Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Quận 12 (Từ 1/4/1997 đến tháng 12/1997)

Ban Chấp hành Lâm thời Đảng bộ Quận 12 được Thành ủy ra Quyết định chỉ định số 242 ngày 06/3/1997 gồm 25 đồng chí, trong đó có 17 đồng chí từ Huyện Hóc Môn chuyển sang, còn lại 08 đồng chí do Thành phố tăng cường về. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù ở giai đoạn lâm thời, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo mọi hoạt động sớm đi vào ổn định và đạt nhiều kết quả thiết thực. Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần I (nhiệm kỳ 1998 – 2000) đã tổng kết, đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Quận ủy từ ngày thành lập Quận đến nay. Bản báo cáo kiểm điểm này chỉ tập trung đánh giá những ưu, khuyết điểm về sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Lâm thời Đảng bộ Quận trên một số lĩnh vực chủ yếu sau đây:

ƯU ĐIỂM

Sau khi có quyết định chỉ định của Thành ủy, Ban Chấp hành Lâm thời Đảng bộ đã tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 17/3/1997 để xác định nhiệm vụ và bàn các biện pháp nhanh chóng sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, chuẩn bị các điều kiện ban đầu về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc tạm để tổ chức lễ công bố thành lập Quận vào sáng ngày 01/4/1997. Về quan điểm chỉ đạo chung, Ban Chấp hành Đảng bộ xác định phải nhanh chóng củng cố tổ chức bộ máy, ổn định trụ sở làm việc, lãnh đạo phát triển kinh tế là trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là then  chốt và không ngừng giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Quận.

1. Lãnh đạo sắp xếp củng cố tổ chức, bộ máy, nhân sự.

Với điều kiện của một Quận mới, cán bộ tập trung từ nhiều nguồn, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo công tác củng cố tổ chức bộ máy sớm đi vào hoạt động ổn định. Để công tác tuyển chọn cán bộ đi vào nề nếp, phát huy được hiệu quả, Quận ủy đã ban hành quy trình tuyển chọn CB.CNV nhằm hạn chế sai sót, tuyển người theo đúng khả năng, trình độ công việc. Trong một thời gian ngắn, công tác này đã hoàn thành theo đúng định biên cho phép của thành phố. Thắng lợi này nhờ vào sự tập trung lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, việc bố trí cán bộ được xác định trên quan điểm khách quan, vô tư, vì hiệu quả công việc mà bố trí và chỉ sau 1 tháng đã đi vào ổn định. Một số trường hợp bố trí chậm do thiếu nhân sự cụ thể nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cũng đã cố gắng giải quyết xong. Về trụ sở làm việc, giai đoạn đầu của Quận và các Phường mới chia tách, đều không đảm bảo điều kiện làm việc. Chỉ sau 1 tháng tập trung khẩn trương, trụ sở làm việc đã được xây dựng, sửa chữa khá khang trang, đáp ứng được yêu cầu làm việc tối thiểu trong thời gian chờ xây dựng trụ sở mới.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Sau khi hình thành Quận mới, trong kỳ họp lần thứ hai (4/1997), Ban Chấp hành đã ra Nghị quyết tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội song song với việc sắp xếp về tổ chức bộ máy. Ban Chấp hành đã dựa vào tình hình thực tế của Quận mới để lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế đúng trọng tâm, trọng điểm theo từng thời gian cụ thể. Qua đó, sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tập trung theo hướng đẩy mạnh công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, kêu gọi đầu tư, tạo thời cơ thuận lợi để thu hút vốn đầu tư nhằm phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc đẩy mạnh kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ban Chấp hành đã nhận thức đúng và đưa vào Nghị quyết hàng tháng, quý các chủ trương phát triển kinh tế phù hợp với bước đi của một Quận mới thành lập. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng tháng tăng bình quân từ 10 – 12% so tháng trước, (trừ tháng 12 có khuynh hướng giảm). Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được Ban Chấp hành quan tâm lãnh đạo, giải quyết được bước đầu việc tiêu thụ sữa bò ở các Phường, định hướng chuyển vùng lúa năng suất thấp sang trồng các loại cây khác đạt hiệu quả. Các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách thành phố và Quận có tập trung đẩy nhanh tiến độ. Thu chi ngân sách cơ bản cân đối được. Tiến độ thu thuế có chậm, nhưng Quận ủy tập trung lãnh đạo đẩy mạnh vào cuối năm nên đạt được kế hoạch đề ra. Các phòng ban chức năng, các phường đều nhanh chóng thích nghi và bắt nhịp ngay vào các hoạt động chung của Quận, tạo không khí làm việc hăng say, sôi nổi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Lãnh đạo trên lĩnh vực văn hóa xã hội.

