhiệm 56 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 20 tập thể, 65 cá nhân.

[29]Trong nhiệm kỳ đã thụ lý kiểm sát 1.620 vụ với 2.108 bị can, truy tố 1.283 vụ với 2.145 bị can; kiểm sát xét xử 1.282 vụ với 2.159 bị cáo.

[30]Trong nhiệm kỳ đã thụ lý tổng số 12.047 vụ án các loại, đã xét xử 11.368 vụ, trong đó án hình sự 1.386 vụ (có 97 vụ đưa ra xét xử lưu động ); án dân sự 3.578 vụ; án hôn nhân và gia đình 4.970 vụ; án hành chính, lao động và kinh doanh - thương mại 1.434 vụ.

[31]Trong nhiệm kỳ đã thụ lý tổng số 10.759 vụ việc, trong đó có điều kiện thi hành 8.662 vụ việc, tổ chức thi hành xong 6.447 vụ việc, với tổng số tiền 431.305.196.000 đồng.

[32] Theo kết luận, cuối năm 2012 thực hiện 8 đầu việc; trong năm 2013 thực hiện 21 đầu việc và đến cuối năm 2015 thực hiện 24 đầu việc.

[33] Đã tổ chức khen thưởng 98 tập thể và 209 cá nhân, đề xuất Thành ủy khen 4 tập thể và 06 cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

[34] Tổ chức cơ sở đảng đạt Trong sạch vững mạnh qua các năm: 2010: 69,49%; 2011: 78,78%; 2012: 72,22%; 2013: 61,11%; 2014: 44,44%.

[35] Trong nhiệm kỳ, kết nạp được 1.387 đảng viên, đạt tỷ lệ 198,14% (chỉ tiêu 700 đảng viên).

[36] Thành lập 19/25 tổ chức Đảng ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước có trên 500 lao động, đạt tỷ lệ 76%; 505 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội với 40.046 đoàn viên, hội viên.

[37] Quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo có 63 đồng chí, quy hoạch Ban Thường vụ có 17 đồng chí, quy hoạch các chức danh diện Thành ủy quản lý có 25 đồng chí; quy hoạch các chức danh diện quận ủy quản lý có 237 đồng chí, trong đó có 116 nữ; điều động 50 đồng chí, điều động và bổ nhiệm 76 đồng chí, bổ nhiệm 89 đồng chí, chỉ định bổ sung cấp ủy 37 đồng chí, quy hoạch cán bộ quản lý trẻ tuổi có 32 đồng chí, công nhân có 03 đồng chí.

[38] Đã sưu tra, xác minh 807 hồ sơ, trong đó, 569 hồ sơ phục vụ kết nạp đảng, 26 hồ sơ phục vụ công tác cán bộ, 207 hồ sơ rà soát theo Chỉ thị 39-CT/TW và 05 hồ sơ phục vụ công tác tuyển dụng.

[39] Năm 2011 đạt 70,9%; năm 2012 đạt 89,8%; năm 2013 đạt 94,8% và năm 2014 đạt 97,3% (chỉ tiêu Nghị quyết là 95%).

[40] Cán bộ, công chức quận: Công chức lãnh đạo có 83,3% có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị (chỉ tiêu 80%). Cán bộ công chức phường: 5 chức danh chủ chốt: Đạt 100% có trình độ đại học; 96,6% có trình độ trung cấp chính trị trở lên (chỉ tiêu 80%). Trưởng đoàn thể: Đạt 92% dưới 45 tuổi có trình độ đại học (chỉ tiêu 70%),100% có trình độ trung cấp chính trị (chỉ tiêu 70%). Công chức: Có 86,5% đạt trình độ đại học (chỉ tiêu 70%); 83% có trình độ trung cấp chính trị (chỉ tiêu 70%). Cán bộ không chuyên trách: 56,6% có trình độ đại học (chỉ tiêu 50%).

