Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ Quận 12

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 12 LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2005-2010

(Do đồng chí Lê Văn An – Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Quận trình bày)

Kính thưa: - Các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động

- Đồng chí Lê Hữu Đức – UVTV/Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

- Các đại biểu khách mời và toàn thể Đại hội

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ III hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội chúng ta đã thảo luận với nhiều ý kiến tâm huyết và đã nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 12 lần thứ II nhiệm kỳ 2001-2005.

Đại hội chúng ta cũng vừa nhất trí thông qua Nghị quyết của Đảng bộ quận nhiệm kỳ III (2005 – 2010) và các nội dung khác được trình ra Đại hội. Đại hội cũng đã dân chủ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ III gồm 39 đồng chí; đảm bảo vững vàng về chính trị có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực, trí tuệ để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quận Đảng bộ.

Kính thưa Đại hội!

Nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng bộ chúng ta lần này thể hiện là công trình trí tuệ tập thể của Đảng bộ và nhân dân Quận. Quan điểm thể hiện trong Nghị quyết là tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự đồng tâm hiệp lực của khối đoàn kết Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể quần chúng. Về kinh tế-xã hội, Đại hội chúng ta đã nhất trí thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng đó là: sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Dịch vụ- công nghiệp- nông nghiệp” nhằm khai thác tốt nhất lợi thế của quận ven đô và thu hút đầu tư từ bên ngoài. Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết trên địa bàn, đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng nếp sống đô thị trong cộng đồng, từng bước xây dựng địa phương thành Quận đô thị văn minh.

Chặng đường 5 năm (2005-2010) sẽ là giai đoạn Đảng bộ Quận tăng tốc thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật với nhiều hình thức đầu tư vốn, tập trung các đường nội bộ dân cư, các phúc lợi xã hội khác.

Kính thưa Đại hội!

Suốt trong thời gian chuẩn bị và trong Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, Tổ công tác Thành ủy, sự quan tâm của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí cách mạng lão thành, tập thể cán bộ đảng viên và đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện và nhân sự của Đại hội.

Ngày khai mạc Đại hội đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Võ Văn Cương- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến dự, được đồng chí Lê Hữu Đức – UVTV Thành ủy - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Với những lời nhận xét sâu sắc, đồng chí đã chỉ ra mục tiêu phấn đấu và các vấn đề có tính then chốt để Đảng bộ Quận 12 cần quan tâm trong thời gian tới. Các ý kiến chỉ đạo này sẽ được Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa III tiếp thu, nghiên cứu bổ sung chỉnh lý vào văn kiện cũng như nghiêm túc nhìn lại để có sự điều chỉnh trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ (2005-2010).

Đại hội chúng ta chân thành cảm ơn sự quan tâm của toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong Quận đã hướng về Đại hội bằng cả tấm lòng. Xin chân thành cảm ơn các Mẹ Việt anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí cách mạng lão thành, các vị khách quý đã dành thời gian quý báu đến dự Đại hội của chúng ta. Đại hội cảm ơn sự quan tâm theo dõi hướng dẫn chỉ đạo của các Ban Đảng Thành ủy, Tổ công tác của Thành ủy đã giúp cho Đại hội chúng ta được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Đại hội chúng ta cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, Đài truyền hình Thành phố đã đến dự và đưa tin; cảm ơn tinh thần phục vụ nhiệt tình của tập thể cán bộ, nhân viên các đơn vị đã góp phần làm nên thành công của Đại hội hôm nay.

Đặc biệt, trong Đại hội này, các đại biểu đã dự Đại hội cũng đã thể hiện được tình cảm, sự cảm thông chia sẽ của mình đối với những mất mát đau thương của đồng bào các vùng bị ảnh hưởng của 2 cơn bão số 7, 8 vừa qua. Đoàn chủ tịch Đại hội xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ tích cực của các đại biểu.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 12 nhiệm kỳ III ý thức sâu sắc trách nhiệm nặng nề của mình đối với Thành phố và nhân dân Quận 12. Với những thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy tính năng động sáng tạo..., Đảng bộ quyết tâm lãnh đạo các tầng lớp nhân dân tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân Quận 12.

Đại hội chúng ta đã thành công tốt đẹp, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ III.

Xin kính chúc sức khỏe và hạnh phúc đến tất cả các đại biểu.

Chân thành cảm ơn.

Thông báo