Trong quan diểm chỉ đạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm đến việc phát huy nhân tố con người, bồi dưỡng đào tạo thế hệ trẻ, thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa. Xuất phát từ quan điểm đúng đắn đó, Ban Chấp hành đã huy động được sức đóng góp của nhân dân vì sự nghiệp phát triển chung của Quận trên tinh thần tự nguyện. Hội nghị xã hội hóa giáo dục được tổ chức lần đầu và đạt kết quả thắng lợi. Dù ngân sách Quận còn nhiều khó khăn nhưng đã cố gắng chăm lo tốt diện chính sách, hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng nhà tình nghĩa. Quan tâm đúng mức đến công tác xóa đói giảm nghèo, cơ bản xóa được hộ đói và đang từng bước phấn đấu giảm hẳn hộ nghèo. Các chính sách về chăm lo phát triển sự nghiệp y tế được quan tâm đẩy mạnh, trong đó đã lãnh đạo khắc phục khó khăn về nơi làm việc của Trung tâm Y tế, Ban Môi trường, Hội Chữ thập đỏ. Xúc tiến các thủ tục và điều kiện cần thiết để sớm hình thành Trung tâm Y tế Quận, đưa vào kế hoạch xây dựng Trạm Y tế ở các phường mới chia tách. Lãnh đạo các hoạt động VHTT-TDTT đạt được nhiều kết quả, trong đó đã quan tâm chỉ đạo hai mặt xây và chống trên lĩnh vực văn hóa. Đội Kiểm tra liên ngành 814 được hình thành từ tháng 4/1997, thường xuyên ra quân kiểm tra các quán cà phê đèn mờ, cho thuê băng video ngoài luồng… góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội. Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy đã tích cực chỉ đạo tổ chức hội thảo phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên. Tổ chức các giải thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, tạo lối sống vui, khỏe trong các tầng lớp nhân dân.

4. Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy luôn xác định muốn phát triển kinh tế phải lãnh đạo giữ vững ổn định chính trị và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên.

Hội nghị Quận ủy lần thứ V (6/1997) đã thông qua nghị quyết về an ninh quốc phòng năm 1997. Trong đó, đã đặt nặng yêu cầu nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, làm tốt công tác nắm hộ, nắm người, chủ động phòng ngừa và tấn công các loại tội phạm. Theo chủ trương chung, Quận ủy đã lãnh đạo xây dựng Tiểu đoàn dự bị 1 và ra mắt vào ngày 2/10/1997. Lãnh đạo hoàn thành khá tốt công tác diễn tập phòng thủ BĐ 97, hội thao quốc phòng và chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển quân năm 1998. Nhìn chung trên lĩnh vực này, Quận ủy đã thể hiện bản lĩnh lãnh đạo trước những diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, nhất là có đối sách phù hợp với những hoạt động trái phép của tôn giáo và các vụ trọng án khác.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất khác cũng được Quận ủy tập trung chỉ đạo đúng mức và đạt kết quả tốt. Cụ thể như đã lãnh đạo hoàn thành tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa X và bầu bổ sung HĐND Quận, Phường, được thành phố đánh giá là đơn vị khá. Công tác diễn tập phòng thủ BĐ 97 cũng hoàn thành khá tốt, đạt được ý định của trên.

5. Quận ủy luôn nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, nhất là trong điều kiện của một Quận mới thành lập.