[41] Đã triển khai, ứng dụng 02 phần mềm mã nguồn đóng và 10 phần mềm mã nguồn mở phục vụ công tác quản lý.

[42] Được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 áp dụng trên các lĩnh vực, thực hiện có hiệu quả ở quận và 11 phường (đầu nhiệm kỳ chỉ có 4/11 phường).

[43] Vận động quỹ vì người nghèo: 17.561.300.920 đồng; Quỹ vì biển đảo quê hương: 2.301.042.000 đồng; Trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ: 1.818 suất với tổng số tiền 2.088.996.000 đồng; Cứu trợ thiên tai bão lũ: 2.894.837.500 đồng. Tuyên dương gương người tốt việc tốt: 3.975 gương cấp phường, 933 gương cấp quận và 120 gương cấp Thành phố.

[44] Có 453 tổ chức công đoàn cơ sở với 44.911 đoàn viên/ 53.515 công nhân lao động. Giới thiệu 593 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 173 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

[45] Năm 2010, 2011 có 11 cơ sở hội, 3.559 hội viên. Từ năm 2012 đến nay còn 06 cơ sở Hội, 1.994 hội viên. Giới thiệu 57 hội viên ưu tú cho Đảng, đã kết nạp 23 hội viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

[46] Có 47 cơ sở đoàn với 12.014 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ phát triển 12.445 đoàn viên mới. Giới thiệu 2.133 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp 805 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

[47] Có 14 cơ sở hội với 29.340 hội viên. Trong nhiệm kỳ phát triển được 12.540 hội viên mới. Giới thiệu 924 hội viên ưu tú cho Đảng, đã kết nạp 211 hội viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

[48] Có 15 cơ sở hội với 3.322 hội viên. Trong nhiệm kỳ phát triển được 927 hội viên mới. Giới thiệu 15 hội viên ưu tú cho Đảng, đã kết nạp 15 hội viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

[49] Số doanh nghiệp theo từng năm: 2011: 5.207; năm 2012: 5.464;năm 2013: 5.663; năm 2014: 5.906; ước năm 2015: 6.159. Tính đến nay, trên địa bàn quận có 10.613 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó: số doanh nghiệp từ 500 lao động trở lên là 28; doanh nghiệp từ 200 đến 500 lao động là 72; còn lại là doanh nghiệp dưới 100 lao động.

[50] Trong nhiệm kỳ xảy ra 1.856 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (348 trường hợp sai phép, 1.463 trường hợp không phép, 23 trường hợp vi phạm khác, 22 trường hợp ngăn chặn ngay từ ban đầu)

[51] Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày bậc tiểu học đạt 30,6%, trung học cơ sở đạt 18,5%.

[52] Chỉ tiêu 7 bác sĩ, chỉ đạt 5,55 bác sĩ /10.000 dân.

[53] Sinh con thứ 3: Năm 2010: 144 trường hợp, năm 2011: 134 trường hợp, năm 2012: 229 trường hợp, năm 2013: 271 trường hợp, năm 2014: 221 trường hợp.

[54] Công chức lãnh đạo có 13% có trình độ trên đại học (chỉ tiêu 20%); 98,14% cán bộ lãnh đạo quận có trình độ đại học (chỉ tiêu 100%); trên đại học 12,96% (chỉ tiêu 20%); Công chức chuyên môn quận có trình độ đại học 78,7% (chỉ tiêu 100%), có trình độ trung cấp chính trị 52% (chỉ tiêu 80%); cán bộ, công chức phường có 76,2% trình độ A ngoại ngữ trở lên (chỉ tiêu 100%), 81,6% có trình độ A tin học trở lên (chỉ tiêu 100%); Cán bộ không chuyên trách: 88,9% có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên (chỉ tiêu 100%); 48% có trình độ trung cấp chính trị (chỉ tiêu 50%). Tổng số hộp thư điện tử được cấp cho cán bộ công chức là 778 và số thực tế sử dụng là 207, đạt 26,6%, chưa đạt chỉ tiêu 95%.

Thông báo