Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024

Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Do đồng chí Trần Hữu Trí – Bí thư Quận ủy trình bày)

Kính thưa:

- Quý Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, quý Anh hùng lực lượng vũ trang,

- Đ/c Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

- Đ/c Võ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

- Các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy,

- Các đồng chí nguyên là lãnh đạo quận 12 qua các thời kỳ,

- Quý vị đại biểu khách mời,

- Các đồng chí Đại biểu.

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc; hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 12 lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp, đã thể hiện trách nhiệm cao của 287 đại biểu và các bộ phận tổ chức phục vụ Đại hội trước Đảng bộ và nhân dân quận nhà.

Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ, đánh giá đúng những thành tựu đạt được; chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân ưu, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV; trên cơ sở đó, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội trong 5 năm tới.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với sự thống nhất cao 15 chỉ tiêu chủ yếu và 06 chương trình, công trình trọng điểm phục vụ Nhân dân trong giai đoạn 2015 – 2020.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá V gồm 43 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, tiêu biểu cho hơn 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, thể hiện được tính liên tục, kế thừa và đổi mới; bầu 07 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đồng chí đại biểu dự khuyết đại diện Đảng bộ quận dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương thành tích của Đảng bộ; lưu ý chúng ta về những hạn chế, khuyết điểm mà Đảng bộ phải nghiêm túc khắc phục, sửa chữa; đồng chí cũng đã định hướng cho đảng bộ quận những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ phải tập trung thực hiện để đưa Quận 12 phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn trong thời gian tới, nhất là chăm lo để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân quận nhà, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển thành phố.

Từ những kết quả nêu trên, chúng ta vui mừng báo cáo với toàn Đảng bộ và Nhân dân quận: Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội !

Các văn kiện mà Đại hội vừa nhất trí thông qua là sản phẩm kết tinh bằng tâm huyết, trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ và Nhân dân quận và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Thành ủy; biểu thị quyết tâm phấn đấu, đó là “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế bền vững; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân tham gia xây dựng, quản lý xã hội, đưa quận 12 phát triển theo hướng đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình.”

Để hoàn thành được mục tiêu trên, đòi hỏi tập thể Ban Chấp hành, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; các tổ chức đảng trực thuộc, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận phải có quyết tâm chính trị và sự đồng thuận rất cao trong nhận thức, cũng như trong hành động; chủ động, sáng tạo, kiên trì vượt qua khó khăn, thách thức, tạo ra được những chuyển động mạnh hơn nhiệm kỳ vừa qua về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trên tinh thần đó, ngay sau đại hội này, Ban Chấp hành đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đại biểu ở mỗi vị trí công tác của mình, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Đại hội thông qua; cụ thể hóa thành các Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình; đồng thời, triển khai các giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra; hướng đến xây dựng quận 12 thành đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Kính thưa Đại hội !

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V thành công tốt đẹp là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Thành ủy và sự hướng dẫn, giúp đỡ của các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy và sự nỗ lực của toàn Đảng bộ quận.

Thay mặt Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V, tôi xin chân thành cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng lãnh đạo Trung ương; cảm ơn đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đã đến dự và trực tiếp phát biểu chỉ đạo Đại hội; cám ơn các đồng chí Lãnh đạo và đại diện các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo quận, huyện bạn,… đã đến tham dự Đại hội. Sự có mặt tham dự của các đồng chí lãnh đạo, các quý đại biểu là nguồn động viên, niềm tự hào và là sự cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân quận 12 trong quá trình tổ chức đại hội, cũng như trong thời gian sắp tới.

Xin được cảm ơn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào các dự thảo báo cáo, góp phần quan trọng cho sự thành công của Đại hội. Xin bày tỏ lòng biết ơn đến các vị khách quý đã dành nhiều tình cảm ưu ái đến tham dự; các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đã gửi lẵng hoa chúc mừng; các phóng viên báo, đài đã đưa tin về Đại hội,… làm tăng thêm phần trang trọng và sự phấn khởi cho Đại hội. Xin cảm ơn các bộ phận phục vụ, các bộ phận bảo vệ đã nỗ lực làm việc trong những ngày qua, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Thành công của Đại hội Đảng bộ lần này sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự tin tưởng, phấn khởi của Nhân dân, đây là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ V đề ra.

Kính thưa các đồng chí !

Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian sắp tới là hết sức to lớn và đan xen nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với niềm tin và phấn khởi về thành công của Đại hội, Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân trong quận tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Mười tám thôn Vườn trầu, của Chiến khu An Phú Đông, Vườn cau đỏ Anh hùng; tập trung sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy các tiềm năng, lợi thế; với tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm cùng nhau nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 12 lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi !

Xin trân trọng cảm ơn !

Thông báo