- Quận và Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho Đảng viên. Ngay sau ngày thành lập Quận, Quận ủy đã họp mặt các đồng chí cách mạng lão thành để thông báo tình hình chung và trưng cầu ý kiến đóng góp trong việc lãnh đạo về chính trị tư tưởng trong giai đoạn mới. Quận ủy cũng đặt nặng yêu cầu phải trở bộ cho phù hợp với điều kiện khi Huyện chuyển thành Quận, Xã chuyển thành Phường, Ấp chuyển thành Khu phố. Trong chỉ đạo chung, Quận ủy luôn kêu gọi sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, dù cán bộ về Quận từ nhiều nguồn nhưng trong suy nghĩ và hành động phải cùng nhìn về một hướng. Chính vì làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mà Quận ủy đã lãnh đạo toàn Đảng bộ vượt qua mọi khó khăn, vất vả, thậm chí có những thử thách gian nan, nhất là những ngày đầu khi mới thành lập Quận. Quận ủy rất quan tâm đến việc  phân công Thường vụ Quận ủy, Quận ủy viên theo dõi phụ trách cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ cơ sở. Hệ thống báo Đảng, các tạp chí, thông tin nội bộ đều được phát hành đến tận Chi bộ, những thông tin quan trọng đều được phổ biến đến tận Đảng viên.

- Xuất phát từ đặc điểm Đảng bộ mới hình thành, tập trung cán bộ từ nhiều nguồn, Quận ủy đã dành nhiều thời gian tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng đúng trọng tâm, trọng điểm. Trong hội nghị Quận ủy lần 5 (6/1997), Quận ủy đã thông qua nhiều chương trình hành động, trong đó có chương trình công tác xây dựng Đảng năm 1997. Bám theo chương trình này, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo thường xuyên và chỉ đạo bổ sung qua Nghị quyết hàng tháng, quý. Thực hiện Chỉ thị 13/TU ngày 8/8/1997 về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động đổi mới và chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ phường, xã, thị trấn, khu phố, ấp; Quận ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Mặc dù các cơ quan chức năng cấp Thành phố chưa có hướng dẫn cụ thể, nhưng xét tình hình thực tế Quận ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác này. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết TW 3 về đổi mới và chỉnh đốn Đảng, Quận ủy đã triển khai việc phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và phân loại Đảng viên cuối năm. Do điều kiện Quận mới nên Quận chưa tiến hành công tác quy hoạch cán bộ, tuy nhiên qua quán triệt Nghị quyết TW 3 (khóa VIII), Quận ủy đã xây dựng chương trình hành động về xây dựng đội ngũ cán bộ cho công tác quy hoạch cán bộ đến năm 2000. Đặc biệt, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở đạt kết quả tốt và hoàn thành trong tháng 11/1997.

6. Quận ủy và Ban Thường vụ đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo công tác vận động quần chúng theo tinh thần Nghị quyết TW 8b (khóa VI).

Theo đó, Quận ủy đã sắp xếp làm việc định kỳ với khối vận và các đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể sớm hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả thiết thực. Theo chủ trương của Thành ủy vể khảo sát tình hình một số phường, Quận ủy đã họp nghe đoàn cán bộ phản ánh tình hình và tập trung giải quyết những vấn đề kiến nghị của đoàn công tác có liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của quần chúng. Các chính sách xã hội như: xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo diện chính sách… đều được Quận ủy quan tâm chỉ đạo đúng mức.

7. Quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, Ban Chấp hành đã căn cứ vào quy chế làm việc, có phân công phân cấp cụ thể, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Theo quy chế làm việc, Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực điều hành công việc của Đảng bộ. Theo từng thời gian cụ thể, Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy luôn tập trung chỉ đạo các yêu cầu trọng tâm. Phong cách làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy luôn sâu sát hòa đồng không có sự cách biệt với cơ sở.

Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy có nhiều cố gắng trong việc thay mặt Đảng bộ chỉ đạo điều hành công việc chung. Ban Thường vụ hai tuần họp một lần, không tính những trường hợp đột xuất khi có yêu cầu cần thiết. Chế độ hội ý giữa Thường trực Quận ủy – Thường trực UBND Quận được duy trì đều đặn hàng tuần, giúp cho việc nắm bắt thông tin giữa hoạt động bên Đảng, chính quyền và cơ sở được kịp thời, giải quyết công việc có hiệu quả. Mối quan hệ giữa Đảng – HĐND – Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước có cải tiến và đạt hiệu quả thiết thực. Những công tác trọng tâm, Quận ủy đều có nghị quyết lãnh đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện và có sơ, tổng kết kịp thời.

8. Hầu hết các đồng chí Quận ủy đều thể hiện được tinh thần trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Trong 25 đồng chí Quận ủy, có 14 đồng chí tham gia cách mạng trước 1975, đó là điểm tựa vững chắc về mặt chính trị góp phần nâng cao sức chiến đấu chung của Ban Chấp hành. Về trình độ năng lực, có 76% đạt văn hóa cấp III, 24% có trình độ Đại học, 12% có trình độ Đại học chính trị, còn lại đều đã qua chương trình lý luận trung, cao cấp. Nhìn chung, về tuổi đời bình quân và trình độ văn hóa, chính trị của các đồng chí Quận ủy viên đảm bảo được yêu cầu về mặt tiêu chuẩn. Các đồng chí Quận ủy viên có lập trường quan điểm vững vàng, đa số đều đã kinh qua công tác lãnh đạo từ cơ sở và trưởng thành từ các phong trào hoạt động cách mạng, có kinh nghiệm và kiến thức trong công tác lãnh đạo. Mặc dù các đồng chí Quận ủy viên được tập hợp từ nhiều nguồn nhưng Ban Chấp hành có sự đoàn kết thống nhất cao trong mọi tư tưởng và hành động. Từng thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ đều năng nổ, lao xốc, có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc. Ngoài việc lãnh đạo ở cơ quan đơn vị, các đồng chí Quận ủy viên đã tăng cường đi cơ sở theo địa bàn được phân công phụ trách, nắm bắt nhiều lượng thông tin giúp Quận ủy có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Về phẩm chất đạo đức, các đồng chí Quận ủy viên đều thể hiện vai trò vị trí gương mẫu trong lối sống và trong sinh hoạt, chưa có trường hợp nào vi phạm về đạo đức, tư cách Đảng viên, 100% Quận ủy viên qua kiểm điểm phân loại ở Chi bộ cơ sở cuối năm 1997 đều đạt Đảng viên loại 1. Đánh giá chung, trong giai đoạn lâm thời, Ban Thường vụ luôn thể hiện tốt là chỗ dựa của Ban Chấp hành, Ban Chấp hành là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ.

II. KHUYỀT ĐIỂM

1. Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tuy đạt một số thành tựu nhất định nhưng vẫn chưa thoát ra được những khó khăn do khách quan mang lại. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tốc độ tăng trưởng khá nhưng chưa căn cơ, máy móc thiết bị còn lạc hậu. Sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, những biện pháp giải quyết vấn đề tiêu thụ con heo, sữa bò chỉ mang tính tạm thời, công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết tuy có tập trung lãnh đạo nhưng thực hiện chưa được bao nhiêu. Chưa tạo được kinh tế mũi nhọn để chăm lo đời sống CB.CNV và nhân dân, cách làm còn dàn đều, lúng túng. Đó là những khó khăn ngoài khả năng giải quyết của Quận vì còn liên quan đến các ngành, các cấp thành phố, tuy nhiên Ban Chấp hành cũng nghiêm túc nhận thiếu sót trong quá trình lãnh đạo điều hành công việc của mình. Tiến độ thu thuế chậm, phải dồn sức nhiều vào cuối năm. Khuyết điểm này thuộc về sự lãnh đạo của Thường trực Quận ủy thiếu kiểm tra và chỉ đạo thường xuyên theo từng thời gian cụ thể. Công tác xây dựng cơ bản còn lúng túng trong việc tạo nguồn vốn đầu tư, chưa có biện pháp cụ thể ngăn chặn tình trrạng chuyển nhượng đất đai, cất nhà trái phép trong nhân dân.

2. Trong lãnh đạo công tác tư tưởng, dù có nhiều cố gắng nhưng tổ chức thực hiện chưa đồng bộ hiệu quả đạt được chưa cao, Quận ủy chưa chủ động dự báo tính chất phức tạp về đời sống của người dân. Trong buổi giao thời chuyển từ Huyện thành Quận, có những việc phải chờ đợi Thành phố tháo gỡ về cơ chế nên giải quyết chậm, ảnh hưởng đến tư tưởng tình cảm của nhân dân.

3. Công tác xây dựng Đảng có tiến bộ nhưng chất lượng sinh hoạt Chi bộ và việc tu dưỡng rèn luyện Đảng viên chưa đi vào nế nếp, cần phải được quan tâm hơn. Trình độ đội ngũ Đảng viên cần phải được học tập, phấn đấu nhiều hơn để đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ.

4. Việc chỉ đạo công tác an ninh nội chính cần được tập trung hơn. An ninh chính trị giữ được tốt nhưng trật tự an toàn xã hội còn nhiều phức tạp. Mối quan hệ làm việc giữa các ngành trong khối nội chính cơ bản giữ được sự thống nhất nhưng đôi lúc có biểu hiện chưa nhất trí cao trong thủ tục, trình tự và thể thức phát hành văn bản.

5. Dù có cố gắng cải tiến phương thức lãnh đạo, nhưng do điều kiện lâm thời, lại tập trung quá nhiều công việc trọng tâm nên sự lãnh đạo của BCH có lúc, có nơi chưa phát huy đầy đủ. Các đồng chí Quận ủy viên trình độ chưa đồng đều, có đồng chí mới được chỉ định vào BCH nên khả năng đóng góp xây dựng Nghị quyết BCH chưa sâu. Một số đồng chí được phân công phụ trách cơ sở có nhiệt tình tham gia nhưng chưa đều. Trong điều kiện Quận mới, các đồng chí Quận ủy viên kết hợp từ 3 nguồn cán bộ về công tác tại Quận trong thời gian ngắn nên chưa hiểu hết những mặt mạnh, yếu cơ bản của nhau. Điều này làm hạn chế đến sức lãnh đạo chung của BCH Đảng bộ.

III. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Qua những ưu khuyết điểm nêu trên, BCH Đảng bộ rút ra các nguyên nhân cũng là bài học kinh nghiệm như sau:

1. Dù công việc vất vả nhưng ý chí sắt đá và niềm tin luôn được củng cố nên đã vượt qua mọi khó khăn thử thách ban đầu. Tập thể BCH, Ban thường vụ Quận ủy phải nắm chắc tình hình đặc điểm của Quận để lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng bộ và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Cần lưu ý gắn hiệu quả kinh tế với hiệu quả chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chính trị trong quá trình xử lý, điều hành công việc của BCH, Ban thường vụ Quận ủy. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Quận đã phát động 3 đợt thi đua, có sơ, tổng kết kịp thời, tạo động lực tốt trong toàn thể cán bộ Đảng viên, CNV, lực lượng vũ trang cùng ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

2. Trong 9 tháng qua, giai đoạn “nhập cuộc” của BCH đạt được những kết quả trên là khá thành công. Bài học giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, từ Quận ủy đến Cấp ủy cơ sở, giữa các đồng chí Quận ủy viên với nhau là điều đáng để tâm niệm, cần được phát huy để tạo thành sức mạnh tổng hợp, nâng cao sức chiến đấu chung trong toàn Đảng bộ. Trên tinh thần khách quan, thẳng thắn để cùng gánh vác công việc chung, tránh mọi biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm, đấu tranh chống biểu hiện gây chia rẽ, nghi ngờ nội bộ làm ảnh hưởng đến sức mạnh đoàn kết chung của tập thể.

3. BCH đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, biết phát huy thế mạnh của cán bộ chủ chốt, tạo động lực thi đua sôi nổi trong công tác. Trong quá trình điều hành lãnh đạo chung, biết tranh thủ sự giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền Thành phố, các đồng chí cách mạng lão thành và nhân dân trong Quận. Một số vấn đề về quy hoạch, kế hoạch, nhà đất giải quyết chậm do ngoài khả năng giải quyết của Quận, nhưng cần được BCH lưu ý lãnh đạo hơn để tránh những phức tạp phát sinh.

4. Các đồng chí Quận ủy viên tinh thần trách nhiệm cao, nhiều đồng chí có quan điểm làm hết việc chứ không hết giờ. Cần ý thức trách nhiệm tự học hỏi, tự rèn luyện để không ngừng nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mình đang phụ trách. Trong phương pháp lãnh đạo, Quận ủy cần giảm bớt hội họp, dành nhiều thời gian đi cơ sở để nắm tình hình thực tế, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo chung. Phong cách, lề lối làm việc có lúc, có nơi trong BCH chưa thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện, cần rút kinh nghiệm để đảm bảo phát huy sức mạnh chung của Ban Chấp hành./.

Thông báo